Informatieavond: Ben je bewust. Borstkankerpatiënt in de regie?!

woensdag 28 oktober 2015

In het kader van oktober borstkankermaand houdt de OZG op woensdag 28 oktober een informatieavond voor borstkankerpatiënten en andere belangstellenden. Het thema van deze avond is ‘Ben je bewust, de borstkankerpatiënt in de regie’.

De diagnose borstkanker betekent voor u als patiënt vaak een periode waarin u ondergedompeld wordt in heel veel informatie. Er komt erg veel op u af en waarschijnlijk gaan er allerlei vragen door uw hoofd. Misschien wilt u juist veel weten, misschien wilt u juist weinig weten. Het is ook een tijd waarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden over uw behandeling. Daarom is het zo belangrijk dat u ons laat weten wat het beste bij u past. En dat u tijdens gesprekken alle vragen stelt die u stellen wilt.

Bundelen belangrijkste informatie

Patiënten met borstkanker de regie geven in de behandeling, dat is waar het hier om gaat. Om deze reden werkt de OZG samen met Borstkankervereniging Nederland (BVN) in de pilot van het project ‘Ben je bewust’. Samen met ervaringsdeskundigen en medische professionals heeft de BVN dit project ontwikkeld. ‘Ben je bewust’ is een hulpmiddel dat helpt bij het voorbereiden van gesprekken met de arts of verpleegkundige. U kunt aan de hand van themalijsten met voorbeeldvragen, uw eigen checklist samenstellen met de vragen die u wilt stellen.
‘Ben je bewust’ biedt twaalf themalijsten met voorbeeldvragen. Daaruit selecteert u de vragen die op dat moment voor u relevant zijn en plaatst deze op uw eigen checklist.

Goed voorbereid

Op deze manier bent u goed voorbereid, kan het gesprek beter op u worden afgestemd en is de kans groot dat u de informatie beter onthoudt. Op basis hiervan bent u ook in staat bewust(er) besluiten te nemen. In elke fase van het behandeltraject komt de behandelaar terug op de wijze   waarop u uw besluiten wilt maken tijdens uw traject. In iedere fase van uw (ziekte)proces wordt u ondersteunt. Natuurlijk staat het u altijd vrij om uw vragen te stellen, ook als u niet aan de pilot van ‘Ben je bewust’ mee doet.

Informatieavond borstkanker

Op woensdag 28 oktober organiseren wij in de personeelsflat (tegenover de OZG in Winschoten), van 19.00 – 21.00 uur een informatieavond over het thema ‘Ben je bewust’. Naast borstkankerpatiënten zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Een ervaringsdeskundige vertelt openhartig over de achtbaan waarin ze terecht kwam toen ze hoorde dat ze borstkanker had en hoe ze hiermee om ging. Ook vertelt ze over haar goede behandeling en liefdevolle verzorging in de OZG. Verder vertelt de bedrijfsarts over de re-integratie van borstkanker-patiënten in het werkproces; wat zijn de regels/plichten/verantwoordelijkheden van zowel werkgever als werknemer. Tijdens deze avond is er veel gelegenheid om de sprekers vragen te stellen en is er informatiemateriaal beschikbaar over ‘Ben je bewust’ en ‘Kanker en werk’.

Aanmelden en informatie

U kunt zich voor deze informatieavond aanmelden via aanmelden@ozg.nl of telefonisch via 088-066 1000, onder vermelding van ‘Ben je bewust’.

Meer info over ‘Ben je bewust’ vindt u op: www.b-bewust.nl.

Meer agendapunten: