Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Dan is de kans groot dat wij u vragen stellen over de BRMO en MRSA bacterie. Wij stellen u deze vragen, omdat wij verspreiding van deze resistente bacteriën in het ziekenhuis willen voorkomen.

Bron video: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Wat zijn resistente bacteriën?

BRMO staat voor Bijzonder Resistente Micro Organismen. De bekendste vorm van BRMO is de bacterie MRSA. Deze bacteriën zijn ongevoelig (resistent) geworden voor de gangbare antibiotica. Resistente bacteriën komen helaas steeds vaker voor. Er zijn niet veel medicijnen beschikbaar die werken bij een infectie met BRMO. Met deze medicijnen moeten we zuinig omgaan, omdat de bacterie hier anders ook ongevoelig voor kan worden.

Maatregelen om verspreiding van BRMO te voorkomen

Sommige mensen hebben een hoger risico om de BRMO bacterie bij zich te dragen, dan andere mensen. U kunt drager zijn, zonder dat u zelf ziek bent. Dit kan het geval zijn:

  • als u werkt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
  • als u woont op een varkens-, vleeskuiken- of vleeskalverenbedrijf;
  • als u onlangs behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis;
  • als u de afgelopen 2 maanden in een asielzoekerscentrum woont.

Alle ziekenhuizen in Nederland nemen maatregelen om verspreiding van BRMO te voorkomen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in landelijke richtlijnen. Dit betekent dat alle ziekenhuizen dit op dezelfde wijze doen. Zo vragen we patiënten voor hun bezoek aan het ziekenhuis om een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen gaan over bovenstaande onderwerpen. Met behulp van de antwoorden kunnen wij mogelijke dragers van BRMO vroegtijdig (‘aan de poort van het ziekenhuis’) opsporen.

Maken wij bij u de inschatting dat u een verhoogd risico op besmetting heeft? Dan verplegen wij u uit voorzorg in isolatie. Dit voorkomt verspreiding van de bacterie naar andere patiënten in het ziekenhuis. Ook nemen we bij u kweken af om uit te sluiten dat u de bacterie daadwerkelijk bij u draagt.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback