Voor de vakgroep Medische Psychologie van het OZG zoeken wij met SPOED een enthousiaste

Klinisch psycholoog/GZ-psycholoog
aandachtsgebied kind en jeugd
24 uur (0,67 fte)

Algemene informatie

Wegens langdurige ziekte zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een klinisch psycholoog of GZ-psycholoog met aandachtsgebied kind- en jeugd. We bieden je een aanstelling bij het OZG, werk je als zelfstandige of kan je wat voor ons betekenen vanuit je huidige baan ook dan komen we graag met je in contact.

De afdeling

De vakgroep Medische Psychologie onderzoekt en behandelt poliklinische en klinische patiënten van alle leeftijdscategorieën. De afdeling ontvangt verwijzingen van de medisch specialisten. Binnen de vakgroep Medische Psychologie werken twee klinisch psychologen, een GZ-psycholoog, een psychotherapeut kind- en jeugd, een medisch secretaresse en twee psychodiagnostisch medewerkers. 

De vier speerpunten van de medische psychologie betreffen: psychische stoornissen bij chronische ziektes, neuropsychologie, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en gevolgen van- en complicaties bij medische behandeling en ziekte. Dit zowel op het gebied van kinderen als volwassenen en ouderen.

Functie-inhoud

Het verrichten van (neuro)psychologisch- en ontwikkelingsdiagnostiek, het uitvoeren van kortdurende behandelingen/psychotherapie. Het doen van klinische consulten.
Participatie in multidisciplinair overleg; o.a. deelname aan hoofdpijnpolikliniek.
Advies geven aan- en samenwerken met medische specialisten, verpleegkundigen en paramedici.
Het zwaartepunt van de werkzaamheden bevindt zich op het gebied van de kind- en jeugd. Daarnaast zal er een klein deel flexibel inzet kunnen zijn ten aanzien van de volwassenen.

Functie-eisen

• BIG registratie tot klinisch psycholoog of GZ-psycholoog;
• Kennis, ervaring en affiniteit met medische psychologie en de doelgroep kind en jeugd;
• Kennis van en ervaring met psychosomatische en somato-psychische problematiek;
• Kennis van - en ervaring met het toepassen van de verschillende behandelmethodes en technieken;
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• Goed kunnen samenwerken in teamverband en in staat zijn tot zelfstandig werken;
• Voldoende persoonlijke stabiliteit en flexibel kunnen omgaan met crisissituaties.

De organisatie

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is gevestigd in Scheemda. Ruim 1200 medewerkers en circa 100 specialisten geven zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. We zijn een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Zorg bieden we aan vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat we in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze ziekenhuiszorg steeds meer afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.

Salariëring en bijzonderheden

De inschaling is conform Cao Ziekenhuizen. Vorm en duur van de overeenkomst is in onderling overleg.

Informatie

Inlichtingen over deze functie kunnen worden verkregen bij mevrouw A. B. Lobbrecht, klinisch psycholoog, te bereiken op 088-5662721 (dinsdag en woensdag) Of mw. E.B. Hensema, psychotherapeut kind en jeugd op 088-5662617.

Sollicitaties

U kunt uw sollicitatiebrief met curriculum vitae richten aan het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Wij ontvangen uw sollicitatie graag middels deze link.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback