De Stichting Vrienden van Delfzicht stelt zich tot doel het welzijn van de patiënten van de locatie Delfzicht te bevorderen. Daarbij richt zij zich vooral op het mogelijk maken van die zaken waarin het ziekenhuis zelf noch de overheid kunnen voorzien.

In overleg met het ziekenhuis streven de Vrienden van Delfzicht er naar de financiële middelen die zij verkrijgt, te besteden aan de aanschaf van materialen en hulpmiddelen die ervoor kunnen zorgen dat patiënten zich ook tijdens een verblijf in het ziekenhuis kunnen ontspannen en de best mogelijke zorg kunnen krijgen.

Om dit doel te bereiken zamelt de Stichting gelden in. Velen dragen het Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Delfzicht een warm hart toe en waarderen ten zeerste de inzet van de medewerkers van het ziekenhuis. De afgelopen jaren heeft een groot aantal mensen hun waardering geuit in de vorm van een donatie aan de Vrienden van Delfzicht.
Dankzij deze giften was de Stichting in staat financieel bij te dragen in onder andere de aanschaf van hulpmiddelen en apparatuur ten behoeve van revalidatie van hartpatiënten en de aanschaf van rolstoelen voor polikliniekbezoekers. Meer informatie over onze projecten vindt u bij projecten.

De Stichting Vrienden van het Delfzicht Ziekenhuis (fiscaalnummer 8051.57.645) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 41014229).

Uw steun is welkom! 

Het gaat goed met onze stichting, maar meer steun blijft hard nodig!
Wilt u donateur worden, vult u dan het donatieformulier in.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback