Bijeenkomst longpunt: Palliatieve zorg bij COPD, wat als de ziekte vordert?

dinsdag 26 april 2016

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp

Dr. J.W. de Jong (longarts) en mw. I. Cornelissen (longverpleegkundige) van het Ommelander Ziekenhuis Groningen gaan in op het onderwerp 'Palliatieve zorg bij COPD, wat als de ziekte vordert?'.

Locatie, datum en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 26 april van 15:00 tot 17:00 uur in de Kruiskerk, Menno Coehoornsingel 21 in Delfzijl.

Toegang

De toegang is gratis.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u inwinnen via longpuntdelfzijl@longfonds.nl.
Zie ook: www.groningen.longfonds.nl

Het Longfonds verzoekt u om tijdens de bijeenkomst geen geurtjes te gebruiken.

Meer agendapunten: