De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Sieneke Bolken, voorzitter
  • Harry Koenen, vice-voorzitter
  • Paul Nijburg, secretaris
  • Wil Bagnay, penningmeester
  • Tiny Tuil, lid
  • Ina Bieze, lid

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting geen beloning.

Bekijk hier de jaarrekening 2017.

V.l.n.r.: Harry Koenen, Tiny Tuil, Wil Bagnay, Ina Bieze, Sieneke Bolken en Paul Nijburg

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback