Wij zijn op zoek naar een 2 enthousiaste

Medisch maatschappelijk werkers

Het betreft een functie van 24 en een functie van 32 uur per week. In overleg eventueel anders te verdelen.

Jij

Je bent een enthousiaste, gedreven maatschappelijk werker met een afgeronde opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening met voorkeur ervaring in de gezondheidszorg. Jij bent een goede solist, maar ook een collegiale teamgenoot met visie, oog voor kwaliteit en een drive om je verder te verdiepen in ons werk. Je beschikt over de volgende competenties: samenwerking gericht, klantgericht, proactief, inspirerend, oplossingsgericht, accuraat, kunnen omgaan met conflicterende belangen, flexibel en stressbestendig in een hectische omgeving. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je hebt kennis van verschillende hulpverleningsmethodieken en de sociale kaart. Jij bent in staat overstijgend te denken en vindt het een uitdaging een positieve bijdrage te leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling van het medisch maatschappelijk werk van het OZG.

De functie

Algemeen: Je biedt als medisch maatschappelijk werker kortdurende, methodische behandeling en begeleiding bij psychosociale emotionele of praktische problemen rondom ziekte en behandeling aan patiënten of hun naasten die onder behandeling staan van een medische specialist van het ziekenhuis. De doelgroep bestaat uit jong en oud, allerlei bevolkingsgroepen met enkelvoudige en multi-problematiek van allerlei aard.

  • Contact ontstaat op verwijzing of outreachend en is individueel , systeem of groepsgericht.
  • Zelfstandig uitvoeren van behandel en begeleidingsplannen.
  • Je levert een actieve rol in multidisciplinaire teams en neemt deel aan diverse overlegvormen zowel intern als extern.
  • Je zorgt voor rapportage, behandelplannen en registratie.
  • Je stelt prioriteiten in een soms hectische omgeving om goede continuïteit van zorg te waarborgen.
  • Je biedt een actieve open houding bij belangenbehartiging en preventie.

De afdeling

De vakgroep medisch maatschappelijk werk bestaat na invulling van deze vacature uit 3 collega’s en maakt onderdeel uit van de paramedische dienst. Wij werken klinisch en poliklinisch op generalistische wijze. We streven we naar verdeling van de volgende aandachtsgebieden naast de generalistische inzet:

  • Ouder/kind Zorg, kwetsbare zwangeren + aandachtfunctionaris huiselijk geweld
  • Internistisch/Oncologische zorg in de acute- herstel en palliatieve fase

Gelieve bij de sollicitatie te vermelden of er affiniteit of ervaring geboden kan worden bij 1 van de genoemde aandachtsgebieden. Vanuit persoonlijk leiderschap is de vakgroep verantwoordelijk voor eigen professionaliteit, kwaliteit en ontwikkeling. Samen gaan en staan zij voor de beste psychosociale zorg voor onze patiënten.

De organisatie

Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen geven ruim 1300 medewerkers en circa 100 specialisten zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. We werken vanuit een prachtig, splinternieuw ziekenhuis in Scheemda. Sinds 2015 zijn we een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Zorg bieden we aan vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat we in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze ziekenhuiszorg steeds meer afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling is voor de duur van 1 jaar en de inschaling is conform de cao Ziekenhuizen. De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij interne herplaatsingskandidaten uitdrukkelijk worden uitgenodigd te solliciteren. Geschikte herplaatsingskandidaten hebben voorrang. Vermeld ‘interne kandidaat’ bij je sollicitatie.

Informatie

Inlichtingen over deze functie kunnen worden verkregen bij Frits Haarman, teamleider Paramedische dienst tel. 06-31903731 (vrijdags en in week 14 afwezig) of bij Anneke Hoekstra, medisch maatschappelijk werker tel. 088-5662363 (beperkt aanwezig).

Sollicitaties

Een sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je t/m 17 april insturen middels deze link. De sollicitatiegesprekken zullen in week 16 plaatsvinden.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback