1. ORGANISATIE OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is hét ziekenhuis voor de regio Noord- en Oost Groningen. Het ziekenhuis straalt regionale betrokkenheid uit door de patiëntvraag centraal te stellen en wil bijdragen aan gezondheid niet alleen door zorgverlening, maar ook middels bij te dragen aan een gezonde leefstijl en preventie. 24 uur per dag wordt er basiszorg geboden met 1200 medewerkers en 100 medisch specialisten.

Vanaf juni 2018 is het splinternieuwe ziekenhuis in Scheemda in gebruik genomen, waar de meeste zorg wordt geboden. Daarnaast zijn er Ommelander Ziekenhuis Servicepunten in Veendam en Delfzijl en worden er spreekuren gehouden in het UMCG in Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. Het Ommelander ziekenhuis Groningen is een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Zorg wordt geboden vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio de ziekenhuiszorg steeds meer afgestemd wordt op het zorgaanbod dichtbij huis.

De zorg en de vraag vanuit de omgeving veranderen momenteel in rap tempo. Dit vraagt een reactie van de organisatie om in te kunnen blijven spelen op deze vraag en zichzelf zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen werkt daarom aan een nieuwe inrichting van haar zorgproces en managementstructuur. Hierdoor ontstaat een nieuwe functie van Hoofd Ouder Kind Zorg (OKZ). Een functie waarin je als hoofd van de afdeling dichtbij het team staat en mee kunt bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis en zorgproces.

Plaats in de organisatie
De zorgorganisatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is ingedeeld in drie clusters, namelijk Cluster Acuut, Cluster Snijdend en Cluster Beschouwend. Elk Cluster wordt aangestuurd door twee managers; De Medisch Manager is o.a. verantwoordelijk voor het medisch beleid en de medisch specialisten. De Manager Zorg en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de aansturing van de hoofden en daarmee indirect voor de diverse multidisciplinaire teams die werken binnen de diverse zorgeenheden.

Ouder Kind Zorg (OKZ) binnen het Ommelander Ziekenhuis bestaat uit twee onderdelen, Obstetrie en Kindergeneeskunde. De Verpleegafdeling Obstetrie geeft zorg aan patiënten tijdens de zwangerschap, bevalling, kraamtijd en aan neonaten tot 28 dagen. Op de Verpleegafdeling Kindergeneeskunde worden kinderen van 0 tot 18 jaar verpleegd. OKZ wordt aangestuurd door twee hoofden; met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele Ouder Kind Zorg en daarmee ook voor het uitdragen van de visie op gezinsgerichte zorg. Je werkt in deze functie nauw samen met het hoofd van de afdeling Obstetrie. Als hoofd geef je direct leiding aan het multidisciplinaire team van de afdeling kindergeneeskunde bestaande uit 35-40 medewerkers. Je rapporteert aan de manager Zorg en Bedrijfsvoering van het Cluster Acuut.

2. FUNCTIE

Samen met je collega hoofd Obstetrie ben je het boegbeeld van de afdeling. Jullie zijn verantwoordelijk voor het uitdragen van de gezamenlijke visie op gezinsgerichte zorg, de prestaties van beide afdelingen en de totale bedrijfsvoering. Je bent als hoofd in deze functie formeel verantwoordelijk voor het team Kindergeneeskunde. Van groot belang is een nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines die werken binnen de OKZ. Verpleegkundigen en klinisch verloskundigen, secretaresses, pedagogisch medewerkers, gynaecologen en kinderartsen; zij werken samen als één team. De afdeling vraagt een flexibele, klantgerichte werkhouding waar veel van je creativiteit wordt gevraagd. Naast de samenwerking binnen de OKZ en binnen het Ommelander is er een goede samenwerking met de ketenpartners in de regio. Hiervoor heb je als hoofd structureel en intensief contact met de ketenpartners.

Je bent een coachend leider, geeft richting en stuurt op samenwerking. In deze functie geef je leiding aan het veelzijdige multidisciplinaire team. Je hebt een heldere visie op het verder ontwikkelen van de Ouder Kind Zorg in samenwerking met de ketenpartners in de regio. Je coördineert en evalueert de dagelijkse werkzaamheden van jouw afdeling en geeft op coachende en motiverende wijze leiding aan jouw teamleden. Je draagt zorg voor verbinding van de teamleden, de externe partners en geeft handen en voeten aan het afdelings- en personeelsbeleid. Hierbij voorzie je de Manager Zorg en Bedrijfsvoering van onderbouwde adviezen.

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Leidinggevende multidisciplinair zorgteam;
• Sturen op patiënt- en medewerkerstevredenheid;
• Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en het nemen van regelruimte binnen het team;
• Kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting en -inzet waarborgen;
• Ontwikkeling en implementatie van operationeel en tactisch beleid als afgeleide van het tactische- en strategische beleid van het cluster en het vastgestelde organisatiebeleid;
• Input leveren voor strategisch beleid aan manager Zorg en Bedrijfsvoering;
• Het optimaliseren en borgen van bedrijfsvoeringsprocessen op de afdeling;
• Juiste afstemming met medische staf en andere stakeholders binnen en buiten de organisatie voor een efficiënt en effectief zorgproces;
• Benodigde deskundigheidseisen van medewerkers bevorderen en bewaken;
• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van complexe werkprocessen;
• Uitvoeren van kwaliteitsmetingen en sturen op verbeteringen waar nodig, hierbij staat het bewaken van de continuïteit van zorg centraal;
• Organisatiejaarplan vertalen naar afdelingsjaarplan en daarin opstellen begroting voor de eigen afdeling;
• Resultaatverantwoordelijk voor eigen afdeling, het budget en de processen;
• Periodiek vervullen van consignatiedienst voor de organisatie.

4. PROFIEL

• Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau aangevuld met een managementopleiding;
• Kennis van bedrijfsvoering en zorg;
• Meerjarige leidinggevende ervaring in een veranderende omgeving;
• Visie op en kennis van ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg.

5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

• Leiderschap
• Samenwerkingsgericht
• Ondernemend
• Helikopterview
• Brede blik
• Overtuigingskracht
• Rolvast
• Vernieuwend
• Analytisch
• Strategisch
• Netwerker intern en extern

6. OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN BIEDT JOU

De organisatie is volop in ontwikkeling en dit geeft ruimte om samen met je team te werken aan de doorontwikkeling en het verder inrichten van de afdeling. Je functie is een uitdagende leidinggevende rol waar je met veel stakeholders kunt samenwerken aan passende zorg voor de regio Noord- en Oost Groningen, dichtbij de patiënt en laagdrempelig.

De functie wordt ingeschaald in FWG 60, cao ziekenhuizen. Exacte inschaling vindt plaats op basis van aanwezige kennis en ervaring. De functie betreft een dienstverband van 24-28 uur. Je ontvangt in eerste instantie een dienstverband voor de duur van een jaar waar bij goed functioneren de mogelijkheid bestaat tot voortzetting van het contract.

De wervingsprocedure vindt tegelijkertijd zowel intern als extern plaats. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

CONTACT

De werving en selectie wordt gedaan door BeljonWesterterp, klik hier om naar de website te gaan om te solliciteren. Voor vragen kun je contact opnemen met: Nienke Rooda via telefoonnummer 06-2915 9797


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback