Bijeenkomst Longpunt Delfzijl: 'Wanneer naar de longrevalidatie en relatie stress en longziekte'

dinsdag 18 februari 2014

Als longpatiënt heeft u veel aan uw arts of verpleegkundige, maar wat u van andere patiënten hoort, is minstens zo waardevol. U leert van andermans ervaring. Dat kan voortaan bij Longpunt, de maandelijkse ontmoeting die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Onderwerp

Deze maand gaat mevrouw M. Scholma, longverpleegkundige OZG, in op het onderwerp: 'Wanneer naar de longrevalidatie, en relatie stress en longziekte'.

Locatie, datum en tijdstip

De bijeenkomst vindt plaats op 18 februari van 15.00 - 17.00 uur in de Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21 in Delfzijl.

Toegang

De toegang is gratis.

Meer informatie

Meer informatie over de bijeenkomst kunt u inwinnen via longpuntdelfzijl@longfonds.nl of via 06 274 248 79.

Zie ook: www.groningen.longfonds.nl

Meer agendapunten: