Bezoek

Als uw kind in het ziekenhuis ligt, is het natuurlijk heel fijn om bezoek te krijgen. Om ervoor te zorgen dat uw kind zo snel mogelijk beter wordt, hebben we een aantal bezoekregels.

Bezoek van ouders/verzorgers en overige gezinsleden

Ouders en kinderen uit het gezin, zijn natuurlijk de hele dag welkom. Kinderen die op bezoek komen mogen niet verkouden, ziek of in contact geweest zijn met kinderziektes, zoals bijvoorbeeld rode hond en waterpokken. Kinderen onder de twaalf jaar mogen alleen onder begeleiding op bezoek komen. Als u als ouder even niet aanwezig kunt zijn, mag u in overleg met de verpleegkundige altijd iemand bij uw kind laten, die in het dagelijks leven ook dicht bij uw kind betrokken is.
Wij laten geen bezoek bij uw kind als u even niet aanwezig bent, of u moet dit nadrukkelijk aan ons doorgegeven hebben.

Opening speelkamer

De speelkamer is tussen 10.30 en 11.30 uur en tussen 14.30 uur en 15.30 uur alleen voor patiëntjes geopend. Buiten deze uren is de speelkamer ook voor broertjes en zusjes geopend. Eén van de ouders moet daar dan wel bij aanwezig zijn. De speelkamer is gesloten tijdens het rustuurtje van ongeveer 12.30 uur tot 14.30 uur.
Op locatie Delfzicht is de speelkamer de gehele dag voor ouders en kinderen geopend.

Bezoekafspraken familie, vrienden en kennissen

Overige familieleden, vrienden en kennissen zijn (in overleg met ouders en kind) van harte welkom op de volgende bezoektijden:

  • bij baby’s, peuters en kleuters van 14.00 uur tot 18.00 uur
  • bij de grotere kinderen van 14.00 uur tot 19.30 uur

Er mogen maximaal 2 bezoekers bij uw kind. Eventueel meer bezoek kan wachten in de hal op de eerste verdieping.
Op locatie Delfzicht vindt alleen dagbehandeling plaats. Als uw kind geopereerd wordt heeft het over het algemeen alleen zijn ouders nodig. Zodra het kind zich goed voelt, mag het weer naar huis. Mocht uw kind een dag opgenomen worden voor iets anders dan een operatie, dan mag het als het zich goed voelt vanaf 14.00 uur bezoek ontvangen (niet meer dan 2 personen tegelijk). Broertjes en zusjes zijn net als de ouders de hele dag welkom.

Op de afdeling staat ’s morgens om ± 9.30 uur en ’s middags om ± 14.30 uur koffie en thee voor het bezoek klaar. Voor de kinderen die op bezoek komen is er ranja. De kopjes moeten op de afdeling blijven en mogen niet mee naar de hal. Graag gebruikte kopjes terugzetten op de koffiekar.
Op locatie Delfzicht staat voor ouders een koffie/thee automaat (gratis) en een koud waterautomaat. Voor broertjes/zusjes is er ranja.

In verband met de airconditioning mogen de ramen op de afdeling niet worden geopend op locatie Lucas.