Wat is plastische chirurgie?

Plastische chirurgie houdt zich bezig met het operatief creëren of herstellen van vorm en functie van het lichaam. Hierbij gaat het om de behandeling van aangeboren of later verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

Een onderdeel van het vak is de reconstructieve chirurgie. Dit is herstellende chirurgie, waarbij door ongeluk of ziekte beschadigde lichaamsdelen weer hersteld worden. Een ander onderdeel is de plastische chirurgie, waar delen van het lichaam die ontbreken of niet goed aangelegd zijn tijdens de zwangerschap alsnog gemaakt worden. Bovendien omvat het vak de hand- en polschirurgie als een specialisme.

Vaak wordt plastische chirurgie gelijkgesteld aan esthetische chirurgie, hoewel dat slechts een deel van het specialisme is. De esthetische plastische chirurgie houdt zich bezig met de aspecten van het uiterlijk die een patiënt zelf als storend ervaart.

Voor wie is plastische chirurgie?

Plastische chirurgie is er voor alle leeftijdscategorieën en voor heel veel verschillende problemen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • hand – en polsproblemen;
  • afwijkingen van de huid;
  • borstproblemen (te groot, te klein of niet symmetrisch, of borstkanker);
  • flaporen;
  • buikwandcorrecties;
  • overhangende oogleden;
  • littekencorrecties. 

Gang van zaken

Tijdens het spreekuur voor plastische chirurgie ontmoet u de plastisch chirurg. Soms is er ook een plastisch chirurg in opleiding aanwezig. We proberen in 1 bezoek zoveel mogelijk informatie en diagnostiek te verzamelen. Wanneer mogelijk zullen we ook direct behandelen. Mocht een behandeling op de operatiekamer of behandelkamer nodig zijn, dan maken we een nieuwe afspraak met u. De wachtlijsten hiervoor zijn kort.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback