Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft een Palliatief Adviesteam (PAT). Het PAT adviseert en ondersteunt zorgverleners, zodat zij zelf in staat zijn om de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten te optimaliseren. Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven.

Wat is Palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen bij wie genezing van een dodelijke ziekte niet meer mogelijk is. Patiënten die weten dat ze niet meer beter worden, hebben behoefte aan een andere vorm van zorg. De zorg richt zich op het verbeteren of behouden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Hierbij is van belang wat patiënten zelf belangrijk vinden.

In deze fase van de ziekte kunnen verschillende problemen ontstaan. Deze zijn niet alleen lichamelijk. Het kan ook gaan om psychische, sociale en zingevingsproblemen. Centraal staan communicatie met de patiënt en familie en de wensen die de patiënt nog heeft, bijvoorbeeld wanneer een patiënt aangeeft het liefste thuis te willen sterven.
De duur van de palliatieve fase is voor iedere patiënt verschillend.

Wat doet het Palliatief Adviesteam?

Het PAT richt zich niet alleen op de laatste fase van het leven, de stervensfase, maar kan al ingeschakeld worden wanneer de patiënt in de palliatieve fase is gekomen. Onze verpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen het PAT inschakelen voor advies en ondersteuning bij al hun vragen over de palliatieve zorg van patiënten.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

  • moeilijk te behandelen lichamelijke problemen zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid of obstipatie;
  • psychosociale zorgen of problemen, zoals het verdriet van patiënten of dat van hun naasten;
  • het opstellen van een goed zorgplan voor als patiënten weer uit het ziekenhuis worden ontslagen;
  • moeilijke beslissingen die genomen moeten worden rondom het einde van het leven, zoals overwegingen bij palliatieve sedatie of euthanasie;
  • het bespreken van de voorkeursplaats van overlijden.

Wie zitten er in het Palliatief Adviesteam?

Het PAT bestaat uit twee verpleegkundig consulenten palliatieve zorg en zes medisch specialisten. Het team kan diverse andere zorgverleners om advies vragen, bijvoorbeeld:

  • andere gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen
  • huisarts
  • maatschappelijk werkers
  • medisch psychologen
  • andere deskundigen op het gebied van palliatieve zorg

Het PAT werkt ‘nurse based’. Dat betekent dat de verpleegkundig consulenten als eerste reageren op een vraag. Zij proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand is, gaan op bezoek bij de patiënt en overleggen met één van de PAT-artsen. Op basis daarvan adviseren en ondersteunen zij de zorgverlener.
Zij onderhouden ook contacten met huisartsen, thuiszorgorganisaties en het Provinciaal Palliatief Team Groningen.

Wat kunt u doen?

Het kan zijn dat u als patiënt vragen hebt over palliatieve zorg. Het kan ook zijn dat u zelf niet meer beter wordt en in de palliatieve fase zit. U kunt met uw arts of verpleegkundige bespreken wat uw vragen zijn. Zij zullen dan, als dat wenselijk is, een beroep doen op het PAT.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback