Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Ambtelijk secretaris medezeggenschaps- en adviesorganen (OR/ VAR/ CR).

0.8 fte

Jij

Voor deze functie beschik je over een opleiding op HBO-niveau en je hebt kennis van de gezondheidszorg en relevante wetgeving. Je kunt goed omgaan met de verschillende belangen en bent in staat om abstracte zaken snel en duidelijk concreet weer te geven. Je hebt een proactieve werkhouding en een goed inzicht in processen en werkt zelfstandig volgens een methodische aanpak waarbij je de juiste prioriteiten stelt. Je beschikt verder over een dienstverlenende houding, tact, inlevingsvermogen en uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

De functie

Als ambtelijk secretaris bewaak je de naleving van procedures, wetten en afspraken. Als je afwijkingen signaleert maak je hier melding van en onderneem je de benodigde stappen zodat dit besproken kan worden. Je zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen je aandachtsgebied en brengt deze onder de aandacht. Je organiseert alles rond de verschillende vergaderingen en bijeenkomsten (vergaderfaciliteiten, uitnodigingen, agenda, notulen, etc.), je verzorgt informatie over scholingsmogelijkheden en regelt deze scholing als dat nodig is. Verder bied je ondersteuning bij verkiezingen en/of de selectie van nieuwe leden en houd je je als medecontactpersoon voor de achterban ook bezig met het verstrekken van informatie en rapportages. De administratieve taken bestaan o.a. uit het verzorgen van correspondentie, het uitwerken en redigeren van brieven, verslagen en andere concept stukken, notuleren van vergaderingen en het bewaken van de gemaakte afspraken- en besluitenlijst.

De afdeling

Binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen zijn er verschillende organen die namens hun eigen achterban de Raad van Bestuur adviseren. Zo behartigt de Ondernemingsraad de belangen van alle medewerkers door mee te praten en mee te beslissen over ontwikkelingen binnen de organisatie die van invloed zijn op de medewerkers. De Cliëntenraad geeft de patiënten en hun familie een stem binnen het ziekenhuis en de Verpleegkundige Advies Raad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur over beleid met betrekking tot verpleegkundige zorg. Om deze medezeggenschapsorganen goed te laten functioneren krijgen zij ondersteuning van een ambtelijk secretaris op beleidsmatig, organisatorisch en administratief gebied.

De organisatie

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is gevestigd in Scheemda. Ruim 1200 medewerkers en circa 100 specialisten geven zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er heerst een ongedwongen werksfeer. We zijn een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Zorg bieden we aan vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat we in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze ziekenhuiszorg steeds meer afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met de intentie dit, na een jaar bij goed functioneren, om te zetten naar een aanstelling voor onbepaalde tijd. De inschaling is FWG 50 conform de cao Ziekenhuizen. De vacature is in- en extern uitgezet, waarbij interne herplaatsingskandidaten uitdrukkelijk worden uitgenodigd te solliciteren. Geschikte herplaatsingskandidaten hebben voorrang.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hanneke Schaafsma te bereiken via telefoonnummer 088 066 1000.

Sollicitaties

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kan je insturen tot en met 25 september 2020 middels deze link.Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback