Bijeenkomst Café Doodgewoon in Winschoten, 'Meelopen met het stervensproces'

woensdag 16 oktober 2013, 19:30 uur - 21:00 uur

Iedere maand organiseert Netwerk Palliatieve Zorg Noord Groningen samen met de OZG een bijeenkomst in Café Doodgewoon. Het Café Doodgewoon is voor iedereen die zich wil verdiepen in thema's rond de eindigheid van het leven. Dit jaar is de rode draad in alle bijeenkomsten: Praten over het levenseinde.

Dat we allemaal doodgaan is zeker, maar om erover te praten is geen vanzelfsprekendheid. Hoe kan het dat je met de ene persoon heel gemakkelijk praat over de laatste levensfase en met de ander helemaal niet. Waarom wil de een over de dood praten en de ander juist over het leven.

Onderwerp van de bijeenkomst op 16 oktober

Naast het elkaar informeel ontmoeten en ervaringen uitwisselen wordt de film 'Gewoon Dood' vertoond. De film toont het leven tussen hoop en vrees. Patiënten, partners, artsen en anderen rond het ziekbed vertellen wat er gebeurt vanaf het moment dat een ongeneeslijke ziekte wordt geconstateerd. De film laat zien wat het verschil is tussen curatieve en palliatieve behandeling. Ingezoomd wordt op de grote en kleine dilemma’s die kunnen ontstaan als de ziekte de hoofdrol opeist in het leven. Ingegaan wordt op de vraag hoe reëel onze angsten rond het sterven zijn.

Locatie en toegang

Op 16 oktober opent het Café Doodgewoon weer zijn deuren. Van 19:30 tot ca. 21:00 uur bent u welkom in het personeelsrestaurant van de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht, Jachtlaan 50 te Delfzijl. De toegang is gratis.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Janneke van der Molen: op telefoonnummer 0597-459700.
Ook kunt u kijken op www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostgroningen.

Meer agendapunten: