Bijeenkomst Café Doodgewoon in Delfzijl, ‘Een ander zorgstelsel!’

woensdag 15 oktober 2014

Een aantal keren per jaar organiseert Netwerk Palliatieve Zorg Noord Groningen samen met de OZG een bijeenkomst in Café Doodgewoon. In Café Doodgewoon is iedereen welkom, die zich wil verdiepen in thema’s rond leven en sterven. In 2014 is de rode draad van de avonden het veranderende zorglandschap. Eigen regie, het belang van sociale netwerken en mantelzorg zijn kreten die we vaak horen. Wat betekent dit voor patiënten, naasten en hulpverleners?

Inhoud

Dat we allemaal doodgaan is zeker, maar om erover te praten is geen vanzelfsprekendheid. Hoe kan het dat je met de ene persoon heel gemakkelijk praat over de laatste levensfase en met de ander helemaal niet. Waarom wil de een over de dood praten en de ander juist over het leven.

Onderwerp bijeenkomst 15 oktober 2014 is ‘Een ander zorgstelsel'

Welke vanzelfsprekendheden vallen weg in een ander zorgstelsel. Het andere zorgstelsel vraagt om voorzorg door iedereen.

Locatie en toegang

Op 15 oktober bent u van 19:30 tot ca. 21:00 uur welkom bij de:

  • Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht
  • in restaurant
  • Jachtlaan 50
  • 9934 JD Delfzijl

De toegang is gratis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u kijken op www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordgroningen

Meer agendapunten: