Voorbereiding en nazorg

Is vooraf bekend dat uw kind naar het ziekenhuis moet, dan is het belangrijk dat uw kind goed wordt voorbereid.
Het doel is om angst en spanning zoveel mogelijk te beperken. Als de situatie voor uw kind herkenbaar en begrijpelijk is, kan hij of zij beter omgaan met wat er gaat gebeuren.
Technische bijzonderheden zijn niet zo belangrijk, maar wel wat het kind waarneemt, ziet, ruikt, hoort of wat het voelt.

Kijkmiddag en fotoboekjes

Zo gauw bekend is wanneer uw kind geopereerd wordt, krijgt u een uitnodiging voor de kijkmiddag. Op de afgesproken middag komt u samen met uw kind naar het ziekenhuis.
U en uw kind krijgen dan te horen wat er op de dag van de opname allemaal gaat gebeuren. U mag ook even rondkijken. Zo krijgt uw kind bijvoorbeeld te zien in wat voor bed het komt te liggen, hoe de afdeling eruit ziet en dat de dokters op de operatieafdeling in blauwe pakken rondlopen en mutsjes op hebben.

De voorbereiding gebeurt op een kindvriendelijke manier door een ervaren pedagogisch medewerkster of een kinderverpleegkundige. Dat doet ze aan de hand van fotoboeken. Door deze informatie kan het kind zich een beeld vormen van wat er gaat gebeuren. Hij of zij zal zich minder hulpeloos en minder angstig voelen en daardoor de behandeling vaak beter kunnen ondergaan.

Fotoboekjes op de Kindersite
Op de Kindersite kunnen kinderen een aantal fotoboekjes bekijken en zich zo zelf voorbereiden op de opname.

» naar de fotoboekjes op de Kindersite

Verminderen van stress

Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen werken we met een stressreductieprogramma.

» lees meer over stressreductie

Nazorg van uw kind

Als uw kind naar huis mag schrijft de specialist meestal een ontslagbrief. Deze brief kunt u bij uw huisarts afgeven. Wanneer de specialist uw kind nog een keer voor controle wil zien, krijgt u een afspraak mee van de secretaresse.

Weer thuis
Het is heel normaal dat uw kind bij thuiskomst opgekropte spanningen afreageert. Uw kind kan daardoor de eerste tijd anders zijn. Sommige kinderen willen geen moment alleen worden gelaten, zijn prikkelbaar of erg in zichzelf gekeerd. Anderen gaan (weer) duimzuigen, bedplassen, stotteren, angstig dromen of zijn agressief.
Geef uw kind de eerste tijd na de opname wat extra aandacht. Een beetje verwennen kan echt geen kwaad.

Praat over het ziekenhuis
Praat regelmatig over het ziekenhuis. Kinderen die de mogelijkheid krijgen om zich te uiten, kunnen de ziekenhuisopname makkelijker verwerken.
Bij kleine kinderen kan dit spelenderwijs met boekjes of hun eigen speelgoed. Grote kinderen kunnen er bijvoorbeeld over praten, tekeningen maken of op school vertellen.
Als uw kind thuis wordt opgevangen dan verdwijnen de verschijnselen meestal vanzelf, maar niet bij alle kinderen.
Sommige kinderen zijn een langere tijd van slag en hebben veel moeite met het verwerken van hun ervaring. Als u behoefte heeft om hierover met iemand te praten, kunt u contact opnemen met uw consultatiebureauverpleegkundige of met uw huisarts.