Als iemand wordt opgenomen in een ziekenhuis, ligt hij gemiddeld 22 uur op bed en nemen de dagelijkse activiteiten en daarmee ook de spiermassa af. Een gezonde 65-plusser is na 10 dagen liggen in het ziekenhuis 15% van zijn spiermassa kwijt. Bij zieke mensen gaat dit proces nog sneller. Daar komt bij dat de afname in spiermassa door bedrust bij oudere mensen 3 keer zo snel gaat als bij jongere mensen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de patiënten die langer dan twee dagen op een Intensive Care (IC) hebben gelegen, een jaar later nog beperkingen heeft in het dagelijks functioneren. Van de mensen met een baan, kan de helft een jaar na de IC-opname nog niet werken. Eén van de gevolgen van een ziekenhuisopname is dat de patiënt meer beperkt en afhankelijk raakt. Kortom, één op de 3 ouderen verlaat het ziekenhuis met een nieuwe beperking.

Het Ommelander Ziekenhuis wil de vitaliteit en eigen regie rondom een ziekenhuisbezoek van (toekomstige) patiënten van het Ommelander Ziekenhuis behouden en vergroten. Vitale mensen herstellen sneller en beter, hebben minder complicaties na een operatie en kunnen sneller weer naar huis. Daardoor zijn ze zelfstandiger en voelen ze zich beter.

Een van de manieren om vitaliteit te vergroten is beweging. Om mensen, zowel patiënten als bezoekers, medewerkers en inwoners van de regio, te helpen om meer en beter te bewegen, wil het Ommelander Ziekenhuis een beweegparcours realiseren, aan de oostzijde van ons terrein (bij de toegang tot het Spoedplein). Dit is een route over het terrein van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda, waarlangs diverse toestellen staan opgesteld waarop oefeningen gedaan kunnen worden. U kunt denken aan toestellen die de spieren versterken of toestellen die de balans verbeteren. Op bijgaande tekeningen is te zien hoe dat parcours eruit moet gaan zien en welke toestellen we graag willen aanschaffen.


Het beweegsparcours wordt openbaar toegankelijk.

Officiële opening. Cadeau niet nodig. Liever een bijdrage

Het Ommelander Ziekenhuis viert op 7 november de officiële opening van het nieuwe ziekenhuis. Wij zijn ons ervan bewust dat sommigen het ziekenhuis in het kader van die viering een cadeau willen geven. Dat is niet nodig. Maar als mensen dat toch willen, dan vragen wij hen om een (kleine) bijdrage te doen voor de realisatie van ons beweegparcours.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL04 ABNA 0485 2736 40, ten name van Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V. te Scheemda. Graag vermelden: Cadeau Opening en de naam van uw organisatie.


Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback