Café Doodgewoon in Warffum

woensdag 28 maart 2018

Op woensdag 28 maart organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Noord Groningen een Café Doodgewoon met als thema: Hoop: wat doet dat met je?
De bijeenkomst vindt plaats in Villa Vriesenstein, Westervalge 14 te Warffum, begint om 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur) en eindigt om 21.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden en deelname is gratis.

U bent van harte uitgenodigd.

Hoop speelt een belangrijke rol

Hoop speelt een belangrijke rol in het leven van mensen die ziek zijn en die weten dat genezing niet meer mogelijk is. Soms hopen mensen tegen beter weten in. Mensen kunnen hopen omdat ze geen andere keuze hebben. Hoop geeft veerkracht. Maar soms is er ook de afwezigheid van hoop.

Ook hulpverleners vinden het lastig om hiermee om te gaan en vragen zich af of de informatie (on)voldoende was. De arts wil de patiënt niet alle hoop ontnemen maar ook geen valse hoop geven.

Op deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan. Wat is hoop? En… wat doet het met je? Wat past bij jou? En hoe ga je hierover in gesprek met elkaar? Als patiënt, als naaste en als hulpverlener?

Sprekers

Sprekers zijn Bob Meijer, huisarts te Warffum en Monique Thoma van TSN Thuiszorg.

Meer informatie

Het Café Doodgewoon wordt georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Noord Groningen. Dit is een samenwerkingsverband van zorgverleners in Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen maakt deel uit van het netwerk.

Meer agendapunten: