We zijn op zoek naar een enthousiaste

Obstetrie Verpleegkundigen
24-36 uur per week


Jij

Je bent opgeleid tot obstetrie verpleegkundige en beschikt over een BIG registratie. Je beschikt over  goede sociale en communicatieve vaardigheden, kan goed in teamverband werken en bent patiëntgericht. Verder worden hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, geduld, ordelijkheid, methodisch handelen en hygiënisch werken.


De functie

In deze functie houd je je bezig met de (acute) zorgverlening aan patiënten binnen de Ouder Kind Zorg, met de focus op obstetrie, kraam en neonatologie tot 28 dagen. Verder vervul je een rol in de begeleiding, voorlichting en instructie aan patiënten en neem je deel aan patiëntgebonden overlegvormen en –besprekingen. Je richt je op het totale zorgproces rondom de patiënt, waarbij je deze zorg coördineert. Je observeert, verzamelt en interpreteert gegevens en handelt hierop. In complexe en/of acute situaties word er van je verwacht dat je direct kunt handelen zonder vooraf overleg met de behandelaar of collega’s.


De afdeling

Op de afdelingen Ouder Kind Zorg worden kinderen van 0 tot 18 jaar verpleegd. Dit doen we op 2 afdelingen. De eerste afdeling geeft zorg aan patiënten tijdens de zwangerschap, bevalling, kraamtijd en aan neonaten tot 28 dagen. De tweede afdeling geeft zorg aan kinderen ouder dan 28 dagen.
Binnen Ouder Kind Zorg is er een intensieve samenwerking tussen de kinderverpleegkundige en de obstetrieverpleegkundige, die zichtbaarder wordt in de zorgverlening rondom de bevalling en de kinderen tot 28 dagen.
Binnen Ouder Kind Zorg werken we vanuit een visie gericht op gezinsgerichte zorg. Het creëren van een veilig en ouder- en kindvriendelijk klimaat is het uitgangspunt van de afdeling.
Van de werknemers wordt daarom in een uitdagende situatie een flinke dosis flexibiliteit en creativiteit verwacht.


De organisatie

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is gevestigd in Scheemda. Ruim 1300 medewerkers en circa 100 specialisten geven zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. Sinds eind 2015 zijn we een zelfstandig onderdeel van het UMCG met als uitgangspunt: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat we in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze ziekenhuiszorg gaan afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.

Arbeidsvoorwaarden

De inschaling is conform de cao Ziekenhuizen. De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij interne herplaatsingskandidaten uitdrukkelijk worden uitgenodigd te solliciteren. Geschikte herplaatsingskandidaten hebben voorrang.

Informatie

Inlichtingen over deze functie kunnen worden verkregen bij Merel Waalkens, via telefoonnummer 06-31917294.


Sollicitaties

Jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag via deze link.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback