Stressreductie

Medische ingrepen horen bij een ziekenhuis opname, maar zijn voor kinderen vaak erg naar en kunnen, zeker als het acuut is, zeer bedreigend zijn. Daarbij komt ook dat bij kinderen vaak niet te onderscheiden is waar pijn eindigt en de angst begint. Om te voorkomen dat kinderen in een negatieve spiraal van stress terechtkomen, doen wij aan stressreductie.

Door een kind op een juiste manier te begeleiden en voor te bereiden, stimuleer je het om zijn medische ervaringen op een goede manier te verwerken.

Stressreductieprogramma bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen

Binnen het Ommelander Ziekenhuis werken we met een stressreductieprogramma. Er zijn drie aspecten van groot belang als het gaat om het verminderen van stress bij kinderen:

  1. de eerste indruk van het kind bij opname is zeer belangrijk voor het kunnen verwerken van de verdere indrukken waar het kind mee te maken krijgt
  2. een goede voorbereiding
  3. door het kind af te leiden op het moment van een nare behandeling. Bijvoorbeeld door opdrachtjes te geven of vragen te stellen

Goede voorbereiding

U kunt uw kind goed voorbereiden door:

  • te vertellen over de procedure: wat gaat er gebeuren, hoe en waar en door wie
  • te vertellen over de gevoelens die het kind zal ervaren. Negatieve dingen eerlijk vertellen. Positieve dingen benadrukken
  • kinderen zelfcontrole te geven. Bijvoorbeeld zelf de pleister verwijderen, tot drie tellen als de prik komt
  • gedragsinstructie. Hoe help je jezelf en de dokter het beste mee

Meer informatie

Wilt u meer lezen over Stressreductie bij Kinderen? Dat kan in het document: Stressreductie.