1. ORGANISATIE OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is hét ziekenhuis voor de regio Noord- en Oost Groningen. Het ziekenhuis straalt regionale betrokkenheid uit door de patiëntvraag centraal te stellen en wil bijdragen aan gezondheid niet alleen middels zorgverlening, maar ook door bij te dragen aan een gezonde leefstijl en preventie. 24 uur per dag wordt er basiszorg geboden met 1200 medewerkers en 100 medisch specialisten.

Sinds juni 2018 is het splinternieuwe ziekenhuis in Scheemda in gebruik, waar de meeste zorg wordt geboden. Daarnaast zijn er Ommelander Ziekenhuis Servicepunten in Veendam en Delfzijl en worden er spreekuren gehouden in het UMCG in Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. Het Ommelander ziekenhuis Groningen is een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Zorg wordt geboden vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio de ziekenhuiszorg steeds meer afgestemd wordt op het zorgaanbod dichtbij huis.

De zorg en de vraag vanuit de omgeving veranderen momenteel in rap tempo. Dit vraagt een reactie van de organisatie om in te kunnen blijven spelen op deze vraag en zichzelf zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen werkt daarom aan een nieuwe inrichting van haar zorgproces en managementstructuur. Hierdoor ontstaat een nieuwe functie van Hoofd Poli. Een functie waarin je als hoofd van de afdeling dichtbij het team staat en mee kunt bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis en zorgproces.

Plaats in de organisatie

De zorgorganisatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is ingedeeld in drie clusters, namelijk Cluster Acuut, Cluster Snijdend en Cluster Beschouwend. Elk cluster wordt aangestuurd door twee managers; De Medisch Manager is o.a. verantwoordelijk voor het medisch beleid en de medisch specialisten. De Manager Zorg en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de aansturing van de hoofden en daarmee indirect voor de diverse multidisciplinaire teams die werken binnen de verschillende zorgeenheden. De diverse poliklinieken binnen de clusters snijdend en beschouwend worden door een vijftal hoofden aangestuurd. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de poliklinieken KNO, Kaakchirurgie en Oogheelkunde. Je geeft direct leiding aan het multidisciplinaire team van de afdeling bestaande uit 35-40 medewerkers. Je rapporteert aan de manager Zorg en Bedrijfsvoering van het cluster Snijdend. Je werkt nauw samen met de hoofden van de overige poliklinieken, met als doel gezamenlijke visie uit te dragen.

2. FUNCTIE

Als onderdeel van het vernieuwen van de zorg- en logistieke processen werken alle poliklinieken van het OZG en dus ook KNO, Kaakchirurgie en Oogheelkunde aan een steeds flexibelere werkwijze als het gaat om afspraken en locaties. Door centrale aansturing en het efficiënter inrichten van de werkvloer wordt tijd en ruimte bespaard. Logistieke processen dienen goed georganiseerd en geborgd te worden op deze afdeling, om te zorgen dat medewerkers op het juiste moment op de juiste plaats worden ingezet, patiënten op de juiste locatie worden aangemeld en ook de juiste hulpmiddelen op de juiste tijd op de juiste locatie aanwezig zijn.

Als hoofd ben je het boegbeeld van de afdeling waarbij leiderschap, kwaliteit, patiëntveiligheid en bedrijfsvoering begrippen zijn die bij je passen. Er wordt op de afdeling nauw samengewerkt met o.a. medisch specialisten, verpleegkundigen, medisch assistenten en polikliniek secretaresses. Op de polikliniek oogheelkunde werken gespecialiseerde medewerkers, zoals orthoptisten, TOA’s en optometristen. Daarnaast werk je nauw samen met je collega hoofden van de andere poliklinieken en de collega hoofden van de andere (zorg)afdelingen. Gezamenlijk werken jullie aan een visie en deze dragen jullie uit naar je eigen afdeling en binnen het gehele ziekenhuis. Je bent een coachende leider van het veelzijdige en multidisciplinaire team. Je inspireert en motiveert de medewerkers en voorziet de Manager Zorg en Bedrijfsvoering van onderbouwde adviezen. Je hebt een heldere visie op het verder ontwikkelen van de (poliklinische) zorg. Je coördineert en evalueert de dagelijkse werkzaamheden van jouw afdeling. Je draagt zorg voor verbinding tussen de teamleden, de externe partners en geeft handen en voeten aan het afdelings- en personeelsbeleid.

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Leidinggevende multidisciplinaire zorgteam;
• Sturen op patiënt- en medewerkerstevredenheid;
• Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en het nemen van regelruimte binnen het team;
• Kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting en -inzet waarborgen;
• Ontwikkeling en implementatie van operationeel en tactisch beleid als afgeleide van het tactische- en strategische beleid van het cluster en het vastgestelde organisatiebeleid;
• Input leveren voor strategisch beleid aan manager Zorg en Bedrijfsvoering;
• Het optimaliseren en borgen van bedrijfsvoeringsprocessen op de afdeling;
• Juiste afstemming met medische staf en andere stakeholders binnen en buiten de organisatie voor een efficiënt en effectief zorgproces;
• Benodigde deskundigheidseisen van medewerkers bevorderen en bewaken;
• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van complexe werkprocessen;
• Uitvoeren van kwaliteitsmetingen en sturen op verbeteringen waar nodig, hierbij staat het bewaken van de continuïteit van zorg centraal;
• Organisatiejaarplan vertalen naar afdelingsjaarplan en daarin opstellen begroting voor de eigen afdeling;
• Resultaatverantwoordelijk voor eigen afdeling, het budget en de processen;
• Periodiek vervullen van consignatiedienst voor de organisatie.

4. PROFIEL

• Afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo-niveau aangevuld met een managementopleiding;
• Kennis van bedrijfsvoering en ziekenhuiszorg;
• Meerjarige leidinggevende ervaring in een veranderende omgeving;
• Visie op en kennis van ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

• Leiderschap
• Samenwerkingsgericht
• Ondernemend
• Helikopterview
• Brede blik
• Overtuigingskracht
• Rolvast
• Vernieuwend
• Analytisch
• Strategisch
• Netwerker intern en extern

6. OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN BIEDT JOU

De organisatie is volop in ontwikkeling en dit geeft ruimte om samen met je team te werken aan de doorontwikkeling en het verder inrichten van de afdeling. Je functie is een uitdagende leidinggevende rol waar je met veel stakeholders kunt samenwerken aan passende zorg voor de regio Noord- en Oost Groningen, dichtbij de patiënt en laagdrempelig.

De functie wordt ingeschaald in FWG 60, cao ziekenhuizen. Exacte inschaling vindt plaats op basis van aanwezige kennis en ervaring. De functie betreft een dienstverband van 28 uur. Je ontvangt in eerste instantie een dienstverband voor de duur van een jaar waar bij goed functioneren de mogelijkheid bestaat tot voortzetting van het contract.

De wervingsprocedure vindt tegelijkertijd zowel intern als extern plaats. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

CONTACT

De werving en selectie wordt gedaan door BeljonWesterterp, klik hier om naar de website te gaan om te solliciteren. Voor vragen kun je contact opnemen met: Nienke Rooda via telefoonnummer 06-2915 9797


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback