BELANGRIJK: Wij verzoeken u om ons niet gelijk zelf te bellen  
Wij verzoeken u dringend om ons niet gelijk zelf te bellen, maar kijk eerst hieronder om een antwoord op uw vraag te vinden. Onze medewerkers zijn op dit moment druk bezig om patiënten te bellen. We vragen u ons telefoontje af te wachten en niet zelf te bellen. Zo kunnen onze medewerkers gestructureerd alle patiënten afbellen. Bovendien kunnen zij u vaak niet meer vertellen dan de informatie die op deze pagina staat. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden en kan uw vraag echt niet wachten, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. We vinden het vervelend dat we u niet van dienst kunnen zijn zoals u van ons gewend bent, maar onder de huidige uitzonderlijke omstandigheden is dat helaas niet mogelijk.

- Vragen over het niet doorgaan van geplande afspraken in het Ommelander Ziekenhuis

Per maandag 18 mei bieden we nog meer reguliere, normale zorg aan. Afspraken zijn niet altijd meer in het ziekenhuis, maar kunnen bijvoorbeeld ook via beeldbellen plaatsvinden. Door het coronavirus wachten veel patiënten al lang op hun afspraak op de polikliniek. Omdat we niet iedereen tegelijk kunnen helpen, bepalen onze artsen in goed overleg welke patiënten wanneer gezien kunnen. U hoeft hierover niet zelf contact met ons op te nemen, wij nemen contact met u op zodra uw afspraak kan doorgaan.

Per maandag 18 mei bieden we nog meer reguliere, normale zorg aan. Afspraken zijn niet altijd meer in het ziekenhuis, maar kunnen bijvoorbeeld ook via beeldbellen plaatsvinden. Door het coronavirus wachten veel patiënten al lang op hun afspraak op de polikliniek. Omdat we niet iedereen tegelijk kunnen helpen, bepalen onze artsen in goed overleg welke patiënten wanneer gezien kunnen. U hoeft hierover niet zelf contact met ons op te nemen, wij nemen contact met u op zodra uw afspraak kan doorgaan.

Per maandag 18 mei bieden we nog meer reguliere, normale zorg aan. Afspraken zijn niet altijd meer in het ziekenhuis, maar kunnen bijvoorbeeld ook via beeldbellen plaatsvinden. Door het coronavirus wachten veel patiënten al lang op hun afspraak op de polikliniek. Omdat we niet iedereen tegelijk kunnen helpen, bepalen onze artsen in goed overleg welke patiënten wanneer gezien kunnen. U hoeft hierover niet zelf contact met ons op te nemen, wij nemen contact met u op zodra uw afspraak kan doorgaan.

Voorafgaand aan uw bezoek aan de polikliniek ontvangt u een flyer met de belangrijkste informatie over uw bezoek aan het ziekenhuis. Ook bellen we u, 24 tot 48 uur voor uw bezoek, om een aantal dingen met u te bespreken. We vragen onder andere of u last heeft van gezondheidsklachten, zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, koorts, reuk- / smaakverlies, en / of diarree, of u contact heeft gehad met een corona-patiënt of huisgenoten heeft die in thuisisolatie zijn. Aan de hand van deze vragen wordt bepaald of uw afspraak in het ziekenhuis door kan gaan. Als uw afspraak wordt geannuleerd, wordt u op een ander moment opnieuw gebeld. Let op: wij bellen u met een anoniem nummer.


Wij bellen met ‘Anoniem’/’Onbekend nummer’. Als u door zo’n nummer gebeld wordt neem dan wel op.
Terugbellen is niet nodig. Wij bellen u nogmaals als wij u niet bereikt hebben.
Als uw voicemail is ingesproken, verzoeken wij u deze volledig af te luisteren.

Per maandag 18 mei bieden we nog meer reguliere, normale zorg aan. Afspraken zijn niet altijd meer in het ziekenhuis, maar kunnen bijvoorbeeld ook via beeldbellen plaatsvinden. Door het coronavirus wachten veel patiënten al lang op hun afspraak op de polikliniek. Omdat we niet iedereen tegelijk kunnen helpen, bepalen onze artsen in goed overleg welke patiënten wanneer gezien kunnen. U hoeft hierover niet zelf contact met ons op te nemen, wij nemen contact met u op zodra uw afspraak kan doorgaan.

Nee, onze locaties in Delfzijl, Groningen en Veendam zijn gesloten.

Per maandag 18 mei bieden we nog meer reguliere, normale zorg aan. Afspraken zijn niet altijd meer in het ziekenhuis, maar kunnen bijvoorbeeld ook via beeldbellen plaatsvinden. Door het coronavirus wachten veel patiënten al lang op hun afspraak op de polikliniek. Omdat we niet iedereen tegelijk kunnen helpen, bepalen onze artsen in goed overleg welke patiënten wanneer gezien kunnen. U hoeft hierover niet zelf contact met ons op te nemen, wij nemen contact met u op zodra uw afspraak kan doorgaan.

Bevallen kan gewoon in het ziekenhuis, zowel poliklinisch (met uw eigen verloskundige) als op medische indicatie (bij de gynaecoloog). Zwangerschapscontroles vinden nog steeds zoveel mogelijk telefonisch plaats waar dat kan. Als het nodig is vindt de controleafspraak in het ziekenhuis plaats. Bekijk ook de ‘vragen over bevallingen in het Ommelander Ziekenhuis’ verderop op deze pagina.

Spoedzorg en zorg die niet kan wachten gaat te allen tijde door. Hierbij gaat het ook om oncologiepatiënten.

Wat betreft bloedprikken: doe dit zoveel mogelijk in uw eigen woonplaats. Lukt dit niet kom dan vooralsnog naar het ziekenhuis in Scheemda.

Onze poliklinische apotheek start met een tijdelijke bezorgservice voor medicijnen die wij uitsluitend in het Ommelander Ziekenhuis verstrekken. Lees hier meer.

Heeft u een afspraak op de polikliniek? Wij verzoeken u om zoveel mogelijk alleen te komen. Alleen wanneer het ziekenhuis vooraf toestemming heeft gegeven mag er één persoon met u mee als begeleider. Deze persoon mag geen gezondheidsklachten hebben. Kom niet te vroeg naar het ziekenhuis, sowieso niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak. Als u slecht ter been bent, kunt u zich laten afzetten bij de Smok & Vot bij de hoofdingang.

 


- Vragen over bevallingen in het Ommelander Ziekenhuis

Bevallen kan gewoon in het ziekenhuis, zowel poliklinisch (met uw eigen verloskundige) als op medische indicatie (bij de gynaecoloog).


Vrouwen waarbij tijdens de bevalling thuis een medische indicatie ontstaat zijn van harte welkom in het Ommelander Ziekenhuis en krijgen de gebruikelijke zorg.

Bij een bevalling mag in principe, naast de partner, 1 extra begeleider aanwezig zijn als dat gewenst is. Dit geldt zowel voor een poliklinische bevalling als voor een bevalling met medische indicatie bij de gynaecoloog (klinische bevalling). Tijdens de bevalling kan er een situatie ontstaan waarbij de 1,5 meter regel in het geding komt. We vragen dan om begrip voor het feit dat mogelijk één begeleider minder wordt toegestaan.


Ja, verloskundigen mogen weer poliklinische bevallingen begeleiden in alle Groningse ziekenhuizen. Uw eigen verloskundige kan de bevalling dus begeleiden.

 


In verband met het coronavirus hanteren we een aangepaste bezoekersregeling op de kraamafdeling:

 • Een kraamvrouw mag één keer per dag één bezoeker ontvangen binnen de aangepaste bezoektijden tussen 17:00 en 19:00 uur. De partner van de kraamvrouw mag 24/7 op bezoek komen. Wanneer de partner er is, mag er dus geen ander bezoek komen. 
 • Alle kraamvrouwen worden zodra dit medisch gezien kan ontslagen.
 • Als de baby op de kinderafdeling wordt opgenomen mag de kraamvrouw niet ’s nachts bij de baby blijven slapen.
 • Partner mag het ziekenhuis niet betreden als zij klachten hebben als verkoudheidbenauwdheidhoesten of koorts.

De contactpersoon van de patiënt kan voor vragen altijd contact opnemen met de verpleegkundige op telefoonnummer: 088 – 066 1000. Gezien onze drukke ochtendwerkzaamheden vragen wij u vriendelijk om indien mogelijk niet te bellen tussen 7.00 en 9.30 uur.


- Vragen voor bezoekers 

De nieuwe regel is: Eén persoon per patiënt per dag en alleen tussen 17.00 - 19.00 uur. Als u een bezoeker naar het ziekenhuis heeft gebracht, vragen we u het ziekenhuis vervolgens weer te verlaten. Helaas kunt u niet wachten in ons ziekenhuis. Deze maatregel hanteren wij om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Lees ook de andere regels die nu voor bezoekers gelden.

Afdelingen met afwijkende bezoekregels:

De nieuwe regel is: Eén persoon per patiënt per dag en alleen tussen 17.00 - 19.00 uur. Als u een bezoeker naar het ziekenhuis heeft gebracht, vragen we u het ziekenhuis vervolgens weer te verlaten. Helaas kunt u niet wachten in ons ziekenhuis. Deze maatregel hanteren wij om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Lees ook de andere regels die nu voor bezoekers gelden. 

Afdelingen met afwijkende bezoekregels:

In verband met het coronavirus hanteren we een aangepaste bezoekersregeling op de kinderafdeling:

 • Overdag en ’s avonds mogen twee personen bij het kind aanwezig zijn. Zij mogen gezamenlijk of afwisselend bij het kind zijn. Als u de ouders naar het ziekenhuis heeft gebracht (bijvoorbeeld omdat zij geen eigen vervoer hebben) vragen we u het ziekenhuis vervolgens weer te verlaten. Helaas kunt u niet wachten in ons ziekenhuis. Deze maatregel hanteren wij om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.
 • ’s Nachts mag er één persoon bij het kind blijven slapen.
 • Verder mag er geen bezoek komen.
 • Bezoek mag het ziekenhuis niet betreden als zij klachten hebben als verkoudheidbenauwdheid, hoesten of koorts

De contactpersoon van de patiënt kan voor vragen altijd contact opnemen met de verpleegkundige op telefoonnummer: 088 - 566 2190.

We kunnen ons goed voorstellen dat het vervelend is om weinig contact met naasten te kunnen hebben, bijvoorbeeld broertjes/zusjes of opa’s/oma’s. Wellicht biedt WhatsApp, videobellen of skypen u een uitkomst. De patiënt heeft gratis wifi (draadloos internet) in het ziekenhuis.

In verband met het coronavirus hanteren we een aangepaste bezoekersregeling op de kraamafdeling:

 • De partner van de kraamvrouw mag 24/7 op bezoek komen. Per dag mag er één bezoeker komen, dit mag ook iemand anders zijn dan de partner. Deze bezoeker mag echter alleen tussen 17.00 en 19.00 langskomen en alleen wanneer de partner niet op bezoek is. Als u de partner naar het ziekenhuis heeft gebracht (bijvoorbeeld omdat hij of zij geen eigen vervoer heeft) vragen we u het ziekenhuis vervolgens weer te verlaten. Helaas kunt u niet wachten in ons ziekenhuis. Deze maatregel hanteren wij om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.
 • Alle kraamvrouwen worden zodra dit medisch gezien kan ontslagen.
 • Als de baby op de kinderafdeling wordt opgenomen mag de kraamvrouw niet ’s nachts bij de baby blijven slapen.
 • Partner mag het ziekenhuis niet betreden als zij klachten hebben als verkoudheid, benauwdheid, hoesten of koorts.

De contactpersoon van de patiënt kan voor vragen altijd contact opnemen met de verpleegkundige op telefoonnummer: 088 – 066 1000. Gezien onze drukke ochtendwerkzaamheden vragen wij u vriendelijk om indien mogelijk niet te bellen tussen 7.00 en 9.30 uur.

Op de IC is één bezoeker per persoon per dag toegestaan, dit geldt zowel voor coronapatiënten als niet-coronapatiënten. 

Ja, een coronapatiënt mag één bezoeker per dag ontvangen.

Nee, uw temperatuur wordt niet gemeten. We bellen u 24 tot 48 uur voor uw bezoek om een aantal dingen met u te bespreken. We vragen onder andere of u last heeft van gezondheidsklachten, zoals hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, koorts, reuk- / smaakverlies, en / of diarree, of u contact heeft gehad met een corona-patiënt of huisgenoten heeft die in thuisisolatie zijn. Aan de hand van deze vragen wordt bepaald of uw afspraak in het ziekenhuis door kan gaan. Als uw afspraak wordt geannuleerd, wordt u op een ander moment opnieuw gebeld.

Nee, als u een bezoeker naar het ziekenhuis heeft gebracht (bijvoorbeeld omdat hij of zij geen eigen vervoer heeft), vragen we u het ziekenhuis vervolgens weer te verlaten. Helaas kunt u niet wachten in ons ziekenhuis. Deze maatregel hanteren wij om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

U kunt normaal parkeren op de parkeerplaats van het ziekenhuis, volg hiervoor de bewegwijzering op het terrein. Vanwege de recente ontwikkelingen hebben we besloten om het busvervoer met de shuttle van en naar het ziekenhuis stop te zetten. Ook het taxibusje rijdt niet meer vanaf de parkeerplaats naar de hoofdingang en terug.

U kunt de hoofdingang van het ziekenhuis gebruiken. U betreed het ziekenhuis niet door de draaideur, maar door de deur daarnaast. De draaideur wordt gebruikt als uitgang. Bij binnenkomst in het ziekenhuis ziet u overal markeringen op de vloer. Die helpen u bij het houden van 1,5 meter afstand tot anderen. Houdt u hier alstublieft rekening mee. Ook zijn er verschillende plekken waar u uw handen kunt desinfecteren. We stellen u opnieuw een paar vragen, om zeker te weten dat u veilig naar binnen kunt. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuilen. Uiteraard reinigen we de aanraakschermen regelmatig en vindt u ook daar desinfectiemateriaal.

Heeft u een afspraak op de poli Oogheelkunde? Ook dan gaat u via de hoofdingang naar binnen. Nadat u de vragen heeft beantwoord, krijgt u een zogenaamde groene kaart waarmee u naar uw afspraak kunt.

Vanwege de recente ontwikkelingen hebben we besloten om de kiosk in de centrale hal van het ziekenhuis te sluiten. Daarnaast is het restaurant gesloten voor bezoekers.

Nee, op de Spoedeisende hulp is géén bezoek toegestaan. Dit is besloten om de 1,5 meter afstand regel te kunnen garanderen.

Helaas kunnen wij in verband met een verhoogde infectiekans geen bloemen, planten en fruitschalen toestaan op de afdelingen.

We kunnen ons goed voorstellen dat het vervelend is om weinig contact met naasten te kunnen hebben. Wellicht biedt WhatsApp, videobellen of skypen u een uitkomst. De patiënt heeft gratis wifi (draadloos internet) in het ziekenhuis.

We vragen u om alleen naar het ziekenhuis te komen als dat mogelijk is. Alleen als dit vooraf met de polikliniek is afgesproken, mag u een begeleider meenemen naar uw afspraak. Kom niet te vroeg, sowieso niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak. De kiosk en het restaurant zijn gesloten. Onze busjes rijden momenteel niet van het parkeerterrein richting de hoofdingang. Als u slecht ter been bent, kunt u zich laten afzetten bij de Smok & Vot bij de hoofdingang.


- Vragen over coronabesmettingen in het Ommelander Ziekenhuis

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met corona momenteel afneemt, kan het zijn dat er in het Ommelander Ziekenhuis patiënten met een coronabesmetting worden behandeld. Het ziekenhuis neemt alle maatregelen in acht om de zorg voor coronapatiënten en niet-coronapatiënten veilig en gescheiden van elkaar uit te voeren.

Het ziekenhuis neemt alle maatregelen in acht om de zorg voor coronapatiënten en niet-coronapatiënten veilig en gescheiden van elkaar uit te voeren. De kans dat u besmet bent geraakt is dan ook uiterst klein. Indien er een besmetting optreedt, wordt direct een contactonderzoek in gang gezet waarbij contact wordt opgenomen met alle personen die mogelijkerwijs besmet zijn geraakt. Indien u niets heeft gehoord, kunt u er vanuit gaan dat u niet besmet bent met het coronavirus.

De medewerkers van het Ommelander Ziekenhuis volgen alle maatregelen op die door de Rijksoverheid zijn aangekondigd. Daarnaast zijn er aanvullende veiligheidsmaatregelen voor medewerkers die directe patiëntenzorg verlenen.


- Vragen over het coronavirus

Kom niet naar het ziekenhuis, maar bel met uw huisarts/de huisartsenpost.

Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u een besmetting kunt voorkomen.


- Overige vragen

De publieksbijeenkomsten, die met grote regelmaat plaatsvinden in ons ziekenhuis, zijn in ieder geval tot en met 1 juni geannuleerd. Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus wordt bekeken of de bijeenkomsten later kunnen doorgaan. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Er is een beleid voor medewerkers opgesteld om hen te screenen op coronaklachten. In overleg wordt bekeken medewerkers kunnen/mogen werken.

Alle informatie over het coronavirus in het Ommelander Ziekenhuis leest u via https://www.ommelanderziekenhuis.nl/corona.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback