Binnenkort komt u naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen voor een cystoscopie waarbij ook foto’s worden gemaakt van het nierbekken, de urineleiders en de verbinding tussen het nierbekken en de blaas.

Retrograde pyelografie is een inwendig onderzoek van de hoger gelegen urinewegen. Om deze zichtbaar te maken wordt contrastvloeistof gebruikt.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een cystoscoop. Dit is een dunne holle buis, die aangesloten is op een sterke lichtbron. Via een lens op het uiteinde van de cystoscoop kan de specialist in de plasbuis en de blaas kijken en wordt er via een voerdraad contrastvloeistof ingespoten.

Retrograde pyelografie wordt gedaan als uw uroloog afwijkingen vermoedt in de hoger gelegen urinewegen. De aanleiding kan zijn bijvoorbeeld plasproblemen, bloedverlies via de urine, stenen of infecties.
Voor het onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Wanneer u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Het onderzoek zal dan worden uitgesteld. Indien u menstrueert, is het ook verstandig het onderzoek uit te stellen.

Als u een blaasontsteking heeft of denkt te hebben, verzoeken wij u dit vooraf het onderzoek aan ons te laten weten.

Het onderzoek wordt door de uroloog op de polikliniek uitgevoerd. Hierbij zijn ook een verpleegkundige en een röntgenlaborant aanwezig.

Bij mannen wordt dit onderzoek van de hogere urinewegen onder algehele narcose uitgevoerd. Daarom worden mannen voor dit onderzoek een dagdeel opgenomen in het ziekenhuis. In de folder Dagbehandeling vindt u informatie over de gang van zaken bij een dagbehandeling.


Voor de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn. Wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u dit van tevoren te melden aan de uroloog. In overleg met de uroloog stopt u tijdelijk met deze medicijnen. Op de afdeling wordt u gereed gemaakt voor het onderzoek. U krijgt een antibioticum en een tablet dat werkt als een soort “roesje”. Wij adviseren u om voor vervoer naar huis te zorgen en niet zelf te rijden.

De verpleegkundige brengt u naar een onderzoekkamer. Hier trekt u uw kleding van het onderlichaam en uw schoenen uit. De kleding van het bovenlichaam kunt u aanhouden.

Bij een cystoscopie ligt u met gespreide benen op de onderzoekstafel.

Eerst reinigt een verpleegkundige de schede met een desinfecterende vloeistof. De uroloog reinigt voor het onderzoek nogmaals de schede met een desinfecterende vloeistof. Daarna brengt hij in de plasbuis een glijmiddel dat verdovend werkt op het slijmvlies.

Vervolgens brengt de uroloog de cystoscoop via de plasbuis in de blaas. Het is belangrijk dat u probeert u zoveel mogelijk te ontspannen. Het inbrengen van de cystoscoop is dan maar een beetje gevoelig.

Via een slangetje loopt steriel water in de blaas. Hierdoor ontplooit de blaas zich heel langzaam. U kunt aandrang tot plassen krijgen, maar de blaas zal nooit overvol raken.

Via de cystoscoop schuift de arts een dun slangetje in de urineleider, hierdoor wordt er voorzichtig contrastvloeistof ingespoten. Dit kan ongemakkelijk zijn, een drukkend en soms een pijnlijk gevoel geven. De röntgenlaborant maakt dan de foto’s van de nier en de urinewegen.

De uroloog inspecteert via inwendig onderzoek de plasbuis en de blaas. Het kan zijn dat hij u vraagt te hoesten of te persen. Eventueel neemt hij ook nog wat urine uit de blaas om in het laboratorium te laten onderzoeken.

Daarna is het onderzoek afgelopen.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Daarna krijgt u direct de voorlopige uitslag te horen. De foto’s worden ook nog beoordeeld door de radioloog.
Ter voorkoming van vochtige plekken in uw ondergoed krijgt u van de verpleegkundige beschermend verband.

U krijgt antibiotica tabletten mee om een blaasontsteking te voorkomen.

Na afloop kunt u meteen naar huis. Gebruik van eigen auto of openbaar vervoer is geen probleem.
  • na het onderzoek kunt u tot wel 3 dagen last hebben van een branderig gevoel bij het plassen en een versterkte plasdrang. Er kan ook wat bloed in de urine zitten. U hoeft zich hierover niet ongerust te maken, het is niet gevaarlijk;
  • het is belangrijk, dat u na het onderzoek veel drinkt. De blaas en urinewegen worden dan schoongespoeld;
  • wanneer u na de ingreep lange tijd klachten, veel pijn of koorts hebt, neemt dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt tijdens kantoortijden contact opnemen met het ziekenhuis via het algemene telefoonnummer 088 – 066 1000. Deze informatie is een aanvulling op de folder Cystoscopie. Het is extra informatie naast het gesprek met de specialist. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit wordt met u besproken. 

Mocht u door ziekte of om andere redenen verhinderd zijn, zou u ons dit dan zo snel mogelijk kunnen laten weten, via het telefoonnummer 088 – 566 2000 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur)? Er wordt dan een nieuwe afspraak met u gemaakt en wij kunnen nagaan of wij een andere patiënt kunnen plannen op de afgezegde datum/tijd.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback