Ons ziekenhuis behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen. Of om de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dit wenselijk en noodzakelijk achten.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback