Stichting Vrienden van Lucas bestaat sinds 1 mei 1992 en wordt gerund door vrijwilligers die het ziekenhuis een warm hart toedragen.

De Stichting Vrienden van Lucas stelt zich tot doel het welzijn van de patiënten van de locatie Lucas te bevorderen. Daarbij richt zij zich vooral op het mogelijk maken van die zaken waarin het ziekenhuis zelf noch de overheid kunnen voorzien. In overleg met het ziekenhuis streven de Vrienden van Lucas ernaar de financiële middelen die zij verkrijgt, te besteden aan de aanschaf van materialen en hulpmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat patiënten zich ook tijdens een verblijf in het ziekenhuis kunnen ontspannen en de best mogelijke zorg kunnen krijgen.

Om dit doel te bereiken zamelt de Stichting gelden in. Velen dragen het Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Lucas een warm hart toe en waarderen ten zeerste de inzet van de medewerkers van het ziekenhuis. De afgelopen jaren heeft een groot aantal mensen hun waardering geuit in de vorm van een donatie aan de Vrienden van Lucas. Meer informatie over onze projecten vindt u bij projecten.

De Stichting Vrienden van het st. Lucas Ziekenhuis (fiscaalnummer 8051.60.929) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 41015182).

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur is als volgt:

  • Emme Groot (voorzitter)
  • Lida Niezing Bos (secretaris)
  • Sjoert van der Laan (penningmeester)
  • Alinda Kruizinga
  • Sina Scholte

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen vergoeding.

Hierbij het exploitatieoverzicht 2016 en 2017.

Donateur worden?

Wilt u de Vrienden steunen? Dan kunt u voor een jaarlijks bedrag van € 7,50 (hoger kan natuurlijk ook) donateur worden van de stichting Vrienden van Lucas. U ondersteunt hiermee projecten die het ziekenhuisbezoek veraangenamen! Wilt u contact met ons over bijvoorbeeld een eenmalige gift of voor informatie over legaten ten gunste van onze stichting, dan kunt u een e-mail sturen naar lida_bos@hotmail.com of u kunt schriftelijk contact opnemen via:

Vrienden van Lucas
t.a.v. secretariaat
Antwoordnummer 2108
9670 WB Winschoten

Wilt u meer lezen over de belastingaftrek bij schenkingen van bedrijven of particulieren? Klik dan op onderstaande links.

Nieuwsbrief

Op deze pagina vindt u onze nieuwsbrief. Deze verschijnt in ieder geval 1 keer per jaar.

U kunt de nieuwsbrief downloaden via onderstaande link. Om het document te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

Gerealiseerde wensen

Dankzij de steun van onze donateurs kunnen we wensen van het ziekenhuis ten behoeve van de patiëntenzorg op locatie Lucas in vervulling laten gaan. Zo werden in de afgelopen jaren onder andere de volgende voorzieningen gerealiseerd of aangeschaft door een financiële bijdrage van onze stichting:

  • DVD speler voor afdeling Intensive Care en Acute Opname
  • I-pad voor de afdeling Logopedie
  • troostcadeautjes voor de kinderen na bezoek kinderarts
  • I-pad voor de afdeling Intensive Care
  • kleine cadeautjes voor kinderen na bezoek Spoedeisende Hulp

DelfSail-tochtje voor oncologiepatiënten (2016)


Oncologiepatiënten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen hebben bij de Sail In van DelfSail een boottocht gemaakt. ‘We zijn heel blij en dankbaar dat we deze mooie middag mochten beleven’, zegt Anki van der Ploeg. Zij is een van de vijfenzestig patiënten die donderdagmiddag 30 juni met hun partners en vijftien verpleegkundigen en twee artsen aan boord van rondvaartboot de Regina-Andrea stapten.

Het evenement vond plaats tijdens de zesde editie van DelfSail, op uitnodiging van de Stichtingen Vrienden van het Lucas en Vrienden van Delfzicht. De organisatie gebeurde in samenwerking met Het Loket Leefbaarheid, DelfSail, Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Heerenzitting Winschoten en busonderneming Pieter Dekker.

Na het welkomstwoord van de voorzitters van de stichtingen, voer de Regina-Andrea vanuit de haven van Delfzijl de tallships op de Eems tegemoet. Van der Ploeg: ‘Ik kon ze aan zien komen met mijn verrekijkertje, en om onze boot heen voeren weer allemaal kleinere bootjes, jachten en zeilboten. Wat een rijk en vrij gevoel! Iedereen was vrolijk en vriendelijk: je kon wel blijven zwaaien. Het was jammer dat de regen op een gegeven moment met bakken uit de hemel viel, maar dat mocht wat mij betreft de pret niet drukken. We hebben erg genoten: een dag met een gouden randje!’

Het evenement vond plaats tijdens de zesde editie van DelfSail, op uitnodiging van de Stichtingen Vrienden van het Lucas en Vrienden van Delfzicht. De organisatie gebeurde in samenwerking met Het Loket Leefbaarheid, DelfSail, Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Heerenzitting Winschoten en busonderneming Pieter Dekker.

Na het welkomstwoord van de voorzitters van de stichtingen, voer de Regina-Andrea vanuit de haven van Delfzijl de tallships op de Eems tegemoet. Van der Ploeg: ‘Ik kon ze aan zien komen met mijn verrekijkertje, en om onze boot heen voeren weer allemaal kleinere bootjes, jachten en zeilboten. Wat een rijk en vrij gevoel! Iedereen was vrolijk en vriendelijk: je kon wel blijven zwaaien. Het was jammer dat de regen op een gegeven moment met bakken uit de hemel viel, maar dat mocht wat mij betreft de pret niet drukken. We hebben erg genoten: een dag met een gouden randje!’

Beleidsvoornemens 2018

Het lopende jaar is het laatste jaar van een zelfstandige stichting, Vrienden van Lucas. Onze belangrijkste taak voor het komende jaar is de samenvoeging met Delfzicht, om te komen tot een nieuwe stichting voor ons nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Uiteraard willen we dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan, en zullen we bij de start van het nieuwe ziekenhuis laten zien dat we er zijn voor de patiënten en bezoekers. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds begonnen.
Mochten er nu nog wensen zijn om kleine voorzieningen te treffen dan nemen we deze uiteraard graag in overweging. We zijn er immers dit jaar nog steeds voor de huidige patiënten en bezoekers.

Om de nieuwe stichting een goede start te geven, organiseren we kort na het vertrek nog een benefietavond in Winschoten. We gaan uit van een stevige opbrengst om een waardige overgang naar de nieuwe stichting mogelijk te maken en onze inspanningen voor onze doelgroep direct zichtbaar te maken in de vorm van een cadeau aan ons nieuwe ziekenhuis. Dit doen we samen met onze collega’s uit Delfzijl.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback