Uw behandelend arts verwijst naar de Functieafdeling voor een hyperventilatie-provocatietest. Dit onderzoek wordt verricht om vast te stellen of u al dan niet last hebt van hyperventilatie.

Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom daarom op tijd.

U mag wel wat eten, maar gebruik liever geen warme maaltijd.
Neem ook uw medicijnen gewoon in.
Let op: Drink vanaf 1 uur vóór het onderzoek geen koffie of thee meer. Rook dan ook niet meer.


Een longfunctieanalist voert de hyperventilatie-provocatietest uit. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar kan wel vermoeiend zijn. Voordat de meting begint neemt de longfunctieanalist met u een vragenlijst door. De vragen hebben te maken met klachten die bij hyperventilatie passen.

Bij de test krijgt u een ademmasker voor. U kunt daarmee zowel door uw neus als door uw mond ademen. Als het ademmasker niet goed past, krijgt u in plaats daarvan een klemmetje op de neus en een mondstuk in de mond. Het ademmasker of het mondstuk is verbonden aan een apparaat dat de metingen verricht. U kunt tijdens de test normaal blijven ademen.

De meting zelf verloopt als volgt: 

  • u ademt een aantal minuten rustig;
  • daarna vraagt de longfunctieanalist u om 2 tot 3 minuten lang snel en diep in en uit te ademen, in een aangegeven tempo. Dit kan vermoeiend zijn en u kunt er een beetje duizelig van worden; 
  • hierna kunt u weer normaal ademen (minimaal 5 minuten lang)

Na afloop van de meting koppelt de longfunctieanalist de apparaten weer los. De analist vraagt u dan om aan te geven welke klachten u tijdens en na de test had. Ook neemt de analist nogmaals de vragenlijst met u door.

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Eventuele risico’s heeft uw behandelend arts van tevoren met u besproken.

Uw behandelend longarts beoordeelt de onderzoeksresultaten. Bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek bespreekt de arts de uitslag met u.

Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw onderzoek. Heeft u hier na het lezen van deze tekst nog vragen over? Aarzel dan niet om deze aan uw longarts of aan de medewerkers van de Functieafdeling te stellen. U bereikt zowel de afdeling Longgeneeskunde als de Functieafdeling via telefoonnummer 088 - 066 1000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback