Kindvriendelijk ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is een organisatie die vindt dat, in het belang van het kind, ouders meer moeten worden betrokken bij de opvang en begeleiding van hun kind in het ziekenhuis. De Stichting kent Smileys toe aan ziekenhuizen. Dat is een kwaliteitskeurmerk.

Dubbele Smiley

De kinderafdeling van de Ommelander Ziekenhuis Groep (locatie Lucas) heeft van de Stichting Kind en Ziekenhuis een dubbele Smiley gekregen. Het ziekenhuis heeft daardoor zowel voor de kinderafdeling als voor de dagbehandeling de stempel “kindgericht ziekenhuis” gekregen.
Ook de kinder/jeugd dagbehandeling van locatie Delfzicht heeft een smiley.

Kindgericht ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is een kindgericht ziekenhuis. Dit betekent dat:

  • ouders 24 uur per dag bij hun kind kunnen zijn
  • er open communicatie is met ouders en kinderen waarbij voor iedereen duidelijk is wie als behandelend arts het aanspreekpunt is
  • kinderen verpleegd worden door gespecialiseerde kinderverpleegkundigen
  • de begeleiding en informatie past bij leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind
  • een ouder bij het kind kan zijn als het onder narcose gaat
  • een ouder op de uitslaapkamer aanwezig kan zijn als het kind bijkomt uit de narcose
  • alles erop gericht is pijn en ongemak zoveel mogelijk te voorkomen dan wel zo goed mogelijk te bestrijden
  • er aandacht is voor het welzijn van het kind in de vorm van ontspanning en afleiding

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website www.kindenziekenhuis.nl.