Anesthesiologie is het specialisme dat zich bezighoudt met alle vormen van verdoving (anesthesie) en pijnbestrijding. Het anesthesieteam speelt een belangrijk rol in en om de operatiekamer.  

Moet u een operatie ondergaan?

Dan krijgt u een verdoving, bijvoorbeeld:

  • Narcose (algehele anesthesie), uw hele lichaam wordt verdoofd en u bent tijdelijk buiten bewustzijn.
  • Regionale anesthesie, een deel van uw lichaam wordt verdoofd. Een voorbeeld is de ruggenprik, waarbij uw hele onderlichaam tijdelijk gevoelloos wordt gemaakt.
  • Plaatselijke verdoving, alleen een stukje van uw huid wordt verdoofd. Zo’n verdoving is bijvoorbeeld nodig bij het hechten van een wond.

Wilt u meer weten over anesthesie? Lees dan de uitgebreide informatie over zaken die met anesthesie (verdoving) te maken hebben.

Digitale vragenlijst als voorbereiding op uw afspraak

Met de vragenlijsten van ConsultAssistent bereiden u en uw arts zich nog beter voor op uw afspraak. Hier leest u meer informatie over de digitale vragenlijsten

Pre-operatief spreekuur

Ondergaat u binnenkort een operatie waar een vorm van anesthesie (narcose of verdoving) nodig is? Dan krijgt u een uitnodiging voor het pre-operatief spreekuur. Dit spreekuur is nodig om u goed op de operatie voor te bereiden.

Tijdens het spreekuur ontmoet u de anesthesioloog. Hij is verantwoordelijk voor uw veiligheid tijdens uw operatie. Tijden het pre-operatief spreekuur onderzoekt de anesthesioloog of u de operatie en narcose lichamelijk aankunt. Ook beslist hij welke vorm van verdoving het meest geschikt is. Dit onderzoekt hij onder andere door uw gezondheid en medicijngebruik in kaart te brengen. Welke verdoving voor u het meest geschikt is, hangt namelijk af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld uw leeftijd, lichamelijke conditie en het soort operatie. Uw eigen wensen kunt u ook doorgeven aan de anesthesioloog. Hij zal daarmee rekening houden bij de beslissing over de soort verdoving.

Tijdens het spreekuur bespreekt de anesthesioloog ook wat uw allemaal te wachten staat en dat u zich voor de operatie moet houden aan het nuchterbeleid

Tijdens en na de operatie

Tijdens de operatie bewaakt de anesthesioloog samen met de anesthesiemedewerker uw vitale functies. Denk hierbij aan uw ademhaling, bloedsomloop, bewustzijn, temperatuur en bloedwaarden. Ook na de operatie blijft de anesthesioloog uw lichaamsfuncties bewaken, bijvoorbeeld op de uitslaapkamer (verkoeverkamer) of de Intensive Care.

Sedatie

Binnen het specialisme Anesthesiologie werken ook Sedatie Praktijk Specialisten. Dit zijn anesthesiemedewerkers die speciaal zijn opgeleid voor het toedienen van sedatie. Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn. Dit kan worden toegepast bij een onderzoek of behandeling dat voor u onprettig is en/of waar u erg tegenop ziet. Sedatie zorgt er voor dat u het onderzoek of de behandeling als acceptabel zult ervaren. Wilt u meer weten over sedatie? Lees dan de uitgebreide informatie over sedatie