Voor de vakgroep Medische Psychologie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen zoeken wij op korte termijn een enthousiaste


GZ psycholoog met aandachtsgebied neuropsychologie


0,67 fte
24 uur per week

 

Jij

Als BIG geregistreerd GZ psycholoog ben je in staat om de kennis ten aanzien van de relatie tussen hersenen en gedrag toe te passen op diagnostiek en behandeling van patiënten met (veronderstelde) neuropsychologische aandoeningen.
Tevens heb je kennis van - en ervaring met het toepassen van de verschillende behandelmethodes. 
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden, kan goed samenwerken in teamverband en bent in staat tot zelfstandig werken. Je kan goed bijdragen aan beleid. Je bent een stabiele persoonlijkheid en bent flexibel in het omgaan met crisissituaties.

De functie

Als GZ-psycholoog houd je je bezig met het verrichten van (neuro)psychologische diagnostiek, het uitvoeren van kortdurende behandelingen en het doen van klinische consulten.
De vakgroep medische psychologie is zich aan het oriënteren op een opleidingsplek voor Klinisch neuropsycholoog, we zijn op zoek naar een GZ-psycholoog die hiervoor interesse heeft.
Daarnaast draag je bij aan het beleid ten aanzien van de neuropsychologie. Je geeft mede vorm aan multidisciplinaire diagnostiek en beleid; o.a. geheugenpolikliniek. Ook geef je consultatie en werk je intensief samen met medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners.
Op basis van je deskundigheid en affiniteit neem je deel aan ziekenhuiscommissies. Verder heb je taken als supervisor/begeleider bij master/GZ opleidingen en de psychodiagnostisch medewerkers.

De afdeling

De vakgroep Medische Psychologie onderzoekt en behandelt poliklinische en klinische patiënten van alle leeftijdscategorieën. De afdeling ontvangt verwijzingen van de medisch specialisten. Binnen de  vakgroep Medische Psychologie werken op dit moment twee klinisch psychologen, een psychotherapeut kind- en jeugd, een medisch secretaresse en 2 psychodiagnostisch medewerkers.
De vier speerpunten van de medische psychologie betreffen: psychische stoornissen bij chronische ziektes, neuropsychologie, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en gevolgen van- en complicaties bij medische behandeling en ziekte. Dit zowel op het gebied van kinderen als volwassenen en ouderen.

De organisatie

Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen geven ruim 1300 medewerkers en circa 100 specialisten zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. We werken vanuit een splinternieuw ziekenhuis in Scheemda. Daarnaast bieden we een aantal spreekuren vanuit ons servicepunt in Veendam. Sinds eind 2015 zijn we een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Ook hier bieden een aantal specialismen spreekuren aan. We werken met het uitgangspunt: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat we in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze ziekenhuiszorg afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.

Arbeidsvoorwaarden

De overeenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie om de overeenkomst bij wederzijdse tevredenheid te verlengen voor onbepaalde tijd. De functie valt onder de Cao Ziekenhuizen en is ingeschaald in FWG 65. Je hebt beschikking tot een AMS budget functie gebonden kosten. 

Informatie

Inlichtingen over deze functie kunnen worden verkregen bij Boukje Lobbrecht, Klinisch psycholoog en vakgroepvoorzitter, aanwezig dinsdag, woensdag en donderdag. Te bereiken via het algemeen telefoon nummer 088-0661000

Sollicitaties

Jouw sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag voor maandag 30 maart. via deze link.