De cliëntenraad van ons ziekenhuis komt op voor de belangen van patiënten. Zij zijn er dus voor u. Om voor u op te komen is het belangrijk om uw ervaringen te horen. Laat weten wat u goed vindt, maar ook wat er beter kan. Zo kan de cliëntenraad u vertegenwoordigen.

V.l.n.r. Marian Blitterswijk, Wim Wildeman, Bertha de Lange, Nelly Muysson (inmiddels gestopt als lid), Christien Meijer, Hans de Bruine en Jan Siegers.

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van patiënten. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van het Ommelander Ziekenhuis. Zo heeft de cliëntenraad inspraak op het beleid van het ziekenhuis.

Ieder ziekenhuis heeft een cliëntenraad

Ieder ziekenhuis heeft een cliëntenraad. Dit is zo sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet regelt dat patiënten en hun familie via de cliëntenraad inspraak hebben.

Jaarverslag cliëntenraad Ommelander Ziekenhuis

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de cliëntenraad? Lees dan het jaarverslag van de cliëntenraad van het Ommelander Ziekenhuis. Hierin leest u ook over de plannen voor de komende periode.

Overleg met de Raad van Bestuur

De cliëntenraad heeft regelmatig contact en overleg met de Raad van Bestuur. De leden van de cliëntenraad komen iedere maand bij elkaar. Ze bespreken dan onderwerpen die belangrijk zijn voor patiënten. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Nieuwbouw Scheemda
 • Bewegwijzering in het gebouw
 • Nieuw voedingsconcept
 • Patiëntenparticipatie en patiëntenportaal
 • Wachttijden

Wie zit er in de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad wonen allemaal in de omgeving van het ziekenhuis. Sommige leden vertegenwoordigen een bepaalde groep mensen (bijvoorbeeld ouderen of chronisch zieken). Anderen vertegenwoordigen iedere willekeurige patiënt. De leden vormen samen een goede afspiegeling van de verschillende patiëntengroepen.

Verkiezing leden cliëntenraad

Leden worden voor 4 jaar gekozen en zijn daarna herkiesbaar. De leden van de cliëntenraad kunnen maximaal 8 jaar in de raad zitten.

Huidige leden van de cliëntenraad

Op dit moment zijn de leden van de cliëntenraad:

 • Voorzitter: Dhr. J. (Hans) de Bruine (uit Blijham)
 • Vicevoorzitter: Mevr. A. M. (Marian) Blitterswijk (uit Delfzijl)
 • Dhr. W. (Wim) Wildeman (uit Delfzijl)
 • Mevr. B. G. (Bertha) de Lange (uit Heiligerlee)
 • Mevr. C. K. (Christien) Meijer – Dijkema (uit Beerta)
 • Dhr. J. S. (Jan) Siegers (uit Niekerk)

Missie van de cliëntenraad

Wij behartigen en zetten ons in voor de belangen van clienten van het Ommelander Ziekenhuis. Wij doen dit vanuit cliëntenperspectiefOnze kernwaarden zijn: Contact; Open; Hart & Ziel; Transparant en Professioneel.

Visie van de cliëntenraad

Binnen het Ommelander Ziekenhuis staat de patiënt centraal. De cliëntenraad wenst dat dit tot uiting komt in een persoonsgerichte aanpak. We noemen deze aanpak CUAZ en dat staat voor: Compassie, Uniek zijn, Autonomie en ZorgdoelenDaarbij vragen we extra aandacht voor de regio en voor de gezondheid van haar bewoners.

Wij houden de kwaliteit van de zorg nauwlettend in de gaten en hebben een wakende, signalerende en adviserende functie. De cliëntenraad heeft daarom regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, stafbestuur, VAR, OR en diverse andere overlegorganen, zowel in het Ommelander Ziekenhuis als in de regio. We hechten grote waarde aan een gezonde samenwerking in een gezond ziekenhuis, in een gezonde omgeving.

Deel uw ervaring met onze cliëntenraad

Vindt u dat het werk van het Ommelander Ziekenhuis beter of anders kan? Neem dan gerust contact op met de cliëntenraad. Uw inbreng kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg van het Ommelander Ziekenhuis. Als het onderwerp van belang is voor meerdere patiënten, dan kan de raad deze bespreken met de Raad van Bestuur. U vindt de contactgegevens van de cliëntenraad in de alinea ‘Kom in contact met de cliëntenraad’.

Heeft u een klacht? Dat verwijzen wij u graag naar de klachtenprocedure van het Ommelander Ziekenhuis.

Lid worden van de cliëntenraad?

Op dit moment zijn er 3 vacatures voor de cliëntenraad, klik hier voor de vacaturetekst.

Kom in contact met de cliëntenraad

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Bel dan gerust naar 088 – 066 1651 (telefoonnummer secretaresse cliëntenraad). Of stuur een e-mail naar clientenraad@ozg.nl

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback