Voor kinderen

Ommi, het beeldmerk van de Kinderafdeling

Voor de kinderen hebben we een speciale website gemaakt, zodat ze zich op hun eigen niveau kunnen voorbereiden op een ziekenhuisopname.
Er staat veel informatie op, maar kinderen kunnen er ook fotoboekjes bekijken, spreekbeurten vinden en leuke kleurplaten maken.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat gebeurt er als je naar de dokter moet
  • Wat gebeurt er als je een dagje komt of een paar nachtjes moet blijven
  • Wie zorgen er voor je
  • Veelvoorkomende ziektebeelden worden uitgelegd

Er is een ziekenhuiswoordenboek en veelgestelde vragen worden beantwoord.

» ga naar de Kindersite

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren tot 18 jaar gaan meestal naar de afdeling Kindergeneeskunde. Op de Kinderafdeling wordt rekening gehouden met de leeftijd van de patiënt.

Het is wettelijk geregeld dat de rechten en plichten op het gebied van zorg verschuiven van de ouders naar het kind naarmate het kind ouder wordt. Een kind van 12 mag bijvoorbeeld al meebeslissen over een behandeling. Een jongere van 16 jaar of ouder heeft geen toestemming van de ouders meer nodig voor een medische behandeling. Ook mag de jongere van 16 jaar of ouder zelf een afspraak maken met een zorgverlener, hij beslist ook of de ouders over (het onderwerp en het verloop) van deze afspraak worden geïnformeerd.

»Lees hier meer over de rechten en plichten van ouders en opgroeiende kinderen

» Bekijk ook de animatie 'Ja dokter, nee dokter'. Hierin wordt precies uitgelegd welke rechten de WGBO aan kinderen geeft.

Legitimeren in het ziekenhuis

Voor alle patiënten die naar het ziekenhuis komen geldt een wettelijke legitimatieplicht. Deze plicht geldt ook voor kinderen; al vanaf de geboorte. Dit wijkt af van de ‘algemene’ identificatieplicht, waar de leeftijdsgrens op 14 jaar ligt. De legitimatieplicht houdt in dat uw zoon of dochter bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien.