Bij een stereotactische biopsie van de borst worden onder röntgengeleide stukjes weefsel (biopten) verkregen met behulp van een holle naald. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming. Het weggenomen weefsel wordt onderzocht in het Pathologisch Anatomisch laboratorium.

De biopsie wordt uitgevoerd door een radioloog, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door MBB-ers (radiodiagnostisch laboranten).

Voor het onderzoek geen deodorant, parfum, bodylotion, crème, poeder of zinkzalf op het bovenlichaam gebruiken.

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.

Een MBB-er haalt u op en brengt u naar een kleedruimte bij de onderzoekkamer. In de kleedkamer wordt u verzocht uw bovenkleding uit te doen. In de onderzoekruimte komt u of op een stoel te zitten of op een bed te liggen voor het mammografietoestel. Uw borst komt op een plateau te liggen en wordt aangedrukt door een plastic plaat, waarin een rechthoekige opening zit. Dit aandrukken kan gevoelig zijn.

Hierna wordt er een foto gemaakt om te controleren of de opening in de plaat precies boven de plek zit waar geprikt moet worden.
Als de opening in de plaat op de juiste plaats zit, is het heel belangrijk om niet meer te bewegen of te verschuiven. De MBB-er markeert de opening met een viltstift op uw borst. Vervolgens wordt vanuit twee verschillende richtingen een foto gemaakt. Aan de hand van deze foto’s berekent de computer precies waar en hoe diep de holle biopsienaald ingebracht moet worden (= stereotactie).

De huid wordt gedesinfecteerd. Vervolgens verdooft de radioloog de biopsieplaats en maakt in de huid een klein sneetje om het aanprikken te vergemakkelijken.

Daarna brengt de radioloog de holle geleidenaald in. Indien nodig worden nog controlefoto’s gemaakt. Als deze naald goed zit, haalt hij/zij met de biopsienaald weefsel uit de borst. Dit kan enigszins pijnlijk aanvoelen. Er worden enkele stukjes weefsel weggenomen om er zeker van te zijn dat er voldoende materiaal wordt verkregen.
Na het nemen van de biopten wordt op de plek van de afwijking vaak een marker achtergelaten. De marker is een klein staafje van titanium en is zichtbaar op de mammografie, echografie en MRI. Hierdoor kan de biopsieplek altijd worden teruggevonden bij eventuele latere controles.

Vervolgens wordt de geleidenaald verwijderd en de biopsieplaats goed dichtgedrukt om de kans op een nabloeding zo klein mogelijk te maken. Daarna krijgt u een pleister op de prikplaats.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Een biopsie van de borst is in principe een veilige ingreep. Soms kan een bloeding optreden, waardoor mogelijk een blauwe plek ontstaat.

U krijgt plaatselijke verdoving toegediend in de vorm van lidocaïne. Indien u bekend bent met een overgevoeligheid voor lidocaïne, wilt u ons dit melden? Er zal dan een ander middel worden gebruikt.

De marker kan zonder bijwerkingen in de borst achterblijven.

Na het onderzoek kunt u zich aankleden en mag u naar huis. U krijgt een afspraak mee voor de uitslag van het onderzoek.

De pleister kunt u zelf elke dag verwisselen tot het wondje is geheeld. U kunt een bloeduitstorting krijgen na het onderzoek. Dit kan pijnlijk zijn, maar het kan verder geen kwaad. Deze bloeduitstorting verdwijnt binnen enkele weken vanzelf.
In geval van pijn kunt u zo nodig een paracetamol (geen aspirine!) nemen. Mogelijk geeft het koelen met een cold pack ook verlichting van de pijn. Wij raden u aan de eerste dagen na de biopsie een stevige BH te dragen. U mag alle dagelijkse activiteiten gewoon uitvoeren.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire de radioloog assisteert, laat u ons dat dan gerust weten.

De uitslag van de biopsie van de borst krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Als u zwanger bent of daar een vermoeden van heeft, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met uw behandelend specialist. Er wordt besproken of het onderzoek door kan gaan of moet worden uitgesteld.

  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. 
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis.
  • Eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer: 088 – 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback