Op deze pagina wordt uitleg gegeven over endometriumablatie met de NovaSure-behandeling, het wegbranden van baarmoederslijmvlies. Dit is een behandeling die kan worden gedaan bij vrouwen die last hebben van hevig menstrueel bloedverlies.

Op deze pagina worden de volgende vragen beantwoord: 

 • Wat is een NovaSure-behandeling? 
 • Voor welke vrouwen is een NovaSure-behandeling een oplossing?
 • Wat zijn de voordelen van een NovaSure-behandeling?
 • Wat zijn de nadelen van een NovaSure-behandeling? 
 • Wat zijn de risico’s van een NovaSure-behandeling?
 • Hoe gaat het tijdens de opname voor de NovaSure-behandeling?
 • Wat kan ik na de ingreep verwachten?
 • Wanneer moet ik contact opnemen?

Endometriumablatie betekent het met elektrische energie wegbranden van het slijmvlies aan de binnenzijde van de baarmoeder. De NovaSure is een instrument dat hier speciaal voor ontwikkeld is en hiervoor gebruikt wordt in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. NovaSure-behandelingen worden in het Ommelander Ziekenhuis op de operatiekamer uitgevoerd. U krijgt tijdens de behandeling doorgaans sedatie (een roesje) als pijnstilling; wanneer u geen sedatie mag hebben kan de behandeling onder narcose of met een ruggenprik worden gedaan.

Een NovaSure-behandeling kan een oplossing zijn voor vrouwen die last hebben van hevig bloedverlies tijdens de menstruatie. Tijdens de menstruatie wordt het baarmoederslijmvlies afgestoten. Vrouwen die meer slijmvlies opbouwen, hebben hevigere menstruaties. Na het wegbranden neemt de hoeveelheid bloedverlies tijdens de menstruaties af of stopt het zelfs helemaal.

Belangrijk is dat de gynaecoloog eerst heeft vastgesteld dat er geen andere reden is voor de hevige bloedingen, zoals een vleesboom of poliep in de baarmoederholte. Voordat uw arts met u een NovaSure-behandeling afspreekt, zal zij uw baarmoeder met een echo beoordelen.

Tijdens de operatie blijkt soms dat de vorm van de baarmoederholte niet geschikt is voor de NovaSure-behandeling. Dit kan helaas niet altijd van te voren worden vastgesteld. Omdat de hevige menstruaties dan niet behandeld zijn, zal uw gynaecoloog voor de ingreep al met u bespreken of u in dit geval een hormoonhoudend spiraaltje, Mirena, als behandeling wilt. Deze kan dan meteen geplaatst worden.

 • Het is een snelle, korte en veilige behandeling 
 • Er is geen voorbehandeling nodig
 • De behandeling kan op elk moment van de menstruatiecyclus worden uitgevoerd 
 • Het herstel is snel
 • Het baarmoederslijmvlies wordt verwijderd, niet de baarmoeder zelf
 • Grote kans van succes

  Wanneer 100 vrouwen behandeld worden, 
  • hebben 50 vrouwen veel minder bloedverlies 
  • hebben 41 vrouwen helemaal geen bloedverlies meer
  • kiezen 3 tot 8 vrouwen er later alsnog voor om de baarmoeder helemaal weg te halen
 • De behandeling is alleen geschikt voor vrouwen zonder kinderwens. 
 • Anticonceptie blijft noodzakelijk. U mag na deze behandeling nooit meer zwanger worden, omdat dit voor u en de baby gevaarlijk is.
 • Het wegbranden van het baarmoederslijmvlies kan niet ongedaan gemaakt worden. 
 • Als u op jonge leeftijd (jonger dan 40 jaar) een NovaSurebehandeling ondergaat bestaat de kans dat het baarmoederslijmvlies in de loop der jaren herstelt, waardoor u opnieuw (meer) bloedverlies kunt krijgen. 
 • Bij vrouwen die gesteriliseerd zijn, treedt bij 6-8 op de 100 vrouwen buikpijn op. Dit wordt het post-ablatie tuba sterilisatie syndroom genoemd. Dit treedt vooral op bij vrouwen die jonger dan 40 jaar zijn ten tijde van de NovaSure behandeling.
 • Baarmoederholte blijkt ongeschikt:
  Bij een klein deel van de vrouwen blijkt de vorm van de baarmoederholte niet geschikt voor de NovaSure. Dit kan niet van te voren worden vastgesteld. Omdat de hevige menstruaties dan niet behandeld zijn, zal uw gynaecoloog van te voren vast met u bespreken of u in dit geval een hormoonhoudend spiraaltje, Mirena, als behandeling wilt. Deze kan dan meteen geplaatst worden.

 • Een gaatje in de baarmoederwand (perforatie):
  Dit is een zeldzame complicatie. De behandeling zal dan niet kunnen doorgaan op dat moment en opnieuw moeten worden ingepland. 

 • Infectie:
  De kans op koorts en een infectie is klein, minder dan 1 op de 100 behandelde vrouwen krijgt hiermee te maken.

 • Bloedverlies:
  De kans op hevig bloedverlies na de NovaSure-behandeling is klein, ongeveer 1 op de 100 behandelde vrouwen krijgt hiermee te maken.

Planning
Nadat u gekozen hebt voor de NovaSure-behandeling, zal uw gynaecoloog u aanmelden bij de sedatiespecialist die voor de sedatie (het roesje) zorgt. U krijgt een poliklinische of telefonische afspraak met de sedatiespecialist, afhankelijk van uw algemene gezondheid. Zodra de sedatiespecialist u heeft goedgekeurd, kan de ingreep worden ingepland. De ingreep gebeurt in dagbehandeling, dat betekent dat u enkele uren na de ingreep weer naar huis kan.

Nuchter
Voorafgaand aan de opname krijgt u informatie over nuchter zijn. Dit zijn instructies of u de uren voor de NovaSure-behandeling wel of niet mag eten en drinken. Volg deze instructies goed op, anders kan de behandeling mogelijk niet doorgaan.

Pijnstillers
Op de dag van de NovaSure-behandeling neemt u ongeveer twee uur voor de behandeling twee tabletten naproxen 250 mg en twee tabletten paracetamol 500 mg (1000 mg totaal). Dit zijn pijnstillers die u bij de drogist kunt kopen.

De opname
Een verpleegkundige neemt u op en bereidt u voor op de NovaSurebehandeling.

De behandeling
De ingreep wordt uitgevoerd op de operatiekamer en duurt 2 minuten. De gynaecoloog gebruikt een spreider (speculum) om de baarmoedermond te kunnen zien. De baarmoedermond wordt schoongemaakt. Soms moet de baarmoedermond iets worden opgerekt. De lengte van de baarmoeder wordt gemeten. Daarna brengt de arts het dunne buisje van de NovaSure in uw baarmoeder in, waarna het baarmoederslijmvlies in maximaal 2 minuten wordt weggebrand. Daarna wordt het buisje weer uit uw baarmoeder gehaald.

Na de behandeling
Zodra u weer wakker bent uit het roesje gaat u naar de uitslaapkamer. Daar worden kort uw zuurstofgehalte, bloeddruk en hartslag in de gaten gehouden. Meestal kunt u vrij vlot terug naar de afdeling, waar u nog ongeveer twee uur in de gaten gehouden wordt alvorens u weer naar huis gaat.

Ontslag:

 • U mag dezelfde dag naar huis. 
 • U mag niet zelf naar huis rijden of de eerste nacht alleen thuis zijn.

Pijn: 

 • U mag gelijk uw normale activiteiten weer doen, maar u kunt misschien niet alles door de pijn.
 • De eerste één á twee dagen na de ingreep kunt u driemaal daags naproxen 250 mg gebruiken en mag u zo nodig viermaal daags paracetamol 1000 mg gebruiken.

Bloedverlies en afscheiding:

 • U verliest misschien bloed of bruin slijm na de operatie. Dit kan 3 weken duren. Zolang u bloed verliest mag: 
  • u niet in bad, zwemmen of naar de sauna. 
  • er niets in uw vagina komen. Bijvoorbeeld bij seks. U mag ook geen tampons gebruiken.
 • Tot 6 weken na de operatie kunt u nog last hebben van geelachtige waterige afscheiding.
 • Als u zich ziek voelt of koorts krijgt (temperatuur hoger dan 38,5o ) in de eerste 48 uur na de behandeling.
 • Bij pijn die niet reageert op de geadviseerde pijnstilling (zoals boven beschreven). 
 • Bij misselijkheid, braken, kortademigheid, duizeligheid die niet weggaan. 
 • Bij problemen met ontlasting of plassen. 
 • Bij groene of helderrode vaginale afscheiding (roodachtig, geelachtig of bruinachtig is normaal).

Als een van deze klachten in de eerste 2 dagen na de NovaSure-behandeling optreedt, kunt u naar de polikliniek Gynaecologie bellen via 088 - 066 1000. Krijgt u klachten wanneer de behandeling langer dan 2 dagen geleden is? Dan vragen we u om eerst contact met de huisarts op te nemen.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken via 088 - 066 1000. Vraag tijdens kantooruren naar de polikliniek Gynaecologie. Buiten kantooruren kunt u vragen naar de kraamafdeling.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback