Cookievoorkeuren instellen

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies op onze website zijn bedoeld om u via ommelanderziekenhuis.nl zo goed mogelijk te bedienen.

Als u geen cookies voor YouTube video’s accepteert, kunt u geen video’s op deze website bekijken. Als u geen cookies voor Google Maps accepteert, kunt u geen Google Maps kaarten gebruiken.

Lees meer over cookies in ons cookiebeleid

De overheid is van mening dat de belangen van cliënten van een ziekenhuis zwaar wegen. Daarom is het voor iedere zorginstelling verplicht een cliëntenraad te hebben. Een cliëntenraad heeft als taak alle cliënten te vertegenwoordigen zoals (potentiële) patiënten, familie, vrienden en wettelijke vertegenwoordigers.


Zes leden

De cliëntenraad van de OZG telt zes leden; een voorzitter, een secretaris en vier leden. Allemaal wonen ze in de nabije omgeving van de OZG-locaties. Sommige leden vertegenwoordigen bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken. Anderen zijn niet gebonden aan een bepaalde patiëntenorganisatie. Iedere maand komt de cliëntenraad bij elkaar. De Raad bespreekt naast actuele onderwerpen en adviezen, ook vaste onderwerpen zoals kwaliteit van zorgverlening, patiëntveiligheid, patiëntenvoorlichting en dergelijke.


Van links naar rechts: dhr. C.G. (Kees) de Jonge; dhr. W. (Wim) Wildeman; mw. C.K. (Christien) Meijer-Dijkema; mw. M. (Marian) Blitterswijk; dhr. K. (Koos) Brekeling, voorzitter; mw. R. (Renate) de Jong-Hinckel

Advies aan de Raad van Bestuur

“Voor alle leden van de cliëntenraad geldt dat wij op vrijwillige basis onze werkzaamheden  uitvoeren”, vertelt voorzitter Koos Brekeling enthousiast. “Per vacature benoemen wij onze eigen leden. Voorwaarde is dat een kandidaat  betrokken is en (enige) kennis en interesse heeft in de OZG. De leden worden gekozen voor een periode van vier jaar, waarna ze eenmaal herkiesbaar zijn voor vier jaar. Als cliëntenraad adviseren we gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur (directie) over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Uiteraard zien wij ook toe op de juiste uitvoering van het vastgestelde beleid. Daarbij kunnen wij alle hulp van cliënten en familieleden gebruiken. Hoe meer wij van cliënten vernemen, hoe beter wij ons werk kunnen doen. Uiteraard gaan wij met iedere reactie uiterst zorgvuldig om. Voor alle duidelijkheid, de cliëntenraad is niet bedoeld voor individuele klachten van cliënten. Hiervoor zijn de klachtenprocedures van de OZG.”

Instemmingsrecht

Bepaalde onderwerpen zijn voor cliënten van het ziekenhuis zo belangrijk, dat het ziekenhuisbestuur geen beslissing kan nemen zonder dat hierover eerst de cliëntenraad is geraadpleegd en soms zelfs instemmingsrecht heeft. Brekeling: “Dit is bijvoorbeeld het geval bij plannen rond onderwerpen als kwaliteit en veiligheid en voedingsaangelegenheden. Maar ook bij belangrijke organisatieveranderingen als een samenwerking of fusie met andere instellingen, moet de Raad van Bestuur ons om advies vragen.”

Het contactadres van de cliëntenraad is: clientenraad@ozg.nl (mevrouw C.K. Meijer-Dijkema, secretaris).

Nieuwsoverzicht
Complementary Content
${loading}