Onderstaand logboek beschrijft het verloop van de bouw van ons nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

April 2018

Het zijn nu de vrachtwagens die namens het ziekenhuis goederen komen brengen, de kelder binnenrijden om daar bij het Logistiek Overslagpunt (LOP) gelost te worden. Leveranciers die goederen komen brengen (of ophalen) kunnen in de kelder overdekt hun lading lossen of inladen. De overkapping bij de kelder zorgt ervoor dat omwonenden minder horen van het laden en lossen en starten van de vrachtwagens.

26 maart 2018


Op 26 maart jl. was de oplevering van ons nieuwe ziekenhuis in Scheemda en droeg aannemer Dura Vermeer het gebouw over aan het ziekenhuis. De afgelopen maanden was het druk in en rond het gebouw en werkten de aannemer en alle andere bedrijven toe naar de oplevering. Vanaf nu heeft de inhuiscoördinator van het ziekenhuis de regie over de werkzaamheden die tot de patiënten-verhuizing op 30 juni nog moeten worden uitgevoerd. De komende weken is de aannemer nog aanwezig vanwege het afronden van de laatste zaken en daarna worden de bouwketen die nu nog op de parkeerplaats staan, weggehaald.
De inhuiscoördinator maakt en bewaakt de planning van de nog uit te voeren werkzaamheden en is het aanspreekpunt voor vragen, wensen en opmerkingen over de gang van zaken in Scheemda.

Maart 2018

Steeds meer delen van de nieuwbouw komen in de fase van opruimen en schoonmaken. Vanaf oktober zijn er daarom ook schoonmakers aan het werk. Jacco Heeres is een van hen. We zochten hem op en vroegen hem wat over zijn werk te vertellen.
“Sinds 1 oktober werk ik in Scheemda via AK Schoonmaak uit Enschede dat door Dura Vermeer is ingeschakeld voor de schoonmaak van de nieuwbouw. Na bijna 30 jaar als assistent- bedrijfsleider in een Groente & Fruit speciaalzaak te hebben gewerkt viel vorig jaar jammer genoeg het doek voor deze zaak en stond ik opeens op straat. Ik heb me bij verschillende uitzendbureaus ingeschreven en kreeg op een gegeven moment via een van die bureaus deze baan als schoonmaker aangeboden. Na kort nadenken heb ik besloten om de baan te nemen want ik was alweer een poosje thuis. Het werken op een bouwplaats is natuurlijk helemaal nieuw voor mij maar wel erg leuk met heel veel gezellige bouwvakkers. Die contacten met mensen had ik toch wel gemist. Ik word met name aangestuurd door de hoofduitvoerder van Dura Vermeer.
In oktober ben ik begonnen met het schoonmaken van de branddeuren op de OK. Inmiddels is heel bouwdeel 4 (hotfloor) mijn domein. Ik probeer er alles aan te doen om de boel netjes en natuurlijk vooral schoon te houden. Mijn voornaamste werkzaamheden waren tot nu toe het opruimen van de kamers en het schoonhouden van de gangen op alle verdiepingen van dit bouwdeel maar met name van het operatiecomplex inclusief de uitslaapkamers. Het leuke van het werken op zo’n groot bouwproject vind ik de omgang met mensen en de afwisseling in mijn werk: het ene moment ben ik aan het ramen lappen en het andere moment loop ik met pallets te sjouwen naar de kelder en dan moet er vijf minuten later weer een kamer leeggeruimd worden en het kan zijn dat daarna één van de bouwvakkers me vraagt om even een handje te helpen, wat ik natuurlijk graag doe. Het mooiste deel van het gebouw vind ik toch wel de centrale hal. Je komt binnen door de grote draaideur en als je dan binnen bent is het om het zo maar te zeggen bijna gezellig. Mooie kleuren, groot opgezet en veel ruimte om even rustig een kop koffie te drinken of om wat te eten.
Kortom ik vind het een fantastisch mooi en modern ziekenhuis en hoop er eigenlijk nog lang te kunnen blijven werken ook nadat het ziekenhuis is opgeleverd."


Februari 2018

Wie nu onze nieuwbouw binnenstapt, zal denken: 'Er moet nog wel veel gebeuren voordat er verhuisd kan worden.' Maar wie er wekelijks komt, ziet de verandering van een gebouw in aanbouw naar een gebouw klaar om overgedragen te worden aan de opdrachtgever.
Buiten en binnen werkt de aannemer aan de afwerking en de komende weken worden de laatste testen en kwaliteitstoetsen uitgevoerd. Daarnaast wordt er binnen en buiten opgeruimd en schoongemaakt: overtollige bouwmaterialen, verpakkingsdozen worden verzameld in containers en vervolgens afgevoerd, ramen worden gelapt, vloeren worden geboend etc.

Bijgaande luchtfoto (gemaakt op 13 februari jl. door P. Leemeijer) laat het plein zien waar de toegang is voor het Spoedplein.


In het Spoedplein komt een gezamenlijke ontvangst/wachtruimte voor patiënten die verwezen zijn naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis en voor patiënten die zich melden voor de Huisartsenspoedpost van Doktersdienst Groningen. Tevens is aan dit plein de ingang van de dependance van het Dialyse Centrum Groningen en de ingang van de ambulancehal.
Wie bij een van deze voorzieningen moet zijn kan op het plein ook (gratis) parkeren.

December 2017/ januari 2018

Er komt nog heel wat bij kijken om zo'n groot en complex gebouw klaar te krijgen voor de oplevering. Steeds meer, verschillende bedrijven leveren hun bijdrage aan het gereed komen van het gebouw. Zo zijn inmiddels glazenwassers in het ene bouwdeel al bezig met ramen lappen, terwijl op andere verdiepingen nog wordt behangen en kasten worden geplaatst. Buiten zijn stratenmakers bezig met de laatste parkeerstroken aan te leggen en ploegt een bulldozer over het terrein om grond te verplaatsen. Daarnaast zijn vrachtauto's bezig om containers met bouwafval af te voeren. Langzaam maar zeker nadert de nieuwbouw haar voltooiing.

Oktober/november 2017

Wie aan het einde van een werkdag op de A7 rijdt en de afslag naar Scheemda passeert, kan zien aan de lampen die er branden zien dat er in de nieuwbouw volop gewerkt wordt. In en om het gebouw is het een drukte van belang. Overal zijn mensen aan het werken: bestraten, hekwerk en trapleuningen aanbrengen, verven, behangen, balies, kasten en sanitair installeren, aansluiten van apparatuur etc. En dat alles ondersteund door het geluid van zaag- en boormachines tot radio's die elk weer op een ander programma zijn afgestemd.

Onderstaand een collage van foto's die eind november werden gemaakt.


September 2017

De bouw vordert. Zo zijn de werkzaamheden aan het terrein in volle gang:

 • de aanleg van de parkeerplaatsen vordert;
 • de bestrating tussen bouwdeel 3 (kliniek) en bouwdeel 4 (hotfloor) is zo goed als klaar;
 • de voorbereidingen voor het bestraten van de Kiss & Ride zijn gestart;
 • de terrein bewerking ten behoeve van de aanleg van het groen is eveneens begonnen;
 • de bouw van de fietsenstallingen (voor medewerkers voor het energiegebouw en voor patiënten en bezoekers in het verlengde van bouwdeel 1nabij de Kiss & Ride).

In het gebouw is op de afdelingen Dagbehandeling en Chemobehandeling (bouwdeel 3-1e verdieping) het plaatsen van kasten en bed-ombouw gestart. De operatieafdeling en de afdeling Intensive Care gaan wat betreft de inrichting steeds meer lijken op de 3D impressies die de architect ervan maakte. En ook in de kelder wordt volop gewerkt aan de ruimte-indeling en -afwerking.


Juli/augustus 2017

Hoever staat het met de verschillende bouwdelen:

 • bouwdeel 1 (polikliniek en kantoren): in de polikliniek en op de kantoorverdieping zijn alle binnenkozijnen geplaatst en nu wordt het glas geplaatst; de 'harde' vloerbedekking in de (tussen)gangen wordt gelegd. Het leggen van de 'zachte' vloerbedekking in de kantoorruimtes volgt later. Er is al wel een kantoorruimte (proefkamer) klaar.
 • bouwdeel 2 (centrale hal en restaurant): de ramen zitten erin en er wordt gewerkt aan de ombouw op het dak. In de centrale hal is men o.a. bezig met de centrale balie en de ruimtes voor het priklab (Certe Bloedafname). Op 1e verdieping wordt gewerkt aan de ruimte voor de uitgiftebalie.
 • bouwdeel 3 (kliniek): de vloerverwarming is op alle bouwlagen gelegd, de eerste ontvangstbalies zijn geplaatst en de eerste 2-persoons patiëntenkamer (proefkamer) is klaar. Op de 3e verdieping wordt ook al de 'harde' vloerbedekking gelegd.
 • bouwdeel 4 (hotfloor): de operatiekamers zijn in aanbouw. De ruimte indeling op 2e verdieping (IC, laboratorium en apotheek) en 1e verdieping (operatiecomplex) van dit bouwdeel is bijna klaar. Gestart is met de ruimte-indeling op de begane grond (afdeling Radiologie en Endoscopie).
 • kelder: de laaddeuren op het laadperron zijn geplaatst. Ook de ruimte-indeling van de kelder is bijna klaar, zodat begonnen kan worden met de verdere afwerking.

Op het terrein vordert de aanleg van het parkeerterrein. Ook de blusleiding voor de brandweer is inmiddels gelegd.
Er komen op het terrein twee fietsenstallingen: een voor patiënten / bezoekers en een voor medewerkers. Met de bouw van de fietsenstalling voor medewerkers is gestart.

Juni 2017

Het wordt steeds drukker in het gebouw: in alle bouwdelen wordt op alle verdiepingen gewerkt.:

 • in bouwdeel 1 is op de kantorenverdieping al begonnen met het leggen van de vloerbedekking in de kantoorruimtes.
 • in bouwdeel 2 is de aanleg van de vloerverwarming in de centrale hal bijna klaar en op de 1e verdieping zijn ze begonnen met de constructie voor het uitgiftebuffet.
 • in bouwdeel 3 wordt de patiëntenkamers voorzien van vloerbedekking en de vaste inrichting zoals kasten en bedpanelen.
  in bouwdeel 4 zijn bijvoorbeeld van de IC-afdeling (2e verdieping), het OK complex (1e verdieping) en de afdeling Radiologie / Scopie (BG) de eerste wanden van de diverse ruimtes aangebracht. Op de begane grond is ook gestart met de indeling van de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenspoedpost.
 • ook in de kelder is de ruimte-indeling inmiddels zichtbaar.
 • Buiten is men bezig met de gevel van bouwdeel 4 (hotfloor) en ook de aanleg van de parkeerplaats schiet al ergop.

Mei 2017

Op vrijwel alle verdiepingen in het gebouw wordt gewerkt en steeds meer verschillende bedrijven dragen hun steentje bij aan de bouw van ons nieuwe ziekenhuis. Mensen zijn bezig met het leggen van vloerbedekking, installeren van het sanitair, aanbrengen van plafonds, montage van thermostaten, plaatsen van speciaal glas in de inpandige lichtkoepels: het is een greep uit de vele werkzaamheden die komen kijken bij de afwerking van een nieuw gebouw.
In bouwdeel 2 (Centrale Hal/Restaurant) zitten bijna alle ramen er in. Verder is nu ook in de kelder nu begonnen met indelen van de ruimte.

Een begin is ook gemaakt met de inrichting van het terrein. Dat betekent onder andere afvoeren van bouwmaterialen die niet meer nodig zijn, grond egaliseren en aanleggen van blusleidingen. Het inrichten van het parkeerterrein is gestart met aanleggen van de aansluitpunten voor buitenverlichting en er is begonnen met de bestrating voor de parkeerplaatsen.

April 2017

Inmiddels is op de 1e verdieping van bouwdeel 1 begonnen met het leggen van de vloerbedekking.
Deze maand wordt een begin gemaakt met de terreininrichting.

Maart 2017

Binnen in het gebouw zijn steeds meer mensen aan het werk, buiten wordt het steeds rustiger.

 • In bouwdeel 1 (polikliniek/kantoren) wordt op de eerste verdieping behangen en tegels in de toiletten gezet. Beneden krijgen de onderzoek/spreekkamers en de ruimtes van de functieafdeling steeds meer 'gezicht': de gangen zijn voor een groot deel geschilderd en ook de ramen zitten er bijna overal in.
 • In bouwdeel 2 (centrale hal/restaurant) is begonnen met het zetten van de ramen.
 • In bouwdeel 3 (kliniek) wordt op verschillende verdiepingen gewerkt aan het indelen en afwerken van de ruimtes en het leggen van de vloerverwarming.
 • In bouwdeel 4 (hotfloor met o.a. afdelingen Radiologie, OK en IC) worden de wanden opgetrokken en vloeren gevloeid.
 • De afwerking van de gevel van het energiegebouw is bijna klaar en de eerste ketels branden. Het metselen van de gevel van bouwdeel 3 is bijna klaar en een groot deel van de steigers is inmiddels afgebroken.
 • De werkzaamheden aan het leggen van de riolering zijn bijna klaar.

Februari 2017

Door de week is het druk op de parkeerplaats bij de bouwlocatie: ruim 250 mensen zijn er aan het werk. De verwachting is dat dit aantal de komende maanden zal toenemen tot 300-400.

Buiten wordt gewerkt aan de bouw van de technische ruimtes op het dak, de verdere afwerking van de daken en aan de afwerking van de gevels.
Binnen is men in alle bouwdelen (met uitzondering van bouwdeel 2 (centrale hal/restaurant)) bezig met de ruimte-indelingen en de aanleg van technische voorzieningen.

In bouwdeel 1 is al steeds beter te zien hoe het gaat worden. Op onderstaande collage ziet u een afsprakenbalie (linksboven), een gang in de polikliniek (linksonder) en de werkruimte voor de poliklinieksecretariaten (rechts).


Januari 2017

Maandag 9 januari jl. : start van het 2e jaar bouwen aan het nieuwe ziekenhuis. De ruwbouw is bijna klaar: er wordt nog gewerkt aan de 3e bouwlaag van bouwdeel 4 en de technische ruimte op het dak van bouwdeel 4 moet nog worden afgemaakt.

Het jaar 2017 staat in het teken van het afwerken van de gevels van de verschillende bouwdelen. Maar vooral gaat er dit jaar gewerkt worden aan de indeling en inrichting van de verschillende bouwdelen: technische installaties worden aangebracht, bouwlagen worden ingedeeld en de ruimtes die dan ontstaan, worden afgewerkt en ingericht. Op onderstaande foto's is te zien dat de indeling van de kantorenverdieping in bouwdeel 1al aardig opschiet.


