Datum: ………………… Tijd: ……………………
Op bovengenoemde datum en tijd komt u naar ons ziekenhuis voor een gastroscopie, een onderzoek van de maag. In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek verloopt en welke voorbereidingen dat van u vraagt.

Bij een gastroscopie wordt de binnenkant van de maag bekeken. Dit gebeurt met behulp van een endoscoop, dit is een buigzame, dunne slang met aan het uiteinde een kleine kijker. De arts schuift deze kijker, via de mond, langzaam in de maag. Op deze manier kan de specialist de binnenkant van de slokdarm, de maag en een deel van de twaalfvingerige darm bekijken.

U mag vanaf 6 uur voor uw onderzoek niets meer eten en drinken, behalve water; u mag tot 2 uur voor het onderzoek water drinken.
Ochtendmedicatie neemt u in, in overleg met de aanvragende arts.

Het onderzoek kan plaats vinden onder sedatie. Sedatie betekent het verlagen van het bewustzijn. Dit gebeurt alleen als de aanvragende arts dit met u heeft afgesproken!

Doel van de
sedatie is dat u geen of minder last ondervindt van de scopie. De sedatie zorgt er ook voor dat u tijdens het onderzoek wat suf kunt zijn. Het betekent niet dat u onder narcose bent.

De
sedatie zorgt er ook voor dat u na het onderzoek zich niet veel meer kunt herinneren van het onderzoek en kort daarna. Dit kan betekenen dat u soms dezelfde dingen meerdere keren vraagt. Dit is van voorbijgaande aard.

De rest van de dag kunt u nog wat slaperig zijn. Dit betekent dat u onder begeleiding naar huis moet. Regelt u daarom vooraf het vervoer naar huis. U mag 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer, gevaarlijke machines bedienen en belangrijke beslissingen nemen. Wilt u binnen 24 uur na de scopie deze activiteiten hervatten, bespreek dan met uw arts wat de mogelijkheden zijn.

Als u sedatie krijgt, wordt er op de behandelkamer een infuusnaaldje geprikt, dat tijdens de behandeling blijft zitten.

Wij verzoeken u voor het onderzoek geen nagellak of kunstnagels te dragen i.v.m. het meten van het zuurstofgehalte. Sieraden zoals een horloge, ringen en/of armbanden moet u af doen. T

Tijdens het onderzoek wordt u bewaakt via een knijpertje aan uw vinger: dit is voor de bewaking van uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. Verder krijgt u een bloeddrukmeter om de arm die uw bloeddruk regelmatig meet.

Als u sedatie krijgt blijft u na het onderzoek nog tenminste 1 uur op de dagbehandeling. Zonder sedatie mag u direct na het onderzoek naar huis.

Telefoonnummer begeleider
Als u sedatie krijgt, zouden wij van u graag het telefoonnummer (liefst op schrift) ontvangen van de persoon die u begeleidt naar het ziekenhuis, zodat wij deze persoon kunnen bellen als u opgehaald kunt worden. U kunt het telefoonnummer afgeven aan de verpleegkundige die u ophaalt uit de wachtruimte.

Wij proberen u op het afgesproken tijdstip te helpen. Door onvoorziene omstandigheden kan de planning uitlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Indien u een kunstgebit draagt, dan moet u dit uitdoen.

Dan begint de specialist met het onderzoek, waarbij twee verpleegkundigen assisteren. In linkerzijligging laat de specialist u het begin van de endoscoop inslikken. Ter bescherming van de kijker krijgt u een bijtring in de mond. Het inslikken van de endoscoop kan een vervelend gevoel geven, daarna gaat het gemakkelijker.

De scoop wordt langzaam verder naar binnen geschoven. Eventueel aanwezig slijm of speeksel in uw mond wordt weggezogen. De luchtwegen blijven vrij zodat u rustig kunt doorademen. Het kan zijn dat er een klein stukje weefsel uit de slokdarm, maag- of darmwand ter grootte van een speldenknop wordt weggenomen. U zult dit nauwelijks voelen. Dit stukje weefsel wordt voor nader onderzoek in het laboratorium onderzocht. Als de endoscoop is verwijderd, is het onderzoek afgelopen. Het onderzoek zelf duurt ongeveer 5 à 10 minuten.

Na het onderzoek hoort u kort van de specialist wat hij heeft gezien of u krijgt een voorlopig uitslagformulier mee, afhankelijk van of u sedatie heeft gehad of niet. De uitslag van het onderzoek en/of weefselonderzoek duurt enkele dagen en zal meestal in een vervolgafspraak bij de specialist of via de huisarts aan u bekend gemaakt worden.

Complicaties komen niet vaak voor bij een gastroscopie. Bij 1 tot 2 op de 1000 patiënten ontstaan complicaties. In de meeste gevallen gaat het om een nabloeding. Dit komt vooral voor bij mensen die bloedverdunners of pijnstillers gebruiken.

Een ernstige complicatie, die ontstaat bij ongeveer 1 op de 10.000 patiënten, is een gaatje in de wand van de slokdarm, de maag of de twaalfvingerige darm. Dit wordt een perforatie genoemd. Als een perforatie ontstaat is een ziekenhuisopname noodzakelijk. De behandeling kan bestaan uit een uitgebreide behandeling met antibiotica of een operatie.

De kans op een complicatie neemt toe als de arts tijdens het onderzoek een ingreep uitvoert.

  • Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
  • Het is prettiger als u makkelijk zittende kleding draagt, dus geen korset, step-in of iets dergelijks.
  • Als u diabetes mellitus heeft, geeft u dit dan aan in verband met het vaststellen van de dosis en het tijdstip van innemen van uw insuline of tabletten. Indien u in het bezit bent van een glucosemeter en een insulinepen, verzoeken wij u deze mee te nemen.
  • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt (zoals sintrom) neemt u dan vooraf contact op met uw specialist. Het kan nodig zijn om deze medicijnen tijdelijk niet in te nemen. Bloedverdunners worden gebruikt voor de behandeling of ter voorkoming van trombosevorming. Bij een laag risico op trombose kunnen de bloedverdunners tijdelijk worden gestaakt bij een voorgenomen scopie, wat een licht verhoogd risico op trombose geeft, maar de kans op een (na)bloeding verlaagd. Bij een hoog risico op trombose worden soms ter overbrugging kortwerkende injecties met bloedverdunners toegediend. Dit verlaagt het reële risico op trombose, maar kan het niet altijd vermijden. De overbrugging met kortwerkende bloedverdunners verhoogt weer de kans op een (na)bloeding.

Al onze endoscopen worden na elke patiënt gereinigd en gedesinfecteerd. Wij beschikken over de meest recente desinfectiemachines die aan de strengste normen voldoen.

De eerste 4 maanden na een scopie mag u geen bloed doneren.

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Dit kan op werkdagen tussen 08.00-16.30 uur via telefoonnummer 088- 566 2000. We kunnen dan iemand anders in uw plaats oproepen.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om deze aan de secretaresse van het endoscopiecentrum te stellen. U bereikt de afdeling via telefoonnummer 088 –066 1000.