Wij zijn op zoek naar een ervaren en enthousiaste

Netwerk coördinator
24 uur per week

Het Ommelander Ziekenhuis vervult een belangrijke rol in de regio. Daarom is het van groot belang dat wij niet alleen met onze patiënten, maar ook met al onze zorgpartners in de regio sterk in verbinding staan en blijven. Met name goede en intensieve relaties met huisartsen zijn daarbij essentieel, zodat ze weten wat er bij ons speelt en vice versa. Ben jij die Netwerk coördinator die wij zoeken? Kun je niet wachten om die relaties op te bouwen en te versterken. Daarbij kom je niet in een gespreid bedje. Het is juist de uitdaging daar invulling en vorm aan te geven. Jij ontwikkelt, organiseert, faciliteert, verbindt en maakt mogelijk. Je bent het aanspreekpunt van het ziekenhuis. En daarbij werk je samen met professionals binnen en buiten het ziekenhuis die allemaal hart hebben voor de zorg aan de inwoners van onze regio.

Jij

Je bent een ervaren, resultaatgerichte netwerk coördinator met een sterke eigen visie op het werk. Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding en je hebt relevante ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de (ziekenhuis)zorg. Daarnaast beschik je over kennis en ervaring op het gebied van relatiemanagement/accountmanagement. Je bent in staat om snel en slagvaardig te handelen als de situatie daar om vraagt. Verder ben je analytisch, initiatiefrijk en veerkrachtig.

De functie

Als Netwerk coördinator ben je in staat inhoudelijk en beleidsmatig te adviseren van alle in- en externe betrokkenen op het gebied van keten- en transmurale zorg. Je zorgt voor verbinding met keten- en samenwerkingspartners en ben je verantwoordelijk voor de afstemming en samenhang van de zorg binnen de gehele ketenzorg. Afstemming en samenhang worden bereikt door o.a. het leiden, uitvoeren en presenteren van (keten)zorgprojecten, het participeren in zorgbrede deelprojecten, het signaleren van onderzoeksvragen/knelpunten in de zorg en het onderhouden van de contacten met ketenzorgpartners en verwijzers. Daarnaast ben je op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en hier anticipeer je op.

De organisatie

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda en vanuit diverse servicepunten in de regio. Wij werken daarbij nauw samen met het UMCG en de verwijzers. De komende jaren is daarnaast van belang de vraag: Hoe kunnen we van het ziekenhuis een plek maken waar alles draait om de keuzes die mensen maken in hun leven en over hun gezondheid? Zodat we aandoeningen kunnen voorkomen, in plaats van dat we ze moeten genezen. En hoe kunnen we verder nog inzetten op preventie, digitalisering en het anders organiseren van zorg? Kan dit kleinschaliger en dichter bij (t)huis, zodat mensen langer in hun eigen omgeving gezond ouder kunnen worden?

Ons ziekenhuis is een prachtige plek om te werken, vol uitdagingen, dynamiek, leuke mensen en heeft een onmisbare rol in de regio. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling is eerst voor de duur van één jaar en de inschaling is conform de cao Ziekenhuizen. De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang bij gelijke geschiktheid.

Informatie

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Chantal de Lange, hoofd Integraal Capaciteitsmanagement via telefoonnummer 088-566 2925.

Sollicitaties

Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae insturen tot en met 13 mei 2021 middels deze link. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag(middag) 18 mei 2021. Wij verzoeken je vriendelijk om deze datum alvast te reserveren in je agenda.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback