Bijeenkomst Longpunt: Tips en trucs voor het dagelijks leven

donderdag 15 maart 2018

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp

Deze middag gaat het bij Longpunt Oost Groningen over: Tips en trucs voor het dagelijks leven. Wat betekent dat voor jou als patiënt of voor je partner? Wat is voor jou kwaliteit van leven, hoe kom je in je kracht en wat heb je daar voor nodig?

Spreker:
Anneke Hoekstra, Maatschappelijke Werker van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is gastspreker deze middag.

Locatie, datum en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 15 maart van 14.00 tot 16.00 uur in Zorggroep Meander, locatie Veenkade, Kaap de Goede Hoop 1, Veendam

Toegang

De toegang is gratis.

Meer informatie

Meer informatie kunt u inwinnen via groningen.longfonds.nl of via 06 - 51 00 68 15.

Wij verzoeken u om tijdens de bijeenkomst geen geurtjes te gebruiken.

 

Meer agendapunten: