Een opname van uw kind

Een opname in het ziekenhuis is iets bijzonders. De meeste kinderen vinden dat ook best spannend.
Het is daarom belangrijk om de opname goed voor te bereiden. 

Veel informatie op de Kindersite

Speciaal voor kinderen hebben een Kindersite ontwikkeld. Daar kunnen ze alleen of samen met u precies lezen wat er zoals gebeurt in het ziekenhuis.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Spoedopname

De meeste opnames op de kinderafdeling zijn acuut. Als ouder heeft u dan weinig of geen tijd om uw kind voor te bereiden op het verblijf in het ziekenhuis. Bij een spoedopname is de volgorde van handelen afhankelijk van hoe ziek uw kind is. U zult zich dan snel moeten aanpassen aan deze situatie.

De artsen en verpleegkundigen proberen u zoveel mogelijk informatie te geven. In spoedeisende gevallen handelen de artsen eerst in het belang van uw kind en geven u daarna uitleg. Bepaalde handelingen zoals bloedprikken en röntgenfoto’s maken, moeten vaak direct worden uitgevoerd. Dit kan voor uw kind vervelend en bedreigend zijn. Wij vragen u om uw kind zoveel mogelijk bij te staan. Hoewel het niet altijd kan, streven we ernaar dat u tijdens de onderzoeken bij uw kind kunt blijven.