Als patiënt van het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft u toegang tot Mijn Ommelander. Een persoonlijke online omgeving die u veilig inzicht geeft in uw medische gegevens.

Goed om te weten

 • Is er sprake van spoed? Dan is Mijn Ommelander niet geschikt. Neem in geval van spoed direct contact op met uw huisarts, met de afdeling waar u onder behandeling bent of met het landelijk noodnummer 112. 
 • Het is belangrijk om uw zorgverlener juiste en volledige informatie over uw gezondheid te geven. Zorgverleners baseren hun advies op de informatie die u hen geeft. 
 • Bij het online contact tussen uw zorgverlener en u gaan wij uit van de voorwaarden die beschreven staan in de richtlijn online arts-patiënt contact van de KNMG.

Privacy en veiligheid

 • Alle informatie die het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Mijn Ommelander toont, is alleen bedoeld voor uw eigen gebruik.  
 • U krijgt toegang tot Mijn Ommelander door in te loggen met uw DigiD en extra sms-controle.  
 • Zorg ervoor dat de computer, tablet en/of smartphone waarop u inlogt in Mijn Ommelander goed is beveiligd.  
 • Zorg ervoor dat onbevoegde anderen geen toegang hebben tot uw scherm en daarmee tot uw gegevens. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door het scherm te vergrendelen als u ervan wegloopt.  
 • Ga zorgvuldig om met uw medische gegevens. Berg afdrukken uit uw medisch dossier goed op en denk na over wat u deelt met anderen. Het Ommelander Ziekenhuis raadt het af om medische gegevens te delen op sociale media.  
 • Bent u niet actief in Mijn Ommelander? Log dan uit en sluit daarna de internetbrowser.  
 • Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden. Alleen de arts die u behandelt en andere zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Zij mogen informatie over u alleen aan anderen geven, als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Medewerkers moeten zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aan de opvolger Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 • Het Ommelander Ziekenhuis voldoet aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens via internet. Ons ziekenhuis neemt veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn om veilig gebruik van het online patiëntenportaal te kunnen garanderen. Al het elektronisch verkeer tussen Ommelander Ziekenhuis en uw computer, tablet of smartphone is gecodeerd. Dit betekent dat dit verkeer niet door anderen dan uzelf kan worden gelezen. Door de inlogcombinatie van DigiD en extra controle via sms, is de kans zeer klein dat uw Mijn Ommelander gehackt zou kunnen worden. 

Inzage in medisch dossier

Via Mijn Ommelander kunt u gedeeltes van uw medisch dossier inzien. Houdt u hierbij rekening met het volgende: 
 

 • Het is mogelijk dat u informatie in uw medisch dossier niet begrijpt of dat u ongerust wordt. Tijdens uw volgende bezoek aan uw behandelaar kunt u dit met hem of haar bespreken.  
 • Er kan tijd zitten tussen het moment dat een uitslag bekend is en het moment dat u hierover met uw behandelaar in gesprek kunt gaan. Uw behandelaar vertelt tijdens uw volgende afspraak wat de uitslagen betekenen. Wanneer noodzakelijk neemt uw behandelaar eerder contact met u op. U bepaalt zelf of u uitslagen van onderzoeken vooraf wilt bekijken. U bent dit niet verplicht.  
 • Afwijkende uitslagen hoeven geen reden tot zorg te zijn. Er kan een verklaring voor zijn. Uw behandelaar bespreekt de uitslagen met u en geeft u uitleg. Als uw huisarts een onderzoek heeft aangevraagd, dan bespreekt uw huisarts de uitslagen met u. Heeft uw behandelaar in het Ommelander Ziekenhuis een onderzoek aangevraagd? Dan bespreekt uw specialist de uitslagen met u. Hij/zij gebruikt daarvoor eventueel ook de uitslagen van andere onderzoeken.  
 • U bent niet verplicht om uw medisch dossier te bekijken. U heeft een recht op niet weten. 
 • Het Ommelander Ziekenhuis toont data vanaf 1 oktober 2017. Wilt u oudere of meer gegevens inzien, dan kunt u deze opvragen. Lees hier meer.

Tot slot

Tips over veilig gebruik van DigiD vindt u op de website van DigiD.

Door in te loggen op Mijn Ommelander geeft u aan dat u kennis heeft genomen van onze gebruikersvoorwaarden en dat u deze accepteert.