Ontwikkelingsgerichte zorg bij baby's

Op zowel de kinderafdeling als –poli werken we volgens de principes van ontwikkelingsgerichte zorg. Bij ontwikkelingsgerichte zorg houden we rekening met de ontwikkelingsfase van baby's en de bijbehorende behoeften.

Verpleegkundig spreekuur door de babyconsulent

Op de Kinderpoli houdt de verpleegkundig babyconsulent spreekuur ‘Ontwikkelingsgerichte zorg’. Het spreekuur is bedoeld voor ouders en verzorgers van zuigelingen die via de huisarts naar een kinderarts verwezen zijn. Bijvoorbeeld vanwege huilen, onrust en ontregeling, slaap- of voedingsproblemen of spugen en refluxklachten. Ook is het spreekuur voor ouders/verzorgers van zuigelingen die om verschillende redenen zijn opgenomen op de Kinderafdeling.

De verwijzing

Een baby wordt eerst gezien door een huisarts of consultatiebureauarts. Deze kan verwijzen naar ons ziekenhuis. De kinderarts ziet de baby altijd eerst. Wanneer lichamelijke problemen uitgesloten zijn, komt de baby bij de verpleegkundig babyconsulent.

Onrust

Het kan gebeuren dat een baby 6 weken na de bevalling nog steeds heel veel huilt. Dit kan veel energie kosten waardoor het hele gezin soms ontregeld raakt en er twijfel, onzekerheid en spanning ontstaat.

Baby’s die veel huilen zijn over het algemeen erg actief, onrustig, over-beweeglijk, schrikachtig en snel geprikkeld. Een prikkelbare baby raakt sneller vermoeid waardoor hij slechter slaapt, meer huilt en nog vermoeider raakt.

Handvaten

Veelvoorkomende  vraagstukken van ouders zijn of ze hun baby moeten laten huilen of niet, waarom hun baby niet wil slapen en hoe ze hun baby het beste kunnen dragen, baden en verzorgen. De babyconsulente reikt handvaten om het welzijn van de baby te bevorderen en de ouders meer vertrouwd te laten voelen in het ouderschap.

“Vaak hebben ouders een breed scala aan hulpverleners bezocht voordat ze bij mij terecht komen. Ik help ze om uit hun vicieuze cirkel te komen door onder andere de ouder(s) de lichaamstaal van hun baby beter te leren begrijpen.”  – Lisanne Wesselink, verpleegkundig babyconsulent

Factoren die van invloed kunnen zijn

Samen met u kijkt de babyconsulente welke factoren van invloed zijn op het gevoel van uw baby. Voorbeelden van factoren die van invloed kunnen zijn op het gevoel van uw baby:
 

•        Het ontwikkelingsstadium van uw baby

De ontwikkeling van baby’s verloopt in verschillende stadia. Hoewel baby’s van elkaar verschillen zijn er toch kaders aan te geven. De eerste zes weken slapen ze veel en zo rond de zesde week zijn ze oud genoeg om zelf even in de box te spelen. Pas bij ongeveer drie maanden zijn ze wat langer wakker.

•        De signalen die uw baby afgeeft

Iedere baby geeft signalen af van zijn/haar behoeftes. Als ouder of verzorger is het belangrijk om deze te leren herkennen en hierop adequaat te reageren.

•        Rustige omgeving

Er moet een rustige en veilige omgeving voor de baby zijn waar er geslapen kan worden. Slapen is erg stimulerend voor de ontwikkeling van de baby. Alleen een uitgeruste baby kan zich goed ontwikkelen.

•        Troosten

Troosten is belangrijk voor een goede gehechtheidsrelatie (hechting) tussen ouder en kind.  Belangrijk is dat ouders na het troosten altijd weer inspelen op de behoefte van het kind (terug in bed, drinken, of spelen).

•        Rustige benadering van uw baby

Een rustige houding en benadering richting een baby is erg wenselijk. Onzekerheid en stress bij de ouder voelt de baby goed aan. De baby neemt deze onrust meteen over.

Babymassage

Babymassage kan ervoor zorgen dat de baby minder geprikkeld gedrag vertoont en dat  darmkrampjes weggaan. Wanneer een ouder door een opname veel tijd gemist heeft, is het fijn om contact met elkaar te ervaren; oogcontact en lichaamscontact. Dit draagt bij aan een positieve hechting.

Ontwikkelingsgerichte zorg op de Kraam- en Kinderafdeling

Door het invoeren van ontwikkelingsgerichte zorg wordt de ondersteunende, donkere, warme en kalmerende omgeving van de baarmoeder zoveel mogelijke nagebootst en worden de negatieve gevolgen van stress zoveel mogelijk beperkt. Om dit te bereiken houden we rekening met:

 • Omgeving
   Het dempen van het licht, een deken over de couveuse, alertheid op harde geluiden kunnen de stress van de baby al drastisch verminderen.
   
 • Handelingen
  Door goed observeren kun  je zien wanneer uw baby in diepe slaap is. Door even te wachten met de verzorging houdt u rekening met het ritme van de baby.
   
 • Houding
  In de baarmoeder ligt de baby in de 'foetale houding': met gebogen rug, waarbij ook de armpjes en beentjes meestal opgevouwen zijn. Een baby die op tijd geboren is, neemt vanzelf deze houding aan om te gaan slapen. Een te vroeg geboren baby kan dat niet. Met het bedje en de manier van tillen, kunt u daar rekening mee houden.
   
 • Ouderparticipatie
  We proberen zoveel mogelijk ouders actief te betrekken bij de zorg en we ondersteunen ze bij het herkennen en observeren van het gedrag van hun baby.

Voorlichtingsavonden

Circa 6 avonden per jaar wordt er een voorlichtingsavond gegeven over baby’s voor zwangeren en ouders van pasgeborenen/ baby’s tot een jaar. Wanneer ouders tegen kleine problemen aanlopen als bijvoorbeeld slapen en huilen, kunnen zij hierover vragen stelen.

Tijdens deze avond komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo gaat het over het  zelfvertrouwen van ouder(s), veiligheid en geborgenheid, slapen, huilen, troosten, hechting en ontwikkeling van pasgeborenen. Daarnaast worden er praktische tips gegeven over buikkrampen, tillen, dragen, buikligging, voorkeurshoudingen, lichaamstaal en bed opmaken.

Meer informatie over deze voorlichtingsavonden vindt u in onze agenda.