December 2016

Op 14 december jl. vierden we op de nieuwbouwlocatie samen met de bouwers van ons nieuwe ziekenhuis en enkele genodigden het hoogste punt.
Het bereiken van het hoogste punt betekende ook dat de klus voor de twee torenkranen erop zit: beide zijn afgelopen week ontmanteld. Vanaf 23 maart 2016 zat kraanmachinist Johan op onze nieuwbouwbouwlocatie in de hoogste (44 meter) van de twee torenkranen en hij maakte vandaaruit de door velen bekeken video’s van ons nieuwe ziekenhuis in Scheemda. De afgelopen maanden werd ons regelmatig gevraagd wie is nu kraanmachinist Johan? Johan houdt niet zo van belangstelling, maar in een kort gesprekje dat we onlangs met hem hadden, wilde hij wel wat over zijn werk vertellen.
“Ik kom uit Oostwold en werk al 18 jaar als kraanmachinist. Vooral de rust en vrijheid in mijn werk vind ik mooi en natuurlijk ook het mooie uitzicht, vooral als ‘s morgens de zon opkomt. Vooral de stilte in de cabine vind ik fijn: radio op de achtergrond aan en geconcentreerd met mijn werk bezig zijn. Ik heb wel contact met de jongens onder de kraan door middel van een portofoon. En twee keer per dag om 09.30 uur en om 13.00 uur, ga ik naar beneden voor een kop koffie met mijn collega Jan Geerdink van de andere torenkraan (32 meter). Heel af en toe krijg ik bezoek in de cabine, maar dat is dan wel altijd in overleg met de uitvoerder. Ik heb geen vaste kraan waar ik op draai. Dat komt eigenlijk ook niet voor in ons beroep. Op deze bouwlocatie zat ik in de hoogste torenkraan (44 meter). Op andere bouwprojecten zit ik ook wel in minder hoge of nog hogere kranen, de hoogste was 112 meter. Per project wordt er een andere kraan ingezet afhankelijk van de hoogte van het te bouwen gebouw en de te hijsen lasten wordt er gekeken hoe hoog en hoe zwaar de kraan moet worden. De meeste video’s van de bouwlocatie in Scheemda maakte ik vanuit mijn cabine of net uit het raam. Ik heb de camera ook een keer aan de loopkat van de kraan bevestigd en nog een paar keer aan het hijsblok.”


November 2016

Vanuit de omtrek is het bouwdeel kliniek nu ook duidelijk te zien. Dat betekent dat we het hoogste punt naderen. Waarschijnlijk is het de eerste helft december zover. Het streven is om alle gebouwdelen voor de kerst wind- en waterdicht te hebben.

Oktober 2016

Wie nu over de A7 rijdt en een blik werpt op onze nieuwbouw, ziet bouwdeel 4 (kliniek) langzaam verrijzen achter het bouwdeel polikliniek/kantoren.
Een korte beschrijving van de stand van zaken (10 oktober):

 • Bouwdeel 1 (polikliniek/kantoren): de eerste ramen en deuren zitten erin; de voorbereiding voor bekleding van gevels en technische opbouw op het dak worden getroffen.
 • Bouwdeel 2 (centrale hal/restaurant): de voorbereidingen voor de aanleg tweede bouwlaag zijn in volle gang en de verbindende muren met bouwdeel 1 en 3 staan er.
 • Bouwdeel 3 (kliniek): er is een start gemaakt met de 4e en laatste bouwlaag
 • Bouwdeel 4 (SEH en hotfloor met o.a. afdeling Radiologie, OK complex en Intensive Care): ze zijn volop bezig met de aanleg (muren optrekken en vloeren storten) van de 2e bouwlaag.
 • Bouwdeel kelder: binnen gaat de ruwbouw verder en buiten zijn ze bezig met optrekken van muren langs de toerit naar de kelder en met bouw van de tochtsluis naar de kelder.
 • Bouwdeel energiegebouw/milieuplein: binnen is men bezig met de installaties.

September 2016

De ruwgebouw krijgt steeds meer het gezicht zoals we dat kennen van de afbeeldingen die de architect maakte.
De bouw vordert al zo dat we achter de schermen het af en toe al hebben over het hoogste punt. Het bouwdeel waar de kliniek komt, wordt met 4 bouwlagen het hoogst. Als op dit bouwdeel straks ook de ruwbouw voor de technische installaties klaar is, kan 'de boom in de top' voor de mijlpaal dat het hoogste punt is bereikt. Duurt nog even, maar de tijd vliegt dus het is maar zo zover!

Augustus 2016

Dit keer geen beschrijving van de bouwactiviteiten in de afgelopen weken, maar twee foto's van Dennis Mertz (Zuidbroek), gemaakt op 10 juli (bovenste) en 11 augustus (onderste).
Vergelijkt u de foto's en u weet wat de voortgang is die we in één maand tijd maakten met de bouw van ons nieuwe ziekenhuis.


Juli 2016

Bovenstaande luchtfoto van onze nieuwbouwlocatie kwamen we tegen op Facebook en maker Dennis Mertz uit Zuidbroek gaf toestemming om deze ook met jullie te delen. De foto geeft een goed beeld van de voortgang van de bouw.

Juni 2016

 • Bouwdeel 1 (polikliniek (begane grond) en kantoren (1e verdieping)): op de 2 bouwlaag staan aan één kant de wanden en is gestart met het leggen van de dakvloer.
 • Bouwdeel 2 (centrale hal): de fundatie is klaar. Later in het jaar wordt de vloer van dit bouwdeel gelegd.
 • Bouwdeel 3 (kliniek): de eerste wanden van de 1e bouwlaag (= begane grond) staan.
 • Bouwdeel 4 (hotfloor, waar onder andere de operatiekamers en de intensive care komen): de fundatie is klaar.
 • Kelder: de keldervloer van bouwdeel 3 is gestort en er wordt gewerkt aan het leggen van de keldervloer onderbouwdeel 4. Er is gestart met het optrekken van de betonwanden van de kelder.
 • Bouwdeel 7 (energiegebouw): er is gestart met de fundatie.
 • Parkeerterrein: de drainage en de riolering zijn aangelegd.

Mei 2016

 • Bouwdeel 1: de wanden van een groot deel van de eerste verdieping zijn opgetrokken.
 • Bouwdeel 3: de vloer voor de eerste bouwlaag is gestort (met uitzondering van het keldergedeelte).
 • De kelderfundatie is bijna klaar.

April 2016

Medio april werd het diepste punt bereikt: de kelder die komt onder een gedeelte van bouwdeel 4 en bouwdeel 3. Er werd gewerkt aan de fundatie voor de kelder en voor bouwdeel 3 (kliniek). Bij bouwdeel 1 (polikliniek en kantoren) werd het storten van de vloeren afgerond. De volgende stap is het optrekken van de wanden.

Na het heien volgt het zogenoemde koppensnellen. Dit is de bewerking waarbij door het verwijderen van beton aan de bovenzijde van de heipaal, de wapening (de stalen wapeningsstaven) wordt blootgelegd. Deze staven worden in een volgende werkgang vervlochten met de wapeningsstaven van de uiteindelijk te maken constructie, waardoor deze na voltooiing één geheel vormt met de heipalen. Op onderstaande foto's het apparaat dat voor het koppensnellen wordt gebruikt. De betonresten die na het koppensnellen overblijven, worden vervoerd naar de Eemshaven, waar het wordt gerecycled en vervolgens hergebruikt voor de asfalt- en betonindustrie.


8 april 2016

Op 8 april ging de laatste heipaal de grond in en werden de twee hei-installaties afgevoerd.

Maart 2016

De maand maart stond vooral in het teken van het in de grond slaan van de circa 1700 heipalen. Om te zorgen voor een aardbevingsbestendig gebouw zijn zo'n 1700 heipalen nodig: circa 600 palen met elk een lengte van 15 meter, die bedoeld zijn voor de aanleg van de kelder die onder een gedeelte van het gebouw komt, en de overige palen met een lengte van variërend van 4.5-12 meter, die nodig zijn voor de aanleg van de fundatie van het gebouw.


Februari 2016

Medio februari werden de laatste m3 veen verplaatst. Daarna kon het heien beginnen. Twee heimachines verschenen op het terrein en op 19 februari ging de eerste heipaal de grond in.

Januari 2016

In januari (en februari) werd gestart met het bouwrijp maken van de bouwlocatie. Daarvoor moest circa 24.000 m3 veen worden afgegraven, die gebruikt is voor de aanleg van een dijk rond het terrein.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback