1. ORGANISATIE OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is hét ziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen en biedt 24 uur per dag basiszorg. Met ruim 1200 medewerkers en 100 medisch specialisten wordt er zorg gegeven aan de patiënten. Het ziekenhuis biedt zorg op meerdere locaties in Noord- en Oost-Groningen om medische zorg dicht in de buurt te brengen. Het ziekenhuis ziet het als belangrijke taak voor de regio om zich niet alleen bezig te houden met zorgverlening, maar ook bij te dragen aan een gezonde leefstijl en preventie.

Vanaf juni 2018 is het splinternieuwe ziekenhuis in Scheemda in gebruik genomen, waar de meeste zorg wordt geboden. Daarnaast zijn er Servicepunten in Veendam en Delfzijl en worden sommige spreekuren gehouden op een vaste locatie in het UMCG in Groningen.

De organisatie werkt op dit moment aan een organisatieverandering die moet inspelen op de snelle en ingrijpende ontwikkelingen in de maatschappij, de schaarse beroepen, de technologische innovatie, de digitalisering en de betaalbaarheid die grote invloed zullen hebben op de inrichting en uitvoering van de zorg. Als uitgangspunt blijft de zorgvraag van de patiënt centraal staan, voor het bieden van integrale zorg, met goede coördinatie van zorg en samenwerking tussen zorgprofessionals.

In de huidige fase van de organisatietransitie wordt nader invulling gegeven aan een aantal leidinggevende posities in de organisatie die dicht bij de teams staan, om een zogenaamde verplatting van de organisatie te realiseren. Dit alles met als doel een sterkere focus op de dienstverlening aan de patiënt. 

Plaats in de organisatie

Het cluster Finance & Control is onderverdeeld in de afdelingen ‘Planning & Control en Registratie & Facturatie’ en ‘Financiële administratie en HR Control’. Deze afdelingen zijn verantwoordelijk voor de planning & control, inclusief Business Intelligence, DBC registratie en facturatie, financiële administratie, crediteurenadministratie en betrokken bij de salarisadministratie. Het is een brede, dynamische afdeling met adviseurs, controllers en administrateurs die meer en meer in een digitaal proces werken. Op de afdeling wordt gevraagd in processen te denken en collega’s daarin te ondersteunen en wegwijs te maken.

Het hoofd van de afdeling stuurt het team direct aan, om te zorgen voor directe communicatie, korte lijnen en een hoge mate van betrokkenheid bij de medewerkers op de afdeling. Verantwoordelijkheden worden hierdoor laag in de organisatie belegd, waardoor kennis van het proces op de werkvloer en het aansturen ervan bij elkaar komen.
Je ontvangt leiding van de Manager Finance & Control.

VACATURES

Door herinrichting van de organisatie ontstaan er een tweetal vacatures:

Hoofd Planning & Control – Registratie & Facturatie
Hoofd Financiële Administratie – HR Control.

Onderstaand worden beide separaat behandeld.

Hoofd Planning & Control – Registratie & Facturatie

FUNCTIE

Je organiseert als hoofd de Planning & Control Cyclus van het ziekenhuis. Je stuurt hierin je team (bestaande uit 11 medewerkers) aan en werkt mee als inhoudelijk expert om de afdelings- en organisatiedoelstellingen te realiseren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het proces van registratie en facturatie binnen het ziekenhuis. Je organiseert de volledige registratie en facturatieketen.
Je bent een coach voor het team, een resultaatgerichte persoonlijkheid en hebt een helicopterview ten aanzien van ziekenhuisprocessen in relatie tot Planning & Control. Je acteert proactief en anticipeert tijdig op ontwikkelingen. Je bent een inhoudelijk expert en helpt het management systeem verder door te ontwikkelen. Je bent een echte netwerker, aangezien je stakeholders zich door het gehele ziekenhuis bevinden. Een rol voor een enthousiaste persoonlijkheid om met passie en plezier te werken aan de verbeteringen die binnen de afdeling moeten worden doorgevoerd.
Je team is divers, van inhoudelijk controllers tot aan medewerkers die zich bezig houden met de werkzaamheden rondom de gehele keten van registratie en facturatie.

