MRI van het hart in ‘eigen’ Ommelander Ziekenhuis - Ommelander Ziekenhuis Groningen

Cookievoorkeuren instellen

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies op onze website zijn bedoeld om u via ommelanderziekenhuis.nl zo goed mogelijk te bedienen.

Als u geen cookies voor video’s accepteert, kunt u geen video’s op deze website bekijken. Als u geen cookies voor Google Maps accepteert, kunt u geen Google Maps kaarten gebruiken.

Lees meer over cookies in ons cookiebeleid

{}

Het hart is het belangrijkste orgaan van het lichaam. Daarom is het van belang dat het hart goed werkt. Als je klachten krijgt die te maken kunnen hebben met het hart, dan zijn er verschillende onderzoeken mogelijk.

Mattia Valente, cardioloog, en Mark van den Heuvel, hoofd Medische Beeldvorming, staan bij een MRI-scan apparaat.

De cardiologen in het Ommelander Ziekenhuis hebben het doel om elke patiënt met hartklachten in de regio te kunnen helpen op de best mogelijk manier. Een MRI-scan levert daar een belangrijke bijdrage aan. Vincent van Deursen, cardioloog & voorzitter Stafbestuur Vereniging Medisch Specialisten, is initiatiefnemer. Het team van cardiologen en radiologen maakte het MRI-onderzoek voor het hart mogelijk in het Ommelander Ziekenhuis.

Sinds dit voorjaar maken de cardiologen en radiologen van het Ommelander Ziekenhuis gebruik van dit MRI-onderzoek van het hart. Bij MRI ligt een patiënt in een tunnel met een zeer sterke magneet. Het is een moderne techniek die steeds meer in opkomst is.

Beelden MRI bieden schat aan informatie

Mattia Valente is één van de acht cardiologen in het Ommelander Ziekenhuis en heeft als aandachtsgebied beeldvorming van het hart, met bijzondere interesse voor hartfalen in combinatie met nierfalen. Mattia: ”Komt een patiënt in ons ziekenhuis met hartproblemen, dan kunnen wij het hart op verschillende manieren in beeld brengen. Bijvoorbeeld met een echo, een nucleaire scan of een CT-scan. Op zo’n CT-scan zien we bijvoorbeeld of er vernauwingen zitten in de bloedvaten bij het hart, bij een nucleaire scan kijken we naar zuurstofgebrek van de hartspier. Met de echo brengen we de hartfunctie en kleppen goed in beeld. Hebben we meer informatie nodig of vermoeden we bijvoorbeeld hartfalen of een hartspierziekte, dan kunnen we een MRI-onderzoek doen. Bij een MRI worden ‘filmpjes’ gemaakt van de beweging van het hart en worden op verschillende manieren afbeeldingen gemaakt om het weefsel van de hartspier te beoordelen. Deze weefselbeoordeling bij hartspierziekten is een uniek pluspunt voor MRI, wat met andere technieken gewoonweg niet mogelijk is. Daarnaast kan ook de stroming van bloed door de hartkleppen worden afgebeeld. Soms is de hartfunctie bij een echo niet zo duidelijk te zien en dan kan MRI daar aanvullende informatie over geven. Zo vullen de verschillende soorten onderzoeken (echo, nucleaire scans, CT en MRI) elkaar goed aan.

Onderzoek zonder straling

Een MRI-scan voor het hart levert veel informatie op. Hierdoor kan de diagnose beter worden vastgesteld. Ook kan worden bepaald welke behandeling het meest geschikt is. Mattia: “Soms heeft iemand bijvoorbeeld een ICD (apparaatje voor hartritmestoornissen) of een speciaal type pacemaker nodig. Dat bepalen we deels op basis van het resultaat van de MRI. Een belangrijk voordeel voor de patiënt is dat MRI-onderzoek een onderzoek zonder straling is.”

Onderzoek en uitslag in ‘eigen’ ziekenhuis dichtbij huis

Patiënten hoeven voor het MRI-onderzoek niet meer naar een ander ziekenhuis. Mark van den Heuvel is hoofd Medische Beeldvorming en hoort dat patiënten dit prettig vinden. Mark: “Over het algemeen vinden patiënten het heel fijn dat dit onderzoek nu ‘gewoon in hun eigen ziekenhuis’ kan worden gedaan en dat ze de uitslag bij hun eigen arts krijgen. Wel duurt het onderzoek wat langer dan bijvoorbeeld een CT-scan. Patiënten liggen zo’n 45 tot 60 minuten stil in het MRI-apparaat. Dat vraagt soms meer begeleiding van de laboranten. We nemen de tijd om rustig uit te leggen aan de patiënt hoe het onderzoek in z’n werk gaat.”

Extra uitdaging laboranten Medische Beeldvorming
Op drie dagdelen in de week worden de MRI’s uitgevoerd. Mark van den Heuvel is blij dat deze techniek nu ook in het Ommelander Ziekenhuis wordt ingezet. Mark: “We waren graag al in 2019 gestart. Helaas konden we door corona geen scholingen organiseren. Het uitvoeren van de MRI gebeurt door laboranten die een Post HBO MRI of vervolgstudie MRI specialisatie hebben gedaan. Zij konden zich aanmelden om zich te laten opleiden voor de MRI-scan van het hart. De laboranten die al langer in ons ziekenhuis werken, zijn heel blij met deze nieuwe techniek. Zij hebben een mooie kans om zich verder te ontwikkelen en hebben een extra uitdaging in hun werk.”

Nauwe samenwerking tussen cardiologen en radiologen

Een MRI wordt altijd uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de laboranten, de radiologen en de cardiologen. Laboranten voeren de MRI uit op een bepaalde manier die vooraf met de radioloog is besproken. Tijdens het onderzoek kijkt de radioloog mee en kunnen er nog toevoegingen worden gedaan waar nodig. Radiologen en cardiologen beoordelen de MRI. Mattia: “De radiologen kunnen als geen ander beschrijven wat ze op de beelden van de MRI zien. Het zijn vaak complexe beelden. Wij, cardiologen, kijken er met een andere blik naar. Meer vanuit patronen bij specifieke hartziekten en we nemen het verhaal van de patiënt ook mee in de overwegingen. Zo vullen we elkaar aan. Onafhankelijk van elkaar beoordelen we de beelden. Minimaal één keer in de week hebben we overleg met elkaar om te bespreken wat we op de MRI van de patiënt zien en welke conclusie we daaruit kunnen maken. We hebben nauw contact met elkaar. De samenwerking is fijn en laagdrempelig. Ik loop een deur verder, klop aan en stel mijn vraag. Gemakkelijk en gemoedelijk vind ik dat. We zijn een hecht team, met ieder zijn of haar eigen aandachtsgebieden, zodat we onze patiënten de beste zorg kunnen bieden.”

Nieuwsoverzicht
Complementary Content Deferred Modules
${loading}
Deferred Modules