Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

Medisch maatschappelijk werker
24 uur per week

Jij

Je bent een enthousiaste, gedreven maatschappelijk werker met een afgeronde opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening en bij voorkeur met ervaring in de gezondheidszorg. Jij bent een goede solist, maar ook een collegiale teamgenoot met visie, oog voor kwaliteit en een drive om je verder te verdiepen in ons werk. Je beschikt over de volgende competenties: samenwerkingsgericht, klantgericht, proactief, inspirerend, oplossingsgericht, accuraat, kunnen omgaan met conflicterende belangen, flexibel en stressbestendig in een hectische omgeving. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Je hebt kennis van verschillende hulpverleningsmethodieken en de sociale kaart. Jij bent in staat overstijgend te denken en vindt het een uitdaging een positieve bijdrage te leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling van het medisch maatschappelijk werk van het Ommelander Ziekenhuis.

De functie

Je biedt als medisch maatschappelijk werker kortdurende, methodische behandeling en begeleiding bij psychosociale emotionele of praktische problemen rondom ziekte en behandeling aan patiënten of hun naasten die onder behandeling staan van een medische specialist van het ziekenhuis. De doelgroep bestaat uit jong en oud, allerlei bevolkingsgroepen met enkelvoudige en multi-problematiek van allerlei aard. Contact ontstaat op verwijzing of outreachend en is individueel, systeem- of groepsgericht. Je voert zelfstandig behandel- en begeleidingsplannen uit. Verder lever je een actieve rol in multidisciplinaire teams en neem je deel aan diverse overlegvormen zowel intern als extern. Je zorgt voor rapportage, behandelplannen en registratie. Je stelt prioriteiten in een soms hectische omgeving om goede continuïteit van zorg te waarborgen. Tot slot bied je een actieve open houding bij belangenbehartiging en preventie.

De afdeling

De vakgroep medisch maatschappelijk werk maakt onderdeel uit van de paramedische dienst. Wij werken klinisch en poliklinisch op generalistische wijze. Vanuit persoonlijk leiderschap is de vakgroep verantwoordelijk voor eigen professionaliteit, kwaliteit en ontwikkeling. Samen gaan en staan wij voor de beste psychosociale zorg voor onze patiënten.

De organisatie

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is gevestigd in Scheemda. Ruim 1200 medewerkers en circa 100 specialisten geven zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. We zijn een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Zorg bieden we aan vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat we in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze ziekenhuiszorg steeds meer afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling is voor de duur van 1 jaar en de inschaling is conform cao Ziekenhuizen. De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij interne herplaatsingskandidaten uitdrukkelijk worden uitgenodigd te solliciteren. Geschikte herplaatsingskandidaten hebben voorrang. Vermeld ‘interne kandidaat’ bij je sollicitatie.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Frits Haarman, teamleider Paramedische dienst, via telefoonnummer 06-31903731 (vrijdag afwezig) of met Anneke Hoekstra, medisch maatschappelijk werker, via telefoonnummer 088-5662363 (bij voorkeur in de middag).

Sollicitaties

Een sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je tot 24 augustus insturen via deze link. De sollicitatiegesprekken zullen in week 36 (begin september) worden gehouden.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback