Couveusezorg

Op onze couveuseafdeling liggen niet alleen te vroeg geboren baby’s. Ook om andere redenen kunnen baby’s extra zorg nodig hebben en hiervoor op de couveuseafdeling verblijven. De baby’s op de couveuseafdeling worden verzorgd volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg, afgekort OGZ.

De couveuseafdeling is een onderdeel van de kinderafdeling. De couveuseafdeling bestaat uit de couveusekamer, eerste opvangkamer, warme kamer en knuffelkamer. Naast de couveuses zijn er ook wiegen.

De zorg

De kinderarts brengt bijna iedere dag, samen met de verpleegkundige die voor uw baby zorgt, een bezoek aan de opgenomen baby’s. Eén keer per week vindt er grote visite plaats: de baby’s worden dan uitgebreid besproken met alle kinderartsen. Regelmatig bespreekt de kinderarts met u hoe het met uw baby gaat. Wij proberen zoveel mogelijk om dezelfde verpleegkundige een aantal dagen achter elkaar voor uw baby te laten zorgen. Op deze manier hebt u met zo min mogelijk medewerkers te maken.

U kunt altijd bellen als u wilt weten hoe het met uw baby gaat, ook ‘s nachts. Het beste kunt u bellen vóór 07.30 uur, 15.30 uur of 23.00 uur. Dan krijgt u de verpleegkundige te spreken die net voor uw baby heeft gezorgd.

Vereniging Ouders van Couveusekinderen (VOC)

VOC staat voor Vereniging van Ouders van Couveusekinderen. Het is een vereniging speciaal opgericht voor ouders met een kind dat in een couveuse ligt of heeft gelegen. De VOC is opgericht door ouders die met behulp van hun eigen ervaringen andere ouders in deze situatie opvang, steun en begeleiding bieden. Het doel van de VOC is dan ook opkomen voor de belangen van ouders met een couveusekind, informatie, steun en contact met lotgenoten bieden.

De VOC is een vereniging met contactadressen verspreid door het hele land, zo ook in de provincie Groningen. Eens per maand komt er een contactpersoon van de VOC naar de couveuse- en kinderafdeling van locatie Lucas in Winschoten om als ervaringsdeskundige met ouders te praten en hun vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie over de Vereniging Ouders van Couveusekinderen kunt u kijken op www.couveuseouders.nl.

De couveuse

Na een te vroege geboorte wordt een baby in de meeste gevallen in de couveuse gelegd. De temperatuur in de couveuse kan nauwkeurig worden geregeld, wat nodig is omdat te vroeg geboren baby’s zelf nog niet op temperatuur kunnen blijven. Ook beschermt een couveuse de baby tegen ziektekiemen van buiten.
Er circuleert steeds verse lucht en er kan extra zuurstof aangesloten worden. Om de baby goed te kunnen observeren, is de couveuse van plexiglas. De overige apparatuur ter bewaking en ondersteuning van de baby, zoals monitoren en infusen, staan rondom of hangen boven de couveuse.