Iedere specialist en verpleegkundige wil maar één ding: goede zorg leveren. Maar waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. In de zorg kunnen er door fouten ernstige gevolgen ontstaan voor de patiënt. Wij werken binnen ons ziekenhuis met een zogenoemd veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dankzij dit systeem leren we van onze fouten. En dragen we bij aan het verminderen van vermijdbare fouten én aan een grotere patiëntveiligheid.

Wat is het veiligheidsmanagementsysteem (VMS)?

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) biedt ons houvast bij het zorgen voor patiëntveiligheid. Het systeem biedt concrete stappen die wij kunnen volgen. Zo kunnen wij (mogelijke) risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren, afspraken maken en zo nodig onze manier van werken bij stellen.

Het landelijke VMS Veiligheidsprogramma

Het VMS is ontwikkeld binnen het landelijke VMS Veiligheidsprogramma. Dit programma ondersteunt ziekenhuizen in heel Nederland. Op basis van patiëntveiligheidsonderzoek zijn een aantal inhoudelijke thema’s voor het VMS programma opgesteld. Deze thema’s verdienen extra aandacht waar het gaat om patiëntveiligheid. De thema’s kunt u lezen op de website van het VMS Veiligheidsprogramma.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback