Ontwikkelingsgerichte zorg

Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen houden twee gespecialiseerd kinderverpleegkundigen zich bezig met ontwikkelingsgerichte zorg. Ze bieden advies, begeleiding en ondersteuning aan ouders met zeer onrustige baby's.

Zij worden ingezet nadat de kinderarts een lichamelijke oorzaak voor de problemen heeft uitgesloten. Ook wanneer er wel een lichamelijke oorzaak wordt gevonden kunnen  ouders worden doorverwezen voor begeleiding.

Zo kan bijvoorbeeld het ontbreken van rust en regelmaat een oorzaak zijn van het overmatig huilen van een baby. Meestal heeft het langdurig en aanhoudend huilen van een kind voor ouders veel impact. Als er te laat wordt ingegrepen of het probleem niet erkend wordt, kan dat nadelige gevolgen hebben. In een dergelijke fase kunnen ouders professionele hulp en steun vaak goed gebruiken.

Onrustige baby's en huilbaby's

Het zal je maar gebeuren. Je baby huilt zes weken na de bevalling nog steeds. Het huilen gaat door merg en been en is om gek van te worden. Het hele gezin raakt ontregeld en de twijfel en de spanning nemen toe. Ouders voelen zich vaak alleen gelaten of ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ook denken ze al snel dat er iets met hun baby aan de hand is, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Zij kunnen nauwelijks genieten van hun kind omdat angst en zorgen overheersen.

Baby’s die veel huilen zijn over het algemeen erg actief, onrustig, overbeweeglijk, schrikachtig en snel geprikkeld. Een prikkelbare baby raakt sneller vermoeid waardoor hij slechter slaapt, meer huilt en nog vermoeider raakt. De door deskundigen meest gehanteerde definitie voor een huilbaby is de zogeheten regel van drie: ‘het kind huilt meer dan drie uur per dag voor meer dan drie dagen per week voor meer dan drie weken’ (Barr, 1999). Maar elke ouder die het gevoel heeft dat zijn/ haar kind overmatig veel huilt wordt serieus genomen. 

Wat is ontwikkelingsgerichte zorg?

Bij ontwikkelingsgerichte zorg houden we bij de zorg rekening met de onwtikkelingsfase van baby's en de bijbehorende behoeften. We maken onderscheid tussen couveusebaby's en voldragen baby's.

Ontwikkelingsgerichte zorg bij couveusebaby's
Door het invoeren van ontwikkelingsgerichte zorg wordt de ondersteunende, donkere, warme en kalmerende omgeving van de baarmoeder zoveel mogelijke nagebootst en worden de negatieve gevolgen van stress zoveel mogelijk beperkt. Om dit te bereiken houden we rekening met:

 • omgeving
  Door het dempen van het licht, een deken over de couveuse, alertheid op harde geluiden kunnen de stress van de baby al drastisch verminderen.
 • handelingen
  Door goed observeren kun  je zien wanneer uw baby in diepe slaap is. Door even te wachten met de verzorging houdt u rekening met het ritme van de baby. 
 • houding
  In de baarmoeder ligt de baby in de 'foetale houding': met gebogen rug, waarbij ook de armpjes en beentjes meestal opgevouwen zijn. Een baby die op tijd geboren is, neemt vanzelf deze houding aan om te gaan slapen. Een te vroeg geboren baby kan dat niet. Met het bedje en de manier van tillen, kunt u daar rekening mee houden.
 • ouderparticipatie
  We proberen zoveel mogelijk ouders actief te betrekken bij de zorg en we ondersteunen ze bij het herkennen en observeren van het gedrag van hun baby. 

Ontwikkelingsgerichte zorg bij voldragen baby's
Ook bij voldragen baby's gaan we uit van de geborgenheid en gevoel van veiligheid die de baby vanuit de baarmoeder heeft ervaren. Om dat te bereiken kunt u rekening houden met: 

 • het ontwikkelingsstadium van uw baby
  De ontwikkeling van baby’s verloopt in verschillende stadia. Hoewel baby's verschillen van elkaar zijn er toch kaders aan te geven. De eerste zes weken weken slapen ze veel en zo rond de zesde week zijn ze oud genoeg om zelf even in de box te spelen. Pas bij ongeveer drie maanden zijn ze wat langer wakker.
 • de signalen die uw baby's afgeeft
  Iedere baby geeft signalen af van zijn/haar behoeftes. Als ouder of verzorger is het belangrijk om deze te leren herkennen en hierop adequaat te reageren.
 • rustige omgeving
  Er moet een rustige en veilige omgeving voor de baby zijn waar er geslapen kan worden. Slapen is erg stimulerend voor de ontwikkeling van de baby. Alleen een uitgeruste baby kan zich goed ontwikkelen.
 • troosten
  Troosten is belangrijk voor een goede gehechtheidsrelatie (hechting) tussen ouder en kind.  Belangrijk is dat ouders na het troosten altijd weer inspelen op de behoefte van het kind ( terug in bed, drinken, spelen).
 • rustige benadering van uw baby
  Een rustige houding en benadering richting een baby is erg wenselijk. Onzekerheid en stress bij de ouder voelt de baby goed aan. De baby neemt deze onrust gelijk over.

Babymassage

Ook babymassage valt onder de ontwikkelingsgerichte zorg en vindt op beide locaties van het Ommelander Ziekenhuis plaats. Babymassage kan goed helpen bij het oplossen van bepaalde problemen. Zo kan het er onder andere voor zorgen dat een kindje rustiger en dieper slaapt of dat het kindje minder geprikkeld gedrag vertoont en beter groeit. Maar babymassage kan ook darmkrampjes wegnemen en stress bij een baby verlichten.

Voorlichtingsavonden

Acht avonden per jaar geeft het Ommelander Ziekenhuis op beide locaties voorlichting rond het thema 'zorg rondom een pasgeborene':

Er komen tijdens deze voorlichtingsavond verschillende onderwerpen aan bod. Zo gaat het over het  zelfvertrouwen van ouder(s), veiligheid en geborgenheid, slapen, huilen, troosten, hechting en ontwikkeling van pasgeborenen. Daarnaast worden er praktische tips gegeven over buikkrampen, tillen, dragen, buikligging, voorkeurshoudingen, lichaamstaal en bed opmaken.

 In de agenda staat wanneer de voorlichtingsbijeenkomsten zijn. U vindt er daarnaast uitgebreide info over de avonden.

» bekijk de agenda

 

Bereikbaarheid

U kunt de polikliniek Ontwikkelingsgerichte zorg bereiken:

op telefoonnnummer: 0597 - 459 503 op dinsdag en donderdag