De afdeling Planning & Control is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Planning & Control cyclus, het opstellen van periodieke rapportages en het geven van adviezen aan management en bestuur. Ook het contracteren van zorgverzekeraars en interne controle vallen onder het takenpakket van de afdeling.

De afdeling registratie & facturatie maakt onderdeel uit van de stafafdeling finance & control. De afdeling is verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige facturatie van zorg aan verzekeraars, instanties, samenwerkingspartners en patiënten. Tevens wordt geborgd dat registratie van zorg aan de bron, bijvoorbeeld door medisch specialisten, voldoet aan de regelgeving. Medewerkers van de afdeling geven advies over passende registratie van zorg, er worden diverse (geautomatiseerde) controles uitgevoerd en er worden correcties uitgevoerd. De afdeling onderhoudt met betrekking tot de aandachtsgebieden, contacten met interne stakeholders zoals medisch specialisten, secretariaten en administratieve afdelingen. Externe contacten zijn er met patiënten, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners.

PROFIEL

• Afgeronde hbo opleiding in financiële of bedrijfskundige richting;
• Leidinggevende ervaring;
• Ervaring in de zorg branche is een pré;
• Bekendheid met registratie- en declaratiesystemen in de zorg is een pré;
• Ervaring met projectmatig werken.

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

• Leiderschap;
• Samenwerkingsgericht;
• Resultaatgericht;
• Visie;
• Verbindend;
• Helicopterview;
• Integer;
• Netwerken.

Hoofd Financiële Administratie – HR Control

FUNCTIE

Als Hoofd Financiële Administratie en HR control ben je met je team van 6 medewerkers verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie binnen het ziekenhuis. De jaarrekening en financiële cyclus heb je onder controle en je levert de juiste input voor het management en bestuur. Als onderdeel van de afdeling houd je je tevens bezig met de salarisadministratie en de koppeling met de formatiebegroting en jaarrekening en financiële rapportages. Jij bent de schakel tussen HR en financiën als het gaat om de onderbouwing in cijfers en analyses. Je stuurt op processen, doorlooptijden en werkt aan optimalisaties van de gehele keten. Als het gaat om rapportages en analyses ben jij een echte bouwer en adviseur om dit verder in te richten en ten dienste van de organisatie te laten werken. Je maakt een doorvertaling van het organisatiebeleid naar operationeel en tactisch beleid en implementeert deze. Je bent (inhoudelijk) sparringpartner voor de manager Finance & Control en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van het tactisch en strategisch beleid van het cluster.

PROFIEL

• Afgeronde opleiding in bedrijfseconomische richting (AA of RA)
• Leidinggevende ervaring.
• Kennis van bedrijfsvoering.
• Ervaring in de zorg branche is een pré;

COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN

• Coachend leidinggeven.
• Samenwerkingsgericht.
• Resultaatgericht.
• Visie.
• Integer.
• Oplossingsgericht.
• Daadkrachtig.
• Goede mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Indien je een voorkeur hebt voor één van beide functies graag deze vermelden in de sollicitatiebrief.

6. OMMELANDER ZIEKENHUIS GRONINGEN BIEDT JOU

De functie van hoofd is een uitdagende functie waarin je mee kunt bouwen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Je maakt deel uit van een hecht en betrokken team.
De functie is ingeschaald in schaal 65 van de cao Ziekenhuizen.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

7. CONTACT EN SOLLICITEREN

De werving en selectie wordt gedaan door BeljonWesterterp, klik hier om naar de website te gaan om te solliciteren. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Nienke Rooda, via telefoonnummer 06-2915 9797.  

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback