Bijeenkomst Longpunt Delfzijl: Oefenprogramma voor thuis

dinsdag 25 maart 2014

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan voortaan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp

Deze maand is er een workshop en oefeningen, samen met de longfysiotherapeut. Dit in samenwerking met mevrouw N. den Hartog, fysiotherapeut Kinese Fysio en mevrouw J. Timmerman, fysiotherapeut OZG.

Locatie, datum en tijdstip

De bijeenkomst vindt plaats op 25 maart van 15.00 - 17.00 uur in de Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21 in Delfzijl.

Toegang

De toegang is gratis.

Meer informatie

Meer informatie over de bijeenkomst kunt u inwinnen via longpuntdelfzijl@longfonds.nl of via 06 274 248 79.

Zie ook: www.groningen.longfonds.nl

Meer agendapunten: