1. ORGANISATIE OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is hét ziekenhuis voor de regio Noord- en Oost Groningen.
Het ziekenhuis straalt regionale betrokkenheid uit door de patiëntvraag centraal te stellen en wil
bijdragen aan gezondheid niet alleen door zorgverlening, maar ook middels bij te dragen aan een
gezonde leefstijl en preventie. 24 uur per dag wordt er basiszorg geboden met 1200 medewerkers en
100 medisch specialisten.

Vanaf juni 2018 is het splinternieuwe ziekenhuis in Scheemda in gebruik genomen, waar de meeste
zorg wordt geboden. Daarnaast zijn er Ommelander Ziekenhuis Servicepunten in Veendam en Delfzijl
en worden er spreekuren gehouden in het UMCG in Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een
ongedwongen werksfeer. Het Ommelander ziekenhuis Groningen is een zelfstandig onderdeel van
het UMCG. Zorg wordt geboden vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het
moet’. Dit betekent ook dat in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio de
ziekenhuiszorg steeds meer afgestemd wordt op het zorgaanbod dichtbij huis.

De zorg en de vraag vanuit de omgeving veranderen momenteel in rap tempo. Dit vraagt een reactie
van de organisatie om in te kunnen blijven spelen op deze vraag en zichzelf zo efficiënt en effectief
mogelijk te organiseren. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen werkt daarom aan een nieuwe
inrichting van haar zorgproces en managementstructuur.

Hierdoor ontstaat een nieuwe functie van Hoofd Spoed Eisende Hulp (SEH). Een functie waarin je als
hoofd van de afdeling dichtbij het team staat en mee kunt bouwen aan een toekomstbestendig
ziekenhuis en zorgproces.

De SEH van het Ommelander Ziekenhuis Groningen ontvangt per jaar meer dan 15.000 patiënten.
Veiligheid, kwaliteit en gastvrijheid zijn cruciaal. De professionalisering van de SEH krijgt veel steun
vanuit de Raad van Bestuur en de gehele medische staf. De komende jaren zal de afdeling moeten
inspelen op ontwikkelingen in het zorglandschap om hiermee een hoge kwaliteit van zorg te kunnen
blijven bieden.

Plaats in de organisatie

De zorgorganisatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is ingedeeld in drie clusters, namelijk
Cluster Acuut, Cluster Snijdend en Cluster Beschouwend. Elk Cluster wordt aangestuurd door twee
managers; De Medisch Manager is o.a. verantwoordelijk voor het medisch beleid en de medisch
specialisten. De Manager Zorg en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de aansturing van de
hoofden en daarmee indirect voor de diverse multidisciplinaire teams die werken binnen de diverse
zorgeenheden. Als hoofd SEH geef je direct leiding aan het multidisciplinaire team van de afdeling bestaande uit 35-40 medewerkers. Je rapporteert aan de manager Zorg en Bedrijfsvoering van het Cluster Acuut.

2. FUNCTIE

De SEH is de poort van het ziekenhuis waar de spoedpatiënten binnen komen. Samen met het team
zorg je voor een veilige, professionele eerste opvang van de patiënt. Het hoofd van de afdeling is het boegbeeld van de SEH waarbij leiderschap, kwaliteit, patiëntveiligheid en bedrijfsvoering begrippen zijn die bij je passen. Er wordt op de afdeling nauw samengewerkt met arts assistenten, spoedartsen, medisch specialisten, secretaresses en de facilitaire collega’s.Je bent een coachend leider, geeft richting en stuurt op samenwerking. In deze functie geef je leidingaan het veelzijdige multidisciplinaire team. Je inspireert en motiveert het team en voorziet de
Manager Zorg en Bedrijfsvoering van onderbouwde adviezen. Daarnaast werk je actief samen met
(hoofden van) andere afdelingen. Je hebt een heldere visie op het verder ontwikkelen van de acute
zorg en met name de SEH-afdeling van het ziekenhuis. Je coördineert en evalueert de dagelijkse
werkzaamheden van jouw afdeling en geeft op coachende en motiverende wijze leiding aan jouw
teamleden. Je draagt zorg voor verbinding van de teamleden, de externe partners en geeft handen
en voeten aan het afdelings- en personeelsbeleid.

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Leidinggevende multidisciplinaire zorgteam;
• Sturen op patiënt- en medewerkers tevredenheid;
• Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en het nemen van regelruimte binnen het team;
• Kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting en -inzet waarborgen;
• Ontwikkeling en implementatie van operationeel en tactisch beleid als afgeleide van het tactische- en strategische beleid van het cluster en het vastgestelde organisatiebeleid;
• Input leveren voor strategisch beleid aan manager zorg en bedrijfsvoering;
• Het optimaliseren en borgen van bedrijfsvoering processen op de afdeling;
• Juiste afstemming met medische staf en andere stakeholders binnen en buiten de organisatie voor een efficiënt en effectief zorgproces;
• Benodigde deskundigheidseisen van medewerkers bevorderen en bewaken;
• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van complexe werkprocessen;
• Uitvoeren van kwaliteitsmetingen en sturen op verbeteringen waar nodig, hierbij staat het bewaken van de continuïteit van zorg centraal;
• Organisatiejaarplan vertalen naar afdelingsjaarplan en daarin opstellen begroting voor de eigen afdeling;
• Resultaatverantwoordelijk voor eigen afdeling, het budget en de processen;
• Periodiek vervullen van consignatiedienst voor de organisatie.

4. PROFIEL

• Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO niveau aangevuld met een managementopleiding;
• Kennis van bedrijfsvoering;
• Meerjarige leidinggevende ervaring in een veranderende omgeving;
• Visie op en kennis van ontwikkelingen in de gezondheidszorg;

5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

• Leiderschap
• Samenwerkingsgericht
• Ondernemend
• Helikopterview
• Brede blik
• Overtuigingskracht
• Rolvast
• Vernieuwend
• Analytisch
• Strategisch
• Netwerker intern en extern

6. OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN BIEDT JOU

De organisatie is volop in ontwikkeling en dit geeft ruimte om samen met je team te werken aan doorontwikkeling en verder in richten van de afdeling. Je functie is een uitdagende leidinggevende functie waar je met veel stakeholders kunt samenwerken aan passende zorg voor de regio Noord- en Oost Groningen, dichtbij de patiënt en laagdrempelig.

De functie wordt ingeschaald in FWG 60, cao ziekenhuizen. Exacte inschaling vindt plaats op basis van aanwezige kennis en ervaring. De functie betreft een dienstverband van 0,78 – 1,0 FTE. Je ontvangt in eerste instantie een dienstverband voor de duur van een jaar waar bij goed functioneren de mogelijkheid bestaat tot voortzetting van het contract.

De wervingsprocedure vindt tegelijkertijd zowel intern als extern plaats. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

7. CONTACT EN SOLLICITEREN

De werving en selectie wordt gedaan door BeljonWesterterp, klik hier om naar de website te gaan om te solliciteren. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Nienke Rooda, via telefoonnummer 06-2915 9797. 


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback