In deze folder leest u informatie over een echografie onderzoek van de buik. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische Beeldvorming.

Echografie is het met behulp van geluidsgolven zichtbaar maken van inwendige organen.

U moet nuchter zijn: 5 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u niet meer eten, drinken, roken of snoepen. Alleen het drinken van water is toegestaan.

Voor dit onderzoek moet u met een volle blaas komen. Zelf kunt u het beste inschatten hoeveel en hoe lang u hiervoor water moet drinken. Wij geven daarom in deze folder een richtlijn. U mag hier uiteraard van afwijken als u het gevoel heeft dat de blaas te vol of juist niet vol genoeg is.

Als richtlijn kunt u een uur voor aanvang van het onderzoek 0.75 tot 1 liter water drinken. Andere dranken zijn niet toegestaan! Drink dit binnen 30 minuten op en ga dan niet meer naar het toilet tot na het onderzoek.

Op de afgesproken dag en tijd kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Medische Beeldvorming. Een medewerker van de afdeling vraagt u plaats te nemen in de wachtruimte.

De MBB-er (radiodiagnostisch laborant) haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar een kleedruimte. De MBB-er vertelt u welke kledingstukken u in verband met het onderzoek uit moet doen.

In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoektafel. Het echo-onderzoek wordt uitgevoerd door een MBB-er of een radioloog. Er wordt een warme gel aangebracht op het gedeelte van uw lichaam dat onderzocht moet worden. Vervolgens beweegt de MBB-er/radioloog een speciaal apparaatje over dit deel van uw lichaam en maakt zo afbeeldingen. Het onderzoek is niet pijnlijk.

Na afloop van het onderzoek krijgt u van de MBB-er een handdoek om de gel te verwijderen. U kunt zich daarna weer aankleden om naar huis te gaan.
Als het echo-onderzoek is uitgevoerd door een MBB-er, is het mogelijk dat de radioloog aanvullende opnames maakt.

De duur van het onderzoek varieert van 5 tot 30 minuten. Dit is afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel en de vraag van de arts die het onderzoek laat uitvoeren.

Wij werken mee aan het opleiden van nieuwe MBB-ers (MBRT-stagiaires). Als u er bezwaar tegen heeft dat een MBRT-stagiaire het onderzoek uitvoert of de radioloog assisteert, laat u ons dat dan gerust weten.

De radioloog beoordeelt de foto’s en geeft de uitslag door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

  • Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. 
  • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs en uw zorgpas mee naar het ziekenhuis. 
  • Uw eventuele medicijnen kunt u blijven innemen zoals u gewend bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Beeldvorming via het algemene telefoonnummer 088-0661000.

Is met de informatie op deze pagina uw vraag beantwoord?
Wilt u ons helpen deze pagina te verbeteren?

Bedank voor het insturen van uw feedback