Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is op zoek naar drie nieuwe leden Cliëntenraad

Ben je breed maatschappelijk geïnteresseerd en bereid om je kennis en kunde in te zetten voor de patiënten van het Ommelander Ziekenhuis? Ken je de ziekenhuiswereld zelf of van nabij? Ben je in staat om samen te werken en met respect voor een ander, ook al heeft hij of zij een andere mening? Ben je bereid om (minimaal) een dagdeel per maand te investeren, om de vergaderingen bij te wonen en stukken te lezen? Dan zoeken we jou!

Lid zijn van de cliëntenraad van het Ommelander Ziekenhuis betekent werken in een dynamische omgeving waar veel uitdagingen, kansen en mogelijkheden liggen op het gebied van het centraal stellen van de patiënt in een persoonsgerichte aanpak.

Wat ga je doen?

De cliëntenraad bestaat nu uit 6 leden, allen met ruime ervaring in en affiniteit met het Ommelander Ziekenhuis. Het tijdsbeslag is gemiddeld tien uur per maand waarbij ongeveer tien keer per jaar (eens in de maand) in de meeste gevallen op de derde dinsdag van de maand van 16 uur tot 18 uur wordt vergaderd afwisselend met en zonder de raad van bestuur.

Het contact met de raad van bestuur is goed en we hebben regelmatig contact met verschillende disciplines in het ziekenhuis. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Op dit moment speelt er veel in het Ommelander Ziekenhuis. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de zorg veilig en toch persoonsgericht blijft tijdens en na de coronacrisis? Daarnaast speelt er op dit moment het belangrijke onderwerp van een rookvrij ziekenhuis. Over dit en andere onderwerpen krijgt de cliëntenraad een advies- of instemmingsvraag voorgelegd. De stem van cliënten en patiënten wordt steeds belangrijker in de zorg en daarmee verandert de rol van de cliëntenraad dus ook. Dit wordt geregeld in de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018).

Meer informatie over de cliëntenraad vind je op onze website.

Wie zoeken wij?

De Cliëntenraad is op zoek naar kritisch-positieve kandidaten die affiniteit met en ervaring hebben in de ziekenhuiswereld en liefst het Ommelander Ziekenhuis (echter niet in een actieve functie). Daarnaast vinden we het belangrijk dat je in het verzorgingsgebied van het Ommelander Ziekenhuis woont. De leden van de Cliëntenraad zijn bij voorkeur verdeeld over de volgende groepen:

  • Cliënten die met regelmaat zorg ontvangen uit het ziekenhuis.
  • Vertegenwoordigers van een patiëntenorganisatie, woonachtig in de regio van het ziekenhuis.
  • Cliënten die een specifieke groep uit de samenleving vertegenwoordigen.

We zoeken iemand voor wie persoonsgerichte zorg een vanzelfsprekendheid is en die onderscheid kan maken tussen persoonlijk belang en het bredere patiëntenbelang. Je moet daarnaast integer kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Tot slot vinden we het belangrijk dat je communicatief en sociaal vaardig bent en dat je affiniteit hebt met het leggen van contacten, geven van informatie aan en betrokkenheid bij de achterban.

‘Aandacht voor de persoon in plaats van de kwaal’

Wat hebben we voor jou?

  • De mogelijkheid om ontwikkelingen binnen het ziekenhuis van dichtbij te volgen.
  • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en daarmee de positie van cliënten te versterken.
  • Deskundigheidsbevordering.
  • Een vacatievergoeding.

De organisatie

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda en vanuit diverse servicepunten in de regio. Wij werken daarbij nauw samen met het UMCG en de verwijzers. De komende jaren is daarnaast van belang de vraag: Hoe kunnen we van het ziekenhuis een plek maken waar alles draait om de keuzes die mensen maken in hun leven en over hun gezondheid? Zodat we aandoeningen kunnen voorkomen, in plaats van dat we ze moeten genezen. En hoe kunnen we verder nog inzetten op preventie, digitalisering en het anders organiseren van zorg? Kan dit kleinschaliger en dichter bij (t)huis, zodat mensen langer in hun eigen omgeving gezond ouder kunnen worden?

Ons ziekenhuis is een prachtige plek om te werken, vol uitdagingen, dynamiek, leuke mensen en heeft een onmisbare rol in de regio. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Ben je enthousiast geworden?

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Hans de Bruine, voorzitter van de cliëntenraad, via clientenraad@ozg.nl Je kunt je sollicitatie insturen tot en met 8 oktober 2021 middels deze link. We ontvangen je sollicitatie graag via deze link. 

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback